Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KRONİK HEMODİYALİZ HASTASINDA HEPARİNİZASYONUN NADİR GÖRÜLEN BİR KOMPLİKASYONU: DUODENAL İNTRAMURAL HEMATOMA BAĞLI İLEUS

5.ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018, pp.111-112

TEKRARLAYAN İLEUS, BATIN İÇİ APSELER VE AKUT BÖBREK HASARI İLE PREZENTE OLAN CROHN HASTALIĞI OLGU SUNUMU

5.ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018, no.175, pp.148

Akut Fosfat Nefropatisi Olgu Sunumu

19.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 October 2017