Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Buschke-Löwenstein tümorü ve başarılı tedavisi: olgu sunumu

23. Ulusal Androloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 May 2024, pp.96

Hidroselektominin Seks Steroid Hormon Düzeyleri Üzerine Etkisi

Uluslararası Katılımlı 29. Ulusal Üroloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 21 November 2020

Aşırı Aktif Mesane olgularında serum C-reaktif proteinin önemi

İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri, İstanbul, Turkey, 6 - 09 December 2018 Sustainable Development

Aşırı aktif mesane tanısı alan kadın hastalarda nötrofil/lenfosit oranı

27. ulusal üroloji kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2018, vol.1, no.1, pp.10 Sustainable Development

Aşırı aktif mesane tanısı alan kadın hastalarda nötrofil/lenfosit oranı

27. ulusal üroloji kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2018, vol.1, no.1, pp.10 Sustainable Development

Aşırı aktif mesane tanısı alan kadın hastalarda nötrofil/lenfosit oranı

27. ulusal üroloji kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2018, vol.1, no.1, pp.10 Sustainable Development

Atherogenic risk factors in female patients with overactive bladder

6. Uluslararası Ürojinekoloji kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 09 September 2018

Atherogenic Risk Factors In Female Patients with Overactive Bladder

6. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 09 September 2018, pp.0-29 Sustainable Development

Glans peniste nadir bir lezyon: Masson Hemanjiom

27. ulusal patoloji kongresi, Turkey, 15 - 18 November 2017

THIOL/DISULPHIDE HOMEOSTASIS IN PROSTATE CANCER PATIENTS

INTERNATIONAL BIOCHEMICALCONGRESS201728thNational BiochemistryCongress, Erzurum, Turkey, 19 - 23 September 2017, vol.42, pp.83 Sustainable Development

Prostat Kanseri Hastalarında Tiyol/Düsülfid Dengesi

INTERNATİONAL BIOCHEMİCAL CONGRESS 2017, Erzurum, Turkey, 19 - 23 September 2017 Sustainable Development

Prostat Kanseri Hastalarında Tiyol/Düsülfid Dengesi

INTERNATİONAL BIOCHEMİCAL CONGRESS 2017, Erzurum, Turkey, 19 - 23 September 2017 Sustainable Development

Mesaneden geçen sütürlerin çıkartılmasında alternatif bir teknik: Olgu sunumu

14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2016, pp.143

Mesaneden Geçen Sütürlerin Çıkartılmasında Alternatif Bir Teknik:Olgu Sunumu

14. ULUSAL JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2016, pp.1

Renal Kapsüler Leiomyom

22.Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2012

Mesanenin Sarkomatoid Karsinomu Olgu Sunumu

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 29 September - 03 October 2010

Testiküler Epidermoid Kist Olgu Sunumu

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 29 September - 03 October 2010

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

112

Citation (WoS)

117

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

123

H-Index (Scopus)

5

Citation (Scholar)

34

H-Index (Scholar)

1

Project

1

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals