Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Basınç ve kaldırma kuvveti ünitesine yönelik web tabanlı etkileşimli e-kitabın TGA yöntemine uygun şekilde tasarımı ve geliştirilmesi

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.1

TGA Yöntemi ile Bütünleştirilen Etkileşimli Fizik E-kitabının Değerlendirilmesi: Isı ve Sıcaklık Örneği

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.1

Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreçte Bit’i Kullanım Durumlarının İncelenmesi

İkinci Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi EPDAD, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.116

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Problemi Çözmeye Bakış Açıları İle Problemleri Sınıflandırmaları Arasındaki İlişki

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi sempozyum-ICITS 2018, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.301-302

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Problemi Çözmeye İlişkin Yaklaşımları

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi sempozyumu-ICITS'2018, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.303

Fizik Öğretmenlerinin Benimsedikleri ve Kullandıkları Problem Çözme Stratejileri

5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES-2017, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.191

Fizik Öğretmenlerinin İpucu Destekli Problem Çözme Aracı Hakkında Görüşleri

5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES-2017), İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.192

Öğretmen Adaylarinin Sosyo Bilimsel Konulara Ilişkin Argümantasyon Kalitelerinin Incelenmesi.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD), Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Öğretmen Adaylarinin Sosyo Bilimsel Konulara Ilişkin Argümantasyon Kalitelerinin Incelenmesi.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD), Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Öğretmen Adaylarinin Sosyo Bilimsel Konulara Ilişkin Argümantasyon Kalitelerinin Incelenmesi.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD), Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Examination of Information Seeking Strategies Used by Preservice Teachers in Argumentation Focused Activities

26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.129-131

Examination of Information Seeking Strategies Used by Preservice Teachers in Argumentation Focused Activities

26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.129-131

Examination of Information Seeking Strategies Used by Preservice Teachers in Argumentation Focused Activities

26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.129-131

Preservice Teachers’ Opinions About The Effect Of Media On Learning

26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.3723-3725

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yarıyapılandıırılmış Fizik Notlarına İlişkin Görüşleri

IIX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi (UFBMEK), Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.115

Öğretmen adaylarının okul koridorlarında sergilenenen kavram karikatürlerine yönelik algıları

II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (UFEK-II), Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015, pp.5

Öğrencilerin fizik problemlerini çözerken zorlandiklari noktalar ve onlara sunulmasi gereken yardimlar hakkinda öğretmenlerin görüşleri

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi sempozyumu (ITTES 2015), Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.5

Determining prospective science teachers’ association levels of electricity concepts

2nd World Conference on Educational and Instructional Studies (WCEIS), Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.78

Öğrencilerin İpucu Destekli Problem Çözme Aracı Hakkındaki Görüşleri

XI. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.6

Students’ association levels of daily life events about sound unit with science and technology knowledge

World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), Aydın, Turkey, 19 - 23 October 2011, pp.57

Students’ association levels of light knowledge acquire in science and technology courses with daily life

World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), Aydın, Turkey, 19 - 23 October 2011, pp.58

Değişen fizik dersi öğretim programı hakkındaki öğrenci görüşleri

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.78-80

Problem çözmede yazılı yönergelerin kullanılması: Sabit ivmeli hareket

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.391-393

Books & Book Chapters

Dijital İçerik Geliştirme: Sunu Uygulamaları

in: Dijital Yeterlik: Dijital Çağda Dönüşüm Yolculuğu, Çebi,A., Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.119-142, 2020

Web 2.0 Applications Can be used in Assesment and Evaluation

in: Current Etudies in Educational Measurement and Evaluation, Salih Çepni, Yılmaz Kara, Editor, Paradigm Press Ltd., İstanbul, pp.209-252, 2019

Metrics

Publication

58

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

18

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

2

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals