Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Solidarity Tourism for Ukraine

ASEAD 11. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Lausanne, Switzerland, 20 - 22 May 2023, pp.159-165 Sustainable Development

Impact of Humor in Advertising

10. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Mardin, Turkey, 19 - 21 May 2023, pp.692-700 Sustainable Development

Adventure Tourism in Turkey

6 th INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Tbilisi, Georgia, 16 - 18 June 2022, pp.70-71 Sustainable Development

Health Tourism in Turkey

12th International Conference on Culture and Civilization Azerbaijan State University of Culture and Arts, Ismayilli, Azerbaijan, 21 - 22 June 2022, pp.283-284 Sustainable Development

The Effect of Infodemic on Consumption

2. ULUSLARARASI DİCLE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 27 - 29 May 2022, pp.259-260 Sustainable Development

Dark and Solidarity Tourism

7. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 19 - 20 May 2022, pp.85-86 Sustainable Development

Children's YouTube Consumption: An Analysis of the Most Viewed YouTube Videos of All Time

International Aegean Conferences on Social Sciences & Humanities V , İzmir, Turkey, 25 - 26 February 2022, pp.73-74

Revenge Consumption: How we take revenge on Covid-19 pandemic

International Siirt Conference on Scientific Research, Siirt, Turkey, 5 - 07 November 2021, vol.1, pp.115-116 Sustainable Development

Ethical issues in neuromarketing: perceptions of university students

6TH INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Gaziantep, Turkey, 19 - 20 June 2021, pp.98-99 Sustainable Development

Türkiye’deki Bankaların Websitelerinin Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) Yöntemleri ileDeğerlendirilmesi

International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018, pp.168-169

Film induced Tourism The case of Rize Turkey

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sankt-Peterburg, Russia, 11 - 14 September 2014, pp.91-98

Tourism in the Eastern Black Sea area of Turkey, Unique and Mystic Nature

Perspectives on Tourism in the Black Sea Area, Atina, Greece, 13 - 15 February 2015, pp.9-14

Turkey s Image as a Tourist Destination in Northern Europe

IACSS 2013 – INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, 27 - 28 July 2013

Turizm Destinasyon İmajının (TDI) Uluslararası Tüketici Davranışına Etkisi

17. Ulusal Pazarlama KongresiPazarlamada Kültür ve Eğitim Paradigması, Balıkesir, Turkey, 18 - 21 October 2012, pp.417-436 Sustainable Development

Books & Book Chapters

The effect of Product-Country Image (PCI) and Tourism Destination Image (TDI) on International Tourist Behavior: A comparative Analysis of Türkiye, Spain, Germany, Sweden, and the Netherlands

in: New Frontiers in Social, Human and Administrative Sciences, Doç. Dr. Enis Baha Biçer,Dr. Orhan Şanlı, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.147-169, 2023 Sustainable Development

Video Pazarlama

in: Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 2, Prof. Dr. Salih Yıldız, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-15, 2023 Sustainable Development

Stoklama Davranışına Neden Olan Faktörler

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Gelişmeler 3, Prof. Dr. Hüseyin Ali Kutlu, Editor, Platanus Publishing, Ankara, pp.494-504, 2023 Sustainable Development

Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’nin Uluslararası Turizm Destinasyon İmajı

in: Muhasebe, Pazarlama ve Organizasyon Alanındaki Gelişmelere Akademik Çözümlemeler, Doç. Dr. Şahin KARABULUT, Editor, YAZ Yayınları, Afyonkarahisar, pp.113-122, 2023 Sustainable Development

Alfa Kuşak Pazarlaması

in: Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar, Salih Yıldız, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.141-164, 2022 Sustainable Development

Türk Tüketicilerin Amerikan Markalarına Yönelik Memnuniyet ve Etnosentrizm Düzeyleri

in: Insac World Social and Education Sciences, Veysel Temel, Editor, Gece kitaplığı, Ankara, pp.79-117, 2022

International Retirement Migration of European Baby Boomers: Retiring Knowledge Worker Perspectives and the Case of Turkey

in: International Perspectives and Strategies for Managing an Aging Workforce, Fatma İnce, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.252-273, 2022 Sustainable Development

Impact of social media on tourism, hospitality and events

in: Handbook on Tourism and Social Media, Dogan Gursoy,Rahul Pratap Singh Kaurav, Editor, Edward Elgar , Gloucester, pp.475-488, 2022 Sustainable Development

How “Dieselgate” Changed Volkswagen: Rushing to Erase the Traces of Greenwashing

in: Socially Responsible Consumption and Marketing in Practice, J. Bhattacharyya,M.S. Balaji,Y. Jiang,J. Azer,C. Hewege (Eds.), Editor, Springer, Singapore, pp.255-273, 2022 Sustainable Development

New Customer Experiences in the Reality of Covid-19 Pandemic

in: İşletme Biliminde Kuramsal ve Pratik Pazarlama Konuları, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.15-29, 2021

Perakende İmajının Oluşturulması ve Korunması

in: Perakende Yönetimi, Erol Ustaahmetoğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.440-462, 2018

Operasyon Yönetimi: Operasyonel Boyutlar

in: Perakende Yönetimi, Erol Ustaahmetoğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.312-329, 2018

Kısım 5 Kısa Vakalar ve Kapsamlı Vaka

in: Perakende Yönetimi, Erol Ustaahmetoğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.329-337, 2018

Kısım 4 Kapsamlı Vaka

in: Perakende Yönetimi, Erol Ustaahmetoğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.266-271, 2018

Ürün Olarak Hizmetler, Hizmetlerin Özellikleri ve Hizmetlerde Pazarlama Karması

in: Hizmet Pazarlaması ve Stratejileri, Altunışık R., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.33-58, 2015

Film-Induced Tourism: The Case of Rize, Turkey

in: Current Approaches in Social Sciences, Rasim Yilmaz,Günter Löschnigg,Hasan Arslan,Mehmet Ali Icbay, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.91-98, 2015 Sustainable Development

Metrics

Publication

44

Thesis Advisory

5

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals