Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Özel Eğitim Sürecinde Baba Rolü

33. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trabzon, Turkey, 25 - 27 October 2023

ÖĞRETMENLERİN KAPSAYICI EĞİTİME YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

11.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 11 - 12 December 2021, pp.1-2

KAPSAYICI EĞİTİM UYGULAMALARINDA EĞİTSEL OYUNLARIN KULLANILMASINA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

3. Uluslararası BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM VE YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaijan, 24 - 25 May 2021, pp.1

Özel gereksinimli öğrencilerin deneyimsel öğrenme yoluyla sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretmen ve ebeveyn görüşlerinin incelenmesi

Özel gereksinimli öğrencilerin deneyimsel öğrenme yoluyla sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretmen ve ebeveyn görüşlerinin incelenmesi, Ankara, Turkey, 11 April 2021, pp.46-47

Sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma kavramına ilişkin metaforik algıları

9 .Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2021, pp.1-2

Kaynaştırma eğitiminin niteliğini arttırmaya yönelik öğretmen önerileri

7. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 October 2020, pp.1-2

Investigation of Expectations and Concerns of Families with ASD Children

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY 100th YEAR EDUCATION SYMPOSIUM, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.114

Metrics

Publication

21

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals