Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Islamic Perspective on Basic Concepts of State

BIJOB BEYTULHIKME INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.12, no.3, pp.697-709, 2022 (ESCI) Creative Commons License

Turgut Özal ve Yeni Kamu Yönetimi: 1983 - 1993 Arası Yıllarda Türkiye'de Kamu Yönetimi Reformu

Liberal Düşünce Dergisi, vol.27, no.105, pp.147-175, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Ibn Khaldun and Political Islam in Turkey: A Re-reading Attempt

Journal of Islamic Politics, vol.1, no.1, pp.45-57, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

City Rights And Participation in National and International Law System

Kent Akademisi; Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi, vol.12, no.1, pp.104-117, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2008 Sonrası Türkiye’de Uygulanan Nüfus Politikaları ve Paydaş Analizi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.483-504, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Lozan Perspektifinden Türkiye’de Azınlık Politikaları (1923-2016)

Siyasal Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.25-50, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Ortadoğu'da Su Savaşı İhtimali

Yeni Türkiye Dergisi, no.82, pp.392-403, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

General Process of e-Government Applications and Recent Updates in Turkey

XVI. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2022, pp.412-424 Creative Commons License

Reforms of the Tanzimat Period in the Ottoman Empire: Construction of the New? or Continuation of Tradition?

7th International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices, New York, United States Of America, 01 October 2022, pp.711 Creative Commons License Sustainable Development

Suriyelilerin Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Entegrasyonu

Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Boyutları ile Göç, Bursa, Turkey, 26 - 27 October 2016, pp.17-43 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

Bürokrasi: Kavramsal, Teorik ve Tarihsel Bir Değerlendirme

in: Kamu Yönetimi: Yerel Yönetimler, Yerel Demokrasi ve Kentleşme, Demir Konur Alp,Çiçek Ali, Editor, ORİON Kitabevi, Ankara, pp.253-278, 2022 Creative Commons License

Çin Halk Cumhuriyeti

in: Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Ateş,Hamza, Editor, İçişleri Bakanlığı TİAV Yayınları, Ankara, pp.411-438, 2022 Creative Commons License

Köy Yönetimi

in: Türk Yerel Yönetimleri: Yönetişim, Siyaset ve Kurumlar, Demir Konur Alp,Çiçek Ali, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-24, 2022 Creative Commons License

Lozan Antlaşmasına Göre Ekalliyetler, Vakıflar ve Eğitim Kurumları

in: Sessiz Gemi: Prof. Dr. Bilal Eryılmaz’a Armağan 1. Cilt, Şen,Mustafa Lütfi, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.341-360, 2021 Creative Commons License

Yeni Kamu İşletmeciliği ve Performans Yönetimi

in: Kamuda Performans Yönetimi: Kavram, Kuram ve Uygulama, Eren Veysel,Eroğlu Tuğba, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.17-42, 2020 Creative Commons License

Uluslararası Öğrencilerin Üniversiteye İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Anlaşılmasına Yönelik Nitel Bir Araştırma

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Memnuniyet Araştırması, Burcu Kartal, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.223-278, 2019 Creative Commons License

Davranışsal Bağımlılık: Tanımı, Türleri ve Sınıflandırılması

in: Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele, Ateş H.,Koçak A., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.147-159, 2018 Creative Commons License

Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Denetiminin Etkinleştirilmesi Stratejileri

in: Yeni Sistemde Yerel Yönetimler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Geleceği, Ateş H.,Çöpoğlu M.,Bıyıklıoğlu M., Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.261-277, 2018 Creative Commons License

Türk Kamu İdarelerinde İç Denetimin Etkinliği ve Yaşanan Sorunlar

in: Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Mali Denetim Üzerine Seçme Konular, Taylak M.,Ciğerci İ., Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.73-108, 2018 Creative Commons License

Belediye Şirketleri ve İştirakler

in: Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler, Ateş H.,Bıyıkoğlu M., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.225-263, 2017 Creative Commons License

Rize İlinin Üniversite Algısı ve Beklentilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Saklı,Ali Rıza, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.157-261, 2017 Creative Commons License

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentilerine Dair Genel Sonuç ve Öneriler

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Ali Rıza SAKLI, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.369-379, 2017 Creative Commons License

İslam ve Kalkınma: İnançsal, Tarihsel ve Teorik Temeller Üzerine Bir Değerlendirme

in: İslam Ekonomisi ve Finansı, Erdoğan S., Gedikli A., Yıldırım DÇ., Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.73-103, 2016 Creative Commons License