Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Ve Doğa Etkinliklerine İlişkin Görüşleri

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.1

Öğrencilerin Bazı Yerel Sosyobilimsel Konular Hakkındaki Algıları

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.183

Ortaokul Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Kavram Karikatürleriyle Belirlenmesi

ERPA International Congresses on Education 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.1

The Impact of Peer Instruction on the Level of the Continuous Physics Achievement of Grade 9 Students

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, pp.1

Öğretmen adaylarının okul koridorlarında sergilenenen kavram karikatürlerine yönelik algıları

II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (UFEK-II), Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015, pp.5

Akran Öğretimi Yönteminin Öğrencilerin Fizik Dersine Olan Tutumları Üzerine Etkisi

I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 14 September 2013, pp.1

Sınıf Öğretmenlerinin Okulöncesi Eğitim Alan ve Almayan Çocuklar Hakkındaki Görüşleri

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011, pp.360-363

The effect of concept cartoons on teaching of science concepts

4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010, pp.148-152

KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN ETKİ TEPKİ KUVVETLERİ İLE İLGİLİ YANILGILARI GİDERMEYE ETKİSİ

3thCOMPUTER & INSTRUCTIONAL INTERNATIONALTECHNOLOGIES SYMPOSIUM, 7 - 09 October 2009

The effect of concept cartoons on remedying misconceptions about action-reaction forces

3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.361-366

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Etki-Tepki Yasası İle İlgili Görüşleri

8. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 August 2008, pp.1

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E Modelinin Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

Fen ve Matematik Öğretmenleri 3. Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 April 2007, pp.1

Çalışma Yapraklarının Öğrenme Sürecine Katkıları Yönünden Değerlendirilmesi

Fen ve Matematik Öğretmenleri 3. Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 April 2007, pp.2

Durgun Elektrik Konusunda 5E Modeline Göre Geliştirilen Materyallerin Öğrenci Başarısına Etkisi

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006, pp.792-797

Kavram Karikatürlerinin Havaya Fırlatılan Topa Etkiyen Kuvvetler Konusundaki Yanılgıları Gidermeye Etkisi

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006, pp.804-809

Matematik Öğretiminde Yazmanın Kullanılmasına Yönelik Bir Çalışma

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28–30 Eylül 2005 DENİZLİ, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.386-392

Newton'un Hareket Kanunları İle İlgili Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.544-551

Bütünleştirici Öğrenme Kuramına Uygun Öğretmen Rehber Materyallerinin Geliştirilmesi

XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2004, pp.61-78

Laboratuvarların Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Üzerine Etkisi: Keşfedici Bir Yaklaşım

XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2004, pp.2089-2108

Farklı Düzeylerdeki Öğrencilerde Kuvvet Kavramı İle İlgili Yanılgılar

XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2004, pp.1931-1950

Yeni fen bilgisi öğretim programı ile ilgili öğretmenlerin düşünceleri

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 16 - 18 September 2002

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Temel Fizik Laboratuar Becerilerini Kazanma Düzeylerinin Klinik Mülakatlarla Tespiti

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2002, pp.1293-1299

Fizik Öğretiminde Enerji Konusunda Geliştirilen Çalışma Yapraklarının Uygulanması

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2002, pp.570-576

Fen Bilgisi Öğretimi Dersinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 2000'li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2002, pp.1

Öğretmen Adaylarının Fen-Edebiyat Fakültesindeki Uygulamalara Yönelik Görüşleri

Uluslararası Katılımlı 2000'li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2002, pp.2

Fizik Öğretiminde Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi

Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 08 September 2001, pp.151-157

Books & Book Chapters

Sosyobilimsel Konuların Öğretimi: Kavram Karikatürleri

in: SOSYOBİLİMSEL KONULAR, Dilek Karışan,Ayşe Yenilmez Türkoğlu, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.311-326, 2021

Sosyobilimsel Konular ve Öğretimi

in: Fen Bilimleri Öğretimi ve STEM Etkinlikleri (Güncel Öğretim Programıyla Uyumlu, PISA-TIMSS Sorularıyla İlişkilendirilmiş), Tekbıyık A., Çakmakcı G., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.155-174, 2018

Kavram Karikatürü

in: Kavram Öğretiminde Web 2.0, Tatlı Z., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.95-118, 2017

Alternatif Ders Materyali Geliştirme

in: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Küçük M., Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.135-166, 2011 Creative Commons License