Assoc. Prof. DİLARA AYLA


Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü

Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Development Economics and Economic Growth


Names in Publications: Web of Science

Email: dilara.ayla@erdogan.edu.tr
Office Phone: +90 464 511 3002 Extension: 2442
Web: https://avesis.erdogan.edu.tr/dilara.ayla
Office: Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Address: aksu mah. hulusi acar cad. 53700 FINDIKLI/RİZE

Metrics

Publication

47

H-Index (WoS)

1

Project

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2012 - 2017

2012 - 2017

Doctorate

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, economy, Turkey

2007 - 2011

2007 - 2011

Postgraduate

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Economy, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

CARİ AÇIK VE TASARRUF İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

2011

2011

Postgraduate

Türkiye’de Organik Tarım

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2017

2017

ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ

Finance

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2004

2004

ÖZEL ETKEN YABANCI DİL KURSU

Foreign Language

Active English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

Development Economics and Economic Growth

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü

2018 - 2022

2018 - 2022

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Lecturer PhD

Recep Tayyip Erdogan University, Ardeşen Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık

2009 - 2015

2009 - 2015

Lecturer

Recep Tayyip Erdogan University, --------------------------------, Fındıklı Meslek Yüksekokulu

Managerial Experience

2013 - 2015

2013 - 2015

Erasmus Program Institutional Coordinator

Recep Tayyip Erdogan University, Fındıklı Meslek Yüksekokulu

2013 - 2015

2013 - 2015

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, Fındıklı Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi

2013 - 2015

2013 - 2015

Assistant Director of Vocational School

Recep Tayyip Erdogan University, Fındıklı Meslek Yüksekokulu

2012 - 2015

2012 - 2015

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, Fındıklı Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Ve Dış Ticaret

2011 - 2015

2011 - 2015

Member of ADEK Commission

Recep Tayyip Erdogan University, Fındıklı Meslek Yüksekokulu

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Crisis Economy

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Economics-I

Undergraduate

Undergraduate

ECONOMY of WORLD

Undergraduate

Undergraduate

MACRO ECONOMICS Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSADA GİRİŞ II

Postgraduate

Postgraduate

KRİZ EKONOMİSİ

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat

Undergraduate

Undergraduate

PROFESYONEL SATIŞÇILIK

Undergraduate

Undergraduate

PROFESYONEL SATIŞCILIK

Undergraduate

Undergraduate

İktisada Giriş I

Undergraduate

Undergraduate

İktisada Giriş-II

Undergraduate

Undergraduate

Finansal Krizler ve Kriz Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Pazarlama Yönetimi- II

Undergraduate

Undergraduate

PROFESYONEL SATIŞÇILIK

Undergraduate

Undergraduate

Pazarlama Yönetimi II

Undergraduate

Undergraduate

İktisada Giriş I

Undergraduate

Undergraduate

GENEL EKONOMİ

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSADA GİRİŞ II

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSADA GİRİŞ I

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSADA GİRİŞ II

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSADA GİRİŞ I

Associate Degree

Associate Degree

PAZARLAMA

Associate Degree

Associate Degree

ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA

Associate Degree

Associate Degree

GENEL EKONOMİ

Associate Degree

Associate Degree

PAZARLAMA MEVZUATI

Associate Degree

Associate Degree

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Associate Degree

Associate Degree

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Associate Degree

Associate Degree

DOĞRUDAN PAZARLAMA

Associate Degree

Associate Degree

MAKRO EKONOMİ

Associate Degree

Associate Degree

MESLEK ETİĞİ

Associate Degree

Associate Degree

İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI

Associate Degree

Associate Degree

GENEL İLETİŞİM

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Ayla D., Kızıltan A.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.4, no.7, pp.13-41, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

A QUANTITATIVE RESEARCH ON THE ADDED VALUE OF THE SERVICE INDUSTRY IN THE BRICS-T COUNTRIES

Ayla D., Ayran Cihan K.

8. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 October 2022, pp.198-208

2021

2021

RELATIONSHIP BETWEEN SHORT-TERM EXTERNAL DEBT AND ECONOMIC -2019)

İbi Y. D., Ayla D.

INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-III, İzmir, Turkey, 12 - 13 March 2021, pp.243-256 Sustainable Development

2020

2020

Determinants of Foreign Direct Investments in Turkish Economy and Economic Crisis Effects

Ayla D., Kızıltan A.

Econder 2020 II. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kastamonu, Turkey, 22 - 24 July 2020, pp.16-24 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

E7 EKONOMİLERİNDE NET DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ayla D.

ONLINE International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP’20), İstanbul, Turkey, 5 - 06 December 2020, pp.12-26 Sustainable Development

2019

2019

BANKA TERCİHİNİN KREDİ KARTI KULLANIMI ÜZERİNDEKİ ROLÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ)

Bayrak A. Z., Ayla D.

International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Güz/ ICOMEP’xx19-Autumn, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.238-246 Sustainable Development

2019

2019

KREDİ KARTI KULLANIMININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: Giresun ve Gümüşhane İlleri Örneği

Ayla D., Altıntaş D.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.1423-1437 Sustainable Development

2019

2019

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜTÇE AÇIKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AYLA D., KARIŞ Ç.

9. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 27 October 2019, pp.117-129 Sustainable Development

2018

2018

Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği

AYLA D., DİLEK Ö., PİLATİN A., BAYRAK A. Z.

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn / ICOMEP’xx18-Autumn, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018, pp.1101-1110

2018

2018

Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği

AYLA D., DİLEK Ö., PİLATİN A., BAYRAK A. Z.

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn / ICOMEP'18-Autumn, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018, pp.1101-1110

2018

2018

Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği

AYLA D., DİLEK Ö., PİLATİN A., BAYRAK A. Z.

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn / ICOMEP'18-Autumn, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018, pp.1101-1110 Sustainable Development

2018

2018

Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği

AYLA D., DİLEK Ö., PİLATİN A., BAYRAK A. Z.

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn / ICOMEP'18-Autumn, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018, pp.1101-1110

2018

2018

Türkiye’de Enerji İthalatı ve Cari Açık Üzerine Bir Değerlendirme

AYLA D., KARIŞ Ç.

Business & Organization Research Conference, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.192-193 Sustainable Development

2018

2018

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ticari Dışa Açıklık İlişkisinin Ekonometrik Analizi

KARIŞ Ç., AYLA D.

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring / ICOMEP'18-Spring, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.105

2018

2018

TÜRKİYE’DE ENFLASYON, TÜKETİM VE TASARRUF İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

AYLA D., KIZILTAN A.

17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECİLİK KONGRESi, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.1446-1452

2018

2018

TÜRKİYE’DE ENFLASYON, TÜKETİM VE TASARRUF İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

AYLA D., KIZILTAN A.

17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECİLİK KONGRESi, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018

2018

2018

REKLAM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ALTINTAŞ D., AYLA D., KARIŞ Ç.

17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECİLİK KONGRESi, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.1824-1830 Sustainable Development

2017

2017

Türkiye’de Fosil Enerji Tüketimi ve Reel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla İlişkisinin Ekonometrik Analizi

Ayla D., Bayrak A. Z.

Georgian-Turkish International Scientific Conference, Gori, Georgia, 15 - 16 December 2017, pp.136-144 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Türkiye’de Fosil Enerji Tüketimi ve Reel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla İlişkisinin Ekonometrik Analizi

AYLA D., BAYRAK A. Z.

