Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Travmaya Duyarlı Sosyal Hizmet Müdahalesi

Sosyal Hizmet Sempozyumu-2022: Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Hizmet, Karabük, Turkey, 13 October 2022, pp.124 Sustainable Development

Çocukları İstismar Eden Yapılar ve Bu Yapılara Karşı Alınması Gereken Önlemler

Yetim ve Kimsesiz Çocuklar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 November 2022

Değişen Dünya Düzeninde Sosyal Hizmetin Geleceği

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 December 2021

Adalet Sistemi İçinde Çocukların Korunması: Suça Sürüklenen ve Suç Mağduru Çocuklara Yönelik Uygulamalar

Çocuk Hakları Sözleşmesinin Kabulünün 32. Yılında Çocuk Hakları, Antalya, Turkey, 20 November 2021 Sustainable Development

Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi ve Suça Sürüklenen Çocuklar

Van International Social Sciences Congress, 24 - 25 July 2020 Sustainable Development

Görüşme Tekniklerinin Uygulamaya Aktarılmasıyla İlgili Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Görüşlerinin Nitel Analizi

Evrensel Değerler Işığında Sosyal Hizmet Uygulamalarında Çağı Yakalamak-Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2019, pp.76-77

Çocuk Adalet Sistemi Çalışanlarının Bakış Açısından Çocukların Suça Sürüklenme Nedenleri

8. International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.143 Creative Commons License Sustainable Development

Sosyal İnceleme Raporlarının Yargılama Sürecine Etkisi ve Adli Sosyal Hizmetin Geleceği

Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2017, pp.355-356 Creative Commons License Sustainable Development

İnsani Erdemleri Yüceltmek İçin Sosyal Hizmet

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek, Turkey, 26 - 28 November 2015, pp.385-394

Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamalarında Sosyal Hizmet Müdahalesinin Önemi

Türkiye’de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 10 December 2015, pp.258-267

İnsanlık Onurunu Koruma Adına Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek, Manisa, Turkey, 26 - 28 November 2015, pp.266

Çocukların Cinsel İstismardan Korunmasında Çocuk Adalet Sisteminin Önleyici Fonksiyonu

Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet, Ankara, Turkey, 20 - 22 November 2014, pp.630-642

Çocukların Risklerden Korunmasında Erken Tanı Ve Uyarı Sisteminin Önemi

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013, Kocaeli, Turkey, 28 - 30 November 2013, pp.301-315 Creative Commons License

Evde Bakım Hizmeti Sunumunda Moral ve Manevi Değerlerin Etkisi Araştırması

Sosyal Hizmet Sempozyumu: Farklılıkları Anlamak, Turkey, 7 - 08 November 2012, pp.21

İl Sosyal Hizmet Müdürlüklerinde Etkin Sosyal Hizmet Sunumu

Sosyal Hizmet ve Sosyal Dışlanma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2009, pp.361-385 Creative Commons License

Korunmaya Muhtaç Çocukların Sorunları

Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu, Rize, Turkey, 30 September - 02 October 2005, pp.829-849 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Travma Bilgili Sosyal Hizmet ve Travma Sonrası Gelişim

in: Güncel Sosyal Hizmet Tartışmaları, Kalaycı Kırlıoğlu,H. İrem; Kahraman,Zeynep Kübra, Editor, Karabük Üniversitesi Yayınevi, Karabük, pp.15-34, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

Göçmenlerin Adli Alandaki İhtiyaçları ve Adli Sosyal Hizmet

in: Göç ve Sosyal Hizmet, Zubaroğlu Yanardağ,Melek; Erkoç,Beyza, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.153-182, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

Çocuk İşçiliği ve İstismarına Yönelik Bir Sosyal Hizmet Müdahalesi

in: Sosyal Hizmet Uygulamasında Vaka Sunumları, Erükçü-Akbaş Gamze,Afyonoğlu Meliha Funda, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.67-82, 2022 Sustainable Development

Hümanist Kuram

in: Sosyal Hizmet Kuramları-I, Taner Artan,Sayra Lotfi, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.138-155, 2022

Engelliler ve Sosyal Hizmet

in: Tıbbi Sosyal Hizmet, Aysan,Ümmügülsüm, Editor, Grafiker Yayınları, İstanbul, pp.337-366, 2021 Sustainable Development

Sosyal Hizmet Uygulamalarında Psikososyal Danışmanlık

in: Sosyal Hizmet Eğitiminin Genişleyen Sınırları: Uygulama ve Araştırma İçin Bir Rehber, Kırlıoğlu Mehmet,Akarçay-Ulutaş Demet, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.111-131, 2021

Yaşlılara Yönelik Manevi Desteğin Önemi

in: Salgın Zamanlarında Manevi Destek, Bayram Demirtaş, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.89-101, 2020

Suçluluk ve Adalet Sistemindeki Sorunlar

in: Kavramsal ve Güncel Boyutlarıyla Sosyal Sorunlar, Çalış Nurullah, Karataş Zeki, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.129-165, 2020

Sosyal Hizmet Kuramları ve Maneviyat

in: Maneviyata Duyarlı Sosyal Hizmet, Apak H., Acar M.C., Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.79-99, 2020

Adli Sosyal Hizmet Müdahalesi: Yaklaşımlar ve Yöntemler

in: Adli Sosyal Hizmet: Yaklaşım ve Müdahale, Gönültaş B. M., Elitez D., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.284-303, 2020 Sustainable Development

Engellliği Anlamak: Kavramlar, Tanımlar, Modeller

in: Engellilik ve Dinler, Turan, Süleyman, Editor, Okur Akademi, İstanbul, pp.15-33, 2020

Suça Sürüklenen Çocuklar

in: Çocuklarla Çalışma Temel Alanlar, Uygulamalar, Güncel Tartışmalar, Paslı Figen, Hüsnünur Aslantürk, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.167-190, 2020

Çocuklar

in: Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Hizmet, Serdar, Meryem, Editor, Grafiker Yayınları, İstanbul, pp.71-112, 2020

Ekonomik Güçlükle Karşı Karşıya Kalan Bireylerle Çalışmada Etik

in: Sosyal Hizmet Etiği, Artan, Taner Zubaroğlu-Yanardağ, Melek, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.157-180, 2020

Denetimli Serbestlik Yükümlüsü Olarak Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireyler

in: Güncel Sosyal Hizmet Çalışmaları, Kırlıoğlu Mehmet, Tekin Hasan Hüseyin, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.99-115, 2019

Bağımlılığı Anlamak: Kavramlar, Kapsam, İstatistikler

in: Bedenimizin İşgalcileri: Dinlerin Bağımlılığa Bakışı, Turan, Süleyman, Editor, Okur Akademi, İstanbul, pp.11-42, 2019

Eşcinselliği Anlamak: Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar

in: Sınırlarda Dolaşmak: Dinlerin Eşcinselliğe Bakışı, Süleyman Turan, Editor, Okur Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.23-42, 2018 Creative Commons License

Sivil Toplum Kuruluşlarının Sürekliliği ve Projelerde Sürdürülebilirlik

in: Rize Sivil Toplum Kuruluşları Yerel İşbirliği Çalıştayı:Sorunlar, Çözümler ve Gelecek Perspektifleri, Saklı, Ali Rıza Karataş, Zeki, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.129-179, 2017

Rize İlinin Üniversite Algısı ve Beklentilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Saklı,Ali Rıza, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.157-261, 2017 Creative Commons License Sustainable Development

Metrics

Publication

57

Project

5

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals