Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Factors Affecting Parents' Share on Social Media about Their Children

Factors Affecting Parents' Share on Social Media about Their Children, vol.50, no.1, pp.276-292, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN HAREKET TÜRLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.1423-1441, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik ve fizik problemine ilişkin yaklaşımlarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.35, pp.688-703, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Examination of High School Students' Physics Learning Approaches and Physics Problem Solving Strategies of According to Some Variables

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.47, pp.245-261, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Öğrencilerin Problemleri Çözüm Süreçlerinin “İpucu Destekli Problem Çözme Aracı” İle Belirlenmesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.32, no.1, pp.185-208, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

Desıgn Of Technology Assısted Materıal Whıch Can Be Used In Problem Solving Process: Example Of Force And Motıon

Turkish Journal of Teacher Education, vol.4, no.2, pp.33-57, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fizikte Kullanılan Problem Çözme Stratejileri Ölçeğinin Lise Öğrencileri İçin Uygulanabilirliğinin Test Edilmesi

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), vol.9, no.2, pp.158-177, 2015 (National Refreed University Journal)

Determining prospective science teachers’ association levels of electricity concepts

International Journal on New Trends in Education and Their Implications-IJONTE, no.5, pp.104-115, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Students’ association levels of daily life events about sound unit with science and technology knowledge

Western Anatolia Journal of Educational Sciences, no.1, pp.397-402, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Students’ association levels of light knowledge acquire in science and technology courses with daily life

Western Anatolia Journal of Educational Sciences, no.1, pp.391-396, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Why don?t mathematics teachers use instructional technology and materials in their courses?

Procedia Social and Behavioral Sciences, no.15, pp.2471-2475, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Basınç ve kaldırma kuvveti ünitesine yönelik web tabanlı etkileşimli e-kitabın TGA yöntemine uygun şekilde tasarımı ve geliştirilmesi

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.1

TGA Yöntemi ile Bütünleştirilen Etkileşimli Fizik E-kitabının Değerlendirilmesi: Isı ve Sıcaklık Örneği

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.1

Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreçte Bit’i Kullanım Durumlarının İncelenmesi

İkinci Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi EPDAD, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.116

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ VE FİZİK PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.100

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Problemi Çözmeye İlişkin Yaklaşımları

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi sempozyumu-ICITS'2018, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.303

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Problemi Çözmeye Bakış Açıları İle Problemleri Sınıflandırmaları Arasındaki İlişki

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi sempozyum-ICITS 2018, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.301-302

Fizik Öğretmenlerinin İpucu Destekli Problem Çözme Aracı Hakkında Görüşleri

5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES-2017), İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.192

Fizik Öğretmenlerinin Benimsedikleri ve Kullandıkları Problem Çözme Stratejileri

5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES-2017, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.191

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD)

Öğretmen Adaylarinin Sosyo Bilimsel Konulara Ilişkin Argümantasyon Kalitelerinin Incelenmesi, 27 - 29 April 2017

Öğretmen Adaylarinin Sosyo Bilimsel Konulara Ilişkin Argümantasyon Kalitelerinin Incelenmesi.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD), Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Öğretmen Adaylarinin Sosyo Bilimsel Konulara Ilişkin Argümantasyon Kalitelerinin Incelenmesi.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD), Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Öğretmen Adaylarinin Sosyo Bilimsel Konulara Ilişkin Argümantasyon Kalitelerinin Incelenmesi.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD), Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Examination of Information Seeking Strategies Used by Preservice Teachers in Argumentation Focused Activities

26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.129-131

Öğretmen Adaylarının Soyobilimsel Konulara İlişkin Argümantasyon Kalitelerinin İncelenmesi

7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

Examination of Information Seeking Strategies Used by Preservice Teachers in Argumentation Focused Activities

26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.129-131

Examination of Information Seeking Strategies Used by Preservice Teachers in Argumentation Focused Activities

26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.129-131

Preservice Teachers’ Opinions About The Effect Of Media On Learning

26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.3723-3725

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yarıyapılandıırılmış Fizik Notlarına İlişkin Görüşleri

IIX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi (UFBMEK), Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.115

Öğretmen adaylarının okul koridorlarında sergilenenen kavram karikatürlerine yönelik algıları

II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (UFEK-II), Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015, pp.5

Öğrencilerin fizik problemlerini çözerken zorlandiklari noktalar ve onlara sunulmasi gereken yardimlar hakkinda öğretmenlerin görüşleri

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi sempozyumu (ITTES 2015), Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.5

Determining prospective science teachers’ association levels of electricity concepts

2nd World Conference on Educational and Instructional Studies (WCEIS), Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.78

Öğrencilerin İpucu Destekli Problem Çözme Aracı Hakkındaki Görüşleri

XI. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.6

Students’ association levels of light knowledge acquire in science and technology courses with daily life

World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), Aydın, Turkey, 19 - 23 October 2011, pp.58

Students’ association levels of daily life events about sound unit with science and technology knowledge

World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), Aydın, Turkey, 19 - 23 October 2011, pp.57

Problem çözmede yazılı yönergelerin kullanılması: Sabit ivmeli hareket

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.391-393

Değişen fizik dersi öğretim programı hakkındaki öğrenci görüşleri

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.78-80

Books & Book Chapters

Dijital İçerik Geliştirme: Sunu Uygulamaları

in: Dijital Yeterlik: Dijital Çağda Dönüşüm Yolculuğu, Çebi,A., Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.119-142, 2020

Web 2.0 Applications Can be used in Assesment and Evaluation

in: Current Etudies in Educational Measurement and Evaluation, Salih Çepni, Yılmaz Kara, Editor, Paradigm Press Ltd., İstanbul, pp.209-252, 2019