Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

On indicator of normals in E-n-euclid space

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol.154, no.2, pp.443-447, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Changes in geometry: invariant areas in Euclid geometry

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol.153, no.2, pp.395-401, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının İncelenmesi

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.13, no.27, pp.244-262, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yaratıcı Problem Çözme Özellikleri Envanterini Türkçeye Uyarlama Çalışması

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.1360-1377, 2018 (Other Refereed National Journals)

Pre-Service Elementary Mathematics Teachers' Specialized Content Knowledge: The Case of Integer Addition and Subtraction

International Journal of Progressive Education, vol.14, no.4, pp.70-84, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlk ve Ortaokul Düzeyindeki Öğrencilerin Eşit İşaretine Yönelik Anlamaları

Turkish Journal of Teacher Education, vol.7, no.1, pp.1-16, 2018 (National Refreed University Journal)

Investigation of Elementary School Students’ Problem Posing Abilities for Arithmetic Expressions in the Context of Order of Operations

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), vol.9, no.2, pp.170-191, 2018 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Matematik Dersi Sınav Sorularının MATH Taksonomisine Göre Analizi

TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, no.7, pp.62-88, 2016 (National Refreed University Journal)

The Analysis of the Primary School Mathematics Exam Questions According to the MATH Taxonomy

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.7, no.1, pp.62-88, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Complex numbers as visual representation

International Journal of Contemporary Research, vol.3, pp.21-24, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

ONLUK SAYMA SİSTEMİNİN ÖĞRETİMİ

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.13, pp.199-206, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sınıf öğretmeni adaylarının çizgi grafiklerine öykü oluşturmada karşılaştıkları güçlükler

International Online Journal of Educational Sciences, vol.4, pp.644-658, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel problem çözmede kullandıkları temsiller

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.3, pp.681-700, 2012 (National Refreed University Journal)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Metafor Algıları

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, vol.2, no.2, pp.140-159, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik tarihinde sözel problemlerin çözümünde görsel temsillerin kullanılması

Journal of Qafqaz University, vol.28, pp.137-147, 2009 (International Refereed University Journal)

Sınıf öğretmeni adaylarının küme kavramıyla ilgili algıları

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.221-230, 2009 (National Refreed University Journal)

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜME KAVRAMIYLAİLGİLİ ALGILARI

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.221-230, 2009 (Other Refereed National Journals)

MATEMATİK TARİHİNDE SÖZEL PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE GÖRSEL TEMSİLLERİN KULLANILMASI

Journal of Qafqaz University, no.28, pp.137-147, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Temel işlem becerilerinin öğretiminde problem kurma-çözme çalışmaları

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.1-11, 2006 (National Refreed University Journal)

Onluk sayma sisteminin öğretimi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.199-206, 2006 (National Refreed University Journal)

The Role of Visualization Approach on Students’ Conceptual Learning

International Journal for Mathematics Teaching and Learning, pp.1-9, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematiksel İndüksiyon Metodu

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.509-519, 2005 (National Refreed University Journal)

On Function Graphs

Journal of Qafqaz University, vol.155, pp.165-170, 2005 (International Refereed University Journal)

Matematik Öğretiminde Kendini Gerçekleştirme

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.13, pp.129-139, 2005 (National Refreed University Journal)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir İşlemleri Konusundaki Kavramsal Performansları

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.537-547, 2005 (National Refreed University Journal)

Sınıf öğretmeni adaylarının kesir işlemleri konusundaki kavramsal performansları

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi DergisiI, vol.11, pp.537-547, 2005 (Other Refereed National Journals)

Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

EĞİTİM VE BİLİM, vol.27, no.125, pp.69-73, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı bir yaklaşımla vektör uzayı kavramının öğretimi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.10, no.2, pp.325-332, 2002 (National Refreed University Journal)

Expression of Planar Motions With Complex Numbers

Journal Of Institute Of Mathematics & Computer Sciences (Math. Series), vol.15, no.3, pp.157-159, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Matematiğe Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.9, no.2, pp.379-386, 2001 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı Üzerine Görüşleri

3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Turkey, 30 September 2021, vol.1, pp.294-295

Indicators Of Prospective Mathematics Teachers’xx Success in Problem Solving: The Case Of Creativity in Problem-Posing

Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME), Pretoria, South Africa, 7 - 12 July 2019, vol.2, pp.456-463

INDICATORS OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ SUCCESS IN PROBLEM SOLVING: THE CASE OF CREATIVITY IN PROBLEM-POSING

(Eds.). Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Proteria, South Africa, 7 - 12 July 2019, vol.2, pp.456-463

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ONDALIK GÖSTERİMLERLE İLGİLİ SAYI DUYULARI VE TEMSİL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, vol.1, no.1, pp.280

Kesirlerde Çarpma ve Bölme İşlemine Yönelik Problem Kurmada Yapılan Hatalar

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, vol.1, no.1, pp.28

Ortaokul 5 ve 6. Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Örüntü Problemlerinin Analizi

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.1

Gifted Students’ Problem Posing Abilities In The Context Of Creativity: Fluency AndFlexibility

27th International Conference on Educational Sciences, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.2740-2742

Sınıf öğretmeni adaylarının doğal sayılarla çıkarma işlemine yönelik alan bilgisinin incelenmesi

IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, pp.237-238

İlkokul Matematik Ders Kitaplarının Kesirlerle Sıralama Bağlamında İncelenmesi

16th International PrimaryTeacher Education Symposium, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017

Strategies Used by Primary Mathematics Teachers to Generalize Shape Patterns

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2017 Creative Commons License

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılı Bölme İşlemine Yönelik Alan Bilgisinin İncelenmesi

16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017

Prospective Classroom Teachers’ Knowledge of Ordering Fractions

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCESIN NATURAL AND APPLIED SCIENCESICANAS 2017, 18 - 21 April 2017

Matematiksel modellemenin cebir öğretimine ve matematiği günlük yaşamla ilişkilendirmeye etkisi

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, pp.176

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRÜNTÜLER KONUSUNDAKİ YARATICILIK BECERİLERİNİN PROBLEM KURMA BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Örüntüler KonusundakiYaratıcılık Becerilerinin Problem Kurma Bağlamında İncelenmesi

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİKEĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.1, pp.43

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Örüntüler KonusundakiYaratıcılık Becerilerinin Problem Kurma Bağlamında İncelenmesi

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİKEĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.1, pp.43

The Analysis of Written Exam Questions Based on Certain Variables

ICLEL 2016 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONGEDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Liepaja, Lithuania, 21 - 23 July 2016, vol.1, pp.21

The analysis of middle school 5th grade students' problem posing and problem solving abilities

6th World Conference on Learning, Teaching@Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, vol.I, pp.7

The analysis of middle school 8th grade students' pattern generalization skills

6th World Conference on Learning, Teaching@Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, vol.I, pp.7

Yaratıcı Problem Çözme Özellikleri Envanterinin Türkçeye Uyarlanma Çalışması

2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT-2), Turkey, 16 - 18 May 2015

Yaratıcı Problem Çözme Özellikleri Envanteri’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması.

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, Adıyaman, Turkey, 16 - 18 May 2015

İlköğretim Öğrencilerinin Eşit İşaretine Yönelik Anlamaları

XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarinin Teknoloji Destekli Temsillerle İlgili Düşünceleri

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.458-462

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Temsillerle İlgili Düşünceleri.

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 22 - 24 September 2011, no.5, pp.458-462

MULTIPLE REPRESENTATIONS OF FRACTIONS: PERFORMANCE AND BELIEFS OF ELEMENTARY STUDENTS

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Turkey, 10 - 15 July 2011, pp.428 identifier

The relation between the problem posing and problem solving skills of prospective elementary mathematics teachers

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.1577-1583 identifier identifier

Prospective Mathematics Teachers’ Attitudes Towards Learning Mathematics with Technology

7th International Educational Technology Conference, Lefkose, Cyprus (Kktc), 3 - 05 May 2007, vol.II, pp.27-30

Bilgisayar Ortamında Matematiksel Modellemeler Kullanarak Öğrencilerin Temel Matematiksel Becerilerinin Geliştirilmesi

6th International Educational Technology Conference, Lefkose, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2006, vol.I, pp.907-911

İlköğretim okulu matematik dersi programının kapsam ve eğitim durumları açısından incelenmesi

Eğitimde Yansımalar VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 14 November 2005 - 16 November 2015, pp.256-261 Sustainable Development

Books & Book Chapters

STEM ÖĞRETİMİ İÇİN 20 STRATEJİ

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018

Matematiğin Dili

in: Zorlanan Çocuklar İçin İlköğretim Matematik Öğretimi, MEHMET FATİH ÖÇAL TUĞRUL KAR, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.47-70, 2018

Ortaokul Matematik 5 Ders Kitabı

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2017

İlkokul Matematik 1 Ders Kitabı

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2017

Tam Sayılar

in: Ortaokul Matematik 6. Sınıf, Doğan M., Karakaya V., Editor, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.344-384, 2016

Cebirsel İfadeler

in: Ortaokul Matematik 6 Sınıf, Mustafa DOĞAN, Vatan KARAKAYA, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.385-426, 2016

Çarpanlar ve Katlar

in: Ortaokul Matematik 6 Sınıf, Mustafa DOĞAN, Vatan KARAKAYA, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.38-95, 2016

Çember

in: Ortaokul Matematik 6 Sınıf, Mustafa DOĞAN, Vatan KARAKAYA, Editor, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI, Ankara, pp.536-568, 2016

Tam Sayılar

in: Ortaokul Matematik 6 Sınıf, Mustafa DOĞAN, Vatan KARAKAYA, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.344-384, 2016

Karmaşık sayılar: Gerçek ve sanalın birlikteliği

in: Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar, Zembat İ.Ö.,Özmantar M.F.,Bingölbali E.,Şandır H.& Delice. A., Editor, Pegem A Yayıncılık , Ankara, pp.127-137, 2013