Georgian-Turkish International Scientific Conference, Gori, Georgia, 15 - 16 December 2017 Sustainable Development

2010

2010

Bir Kırsal Kalkınma Yöntemi Olarak Ekolojik Tarım ve TATUTA Projesi

AYLA D.

uluslararası bölgesel kalkınma sempozyumu, Yozgat, Turkey, 6 - 09 October 2010, pp.453-460

Books & Book Chapters

2023

2023

APPLICATION OF AN ERROR CORRECTION MODEL ON IMPORT-EXPORT RELATIONSHIP: SELECTED OECD COUNTRIES

Ayla D.

in: Academic Research and Reviews in the Field of Economics, Accounting and Finance, Emek Aslı Cinel, Editor, Platanus Publishing, Ankara, pp.33-54, 2023

2022

2022

V4 ÜLKELERİNDE KADINLARIN ERKEK İGÜCÜNE KATILIMI: DOLSMG ANALİZİ

Ayla D.

in: FİNANS, MUHASEBE VE İKTİSAT ALANLARINDA GÜNCEL ÇALIŞMALAR-2, Tutku ÜNKARACALAR, Editor, EKİN YAYINEVİ, Bursa, pp.1-15, 2022

2022

2022

PATENT BAŞVURULARI VE SABİT SERMAYE OLUŞUMLARININ ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATINA ETKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Ayla D., Ayran Cihan K.

in: EKONOMİ VE FİNANS ALANINDAKİ UYGULAMALARIN AMPİRİK SONUÇLARI – 2, Şahin KARABULUT, Editor, EKİN YAYINEVİ, Bursa, pp.303-317, 2022

2021

2021

Seçilmiş Makroekonomik Göstergelerle İthalat Üzerine Bir Uygulama: D8 Ülkeleri

Ayla D.

in: ECONOMICS SELECTED ARTICLES 2021, AYLA,Dilara, Editor, Celepler Matbaacılık, Trabzon, pp.89-109, 2021

2021

2021

AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MACROECONOMIC INDICATORS ON CDS PREMIUMS IN TURKEY

Ayla D.

in: THEORETICAL AND EMPIRICAL PERSPECTIVES ON ECONOMIC AND FINANCIAL ISSUES, Dr. Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.105-125, 2021 Sustainable Development

2021

2021

NET BÜYÜME ORANI ÜZERİNE BİR PANEL VERİ UYGULAMASI: KIRILGAN BEŞLİ ÖRNEĞİ

AYLA D.

in: SOSYAL BİLİMLERDE EKONOMİ-POLİTİK YAZILAR, YILMAZ, Veysel, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.35-58, 2021

2021

2021

Impact of Trade Liberalizationon Income Inequality:Evidence From Turkey

Ayla D., Karış Ç.

in: Handbook of Research on Institutional, Economic, and Social Impacts of Globalization and Liberalization, Yilmaz Bayar, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.412-426, 2021

2020

2020

Misery Index and Income Distribution Review in NEXT 11 Economies

Ayla D.

in: İktisat Seçme Yazılar 2020-II, ESER Levent Yahya,SAMUT Serkan, Editor, Celepler Matbaacılık, Trabzon, pp.139-156, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Evaluation Of The Relationship Between Direct Foreign Investment And Carbon Emission In Fragile Five Countries

Ayla D.

in: İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2020-I, Dilek TANDOĞAN- Fatma KOLCU, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.355-375, 2020 Creative Commons License

2020

2020

An Application For Investigation Of The Relationship Between Domestic Debt, External Debt And Inflation: Case Study In Turkey

Karış Ç., Ayla D.

in: CURRENT TRENDS IN THE WORLD AND TURKISH ECONOMY: SITUATION ANALYSIS, Prof. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.45-72, 2020 Creative Commons License

Supported Projects

2018 - 2019

2018 - 2019

Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği

Project Supported by Higher Education Institutions

Creative Commons License
AYLA D. (Executive), DİLEK Ö., BAYRAK A. Z., PİLATİN A.


Congress and Symposium Activities

01 October 2010 - 01 October 2010

01 October 2010 - 01 October 2010

ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU - ''BİR KIRSAL KALKINMA YÖNTEMİ OLARAK EKOLOJİK TARIM VE TATUTA PROJESİ''

Attendee

Yozgat-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1