Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The impact of religiosity on political skill: evidence from Muslim hotel employees in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT, cilt.33, sa.3, ss.1059-1079, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Transformational leadership and innovative work behaviour: The mediating role of knowledge sharing

Tourism and Recreation, cilt.2, sa.2, ss.106-117, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOURISM DEVELOPMENT AND CULTURAL IDENTITY: THE CASE OF ÇAMLIHEMŞİN

Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.64-76, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OTANTİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Business Management Studies: An International Journal, cilt.7, sa.5, ss.2427-2446, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN OVERVIEW OF GLAMPING TOURISM WITHIN THE CONTEXT OF THE MIDDLE EAST TOURISM: THE CASE OF TURKEY

Journal of Recretaion and Tourism Research, cilt.6, sa.4, ss.475-489, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Trust in Managers on the Organizational Identification and Intention to Quit: A Research on Hospitality Business Employees

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.7, sa.3, ss.1912-1932, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rize’deki Konaklama İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Journal of Tourism Theory and Research, cilt.5, sa.3, ss.380-395, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Halkın Turizm Algısı Ve Turizmin Gelişimine Yönelik Tutumları: Rize Örneği

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.66-82, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Demographic Characteristics on Nepotism Perception: A Study on the Employees of Hospitality Businesses in Trabzon

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.335-352, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Organizational Justice Perception on Organizational Commitment among Healthcare Sector Employees

journal of business and management, cilt.4, sa.3, ss.16-25, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organızatıonal Alıenatıon In Tourısm Sector: An Applıcatıon On Fıve-Star Thermal Hotels

Management and Education, University “Prof. Dr Assen Zlatarov” Faculty of Social Sciences, cilt.7, sa.3, ss.49-56, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tourism Academicians’assesments On Advantages And Disadvantages Of All-Inclusive System Applied In Turkish Tourism Sector

Management and Education, University “Prof. Dr. Assen Zlatarov” Faculty of Social Sciences, cilt.7, sa.3, ss.117-124, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çekicilik Merkeziyeti: Turistik Noktalar İçin Yeni Bir Merkeziyet Ölçüsü

20. Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.2, ss.564-579

Organizational Justice Perceptions of Hospitality Business Employeesin the scope of Demographic Characteristics: A study in Rize

INTERNATIONAL CONGRESS ONCURRENT DEBATES INSOCIAL SCIENCES, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, ss.52

Fuzzy Categorical Data Through Structural Equality Model and Its Comparison Of Wls and Wlsmv Estimation Methods Used in Estimation

6. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017, ss.197

Examination of Differences in Academicians’ Communication Skills in Terms of Demographic Characteristics Through Statistical Techniques

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Science, Samsun, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.170-171

Rize İlinin Spor Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

II. Rize Sempozyumu Turizm, Rize, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2016, ss.99-116

Ekoturizm Açısından Rize İli ve Çevresinin İncelenmesi

I. Eurasia International Tourism Congres: Current Issues, Trends, and Indicators, Konya, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, sa.1, ss.771-781

Örgütsel Stresin Örgütsel Yabancılaşma Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012, ss.807-809

Kitap & Kitap Bölümleri

Turizm İşletmelerinde Sapkın Davranışlar

Turizm İşletmelerinde Negatif Örgütsel Davranışlar 2, Aysen ERCAN İŞTİN,Sedat ÇELİK, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.357-374, 2020

Determination of Employees’ Reactions to Abusive Supervision Management Styles of Hospitaliıty Business Managers Via Decision Tree Method

Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Salih Çeçen,Ömer Kahya,Şafak Bozgun,Koray Toptaş, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.630-643, 2019

An Evaluation On Social Media Users’ E-Reviews Of Food-BeverageBusinesses: The Case Of Rize

Social Science I, Cahit ASLAN,Özlem AYDOĞMUŞ ÖRDEM, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.49-59, 2019

Organizational Justice Perceptions Of Hospıtality Business Employees in the Scope Of Demographic Characteristics: A Study in Rize

Issues In Tourısm Human Rıghts Sustaınable Envıronment, Genç V.,Şiriner Önver M., Editör, Ijopec Publication Limited, London, ss.19-34, 2018

Investıgatıon Of Organızatıonal Sılence Behavıor Of Hotelemployees By Structural Equalıty Model

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgırlıoğlu,H.,Atık,A.,Ellıott,R,L.,Turgeon,E., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.1605-1613, 2017

Fuzzy Categorical Data Through Structural Equality Model and Its Comparison of WLS and WLSMV Estimation Methods Used in Estimation

Current Debates in Education, O. Nejat Akfırat,Donald F. Staub,Gürkan Yavaş, Editör, IJOPEC PUBLICATION, London, ss.453-469, 2017

Ansiklopedide Bölümler