Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Innovative Approach In Disaster Education: Interdisciplinary Disaster Education

2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education (E-Conference), Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.442-443

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Deneyimleri

1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Turkey

Kimyanın Eğlenceli Dünyası

1. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.-, pp.10

The Evaluation of Teachers’ Interdisciplinary Teaching Design Skills

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

Lise Öğrencilerinin ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar ve Deney Kavramına Yönelik Metaforik Algıları

İkinci Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.21

Fen Bilgisi öğretmen Adaylarının Organik Gıda Tüketimleri ve Tutumları

İkinci Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.22

Doğa Lab: Doğada Sorgulama Temelli Bilim

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 06 October 2018

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenme Uygulama Örnekleri Ve Yansımaları

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, pp.50-60

Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Ve Yöneticilerin Görüşlerinin İncelenmesi

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, pp.60-70

Okul Öncesi Dönem Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.95-96

Gems Tabanlı Yenilikçi Öğretim Uygulamaları” Projesinden Yansımalar

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.50-51

Effects of Computer Assisted Instruction on Students’ Attitudes Towards Science Courses in Turkey: A Meta-Analysis

8th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey, 6 - 09 May 2008, vol.1, no.1, pp.98-102

Fen ve Teknoloji Kılavuz Kitaplarının Kullanım Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşleri

XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Turkey, 5 - 07 September 2007, pp.50-51

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Kimya Kavramlarını Anlama Seviyeleri

6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2004, pp.50-51

Books & Book Chapters

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü Destek Programları (4004-4005-4006-4007)

in: Proje Geliştirme ve Yönetimi, Zeynep Tatlı, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.137-166, 2021

Yapılandırmacı Kimya Öğretimi ve 4E Uygulamaları

in: Kimya Öğretimi: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri, Prof.Dr.Alipaşa AYAS, Prof.Dr.Mustafa SÖZBİLİR, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.279-300, 2015 Creative Commons License

Kimya Öğretiminde Proje Tabanlı Öğretim Uygulamaları

in: Kimya Öğretimi: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri, Prof.Dr.Alipaşa AYAS, Prof.Dr.Mustafa Sözbilir, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.141-170, 2015 Creative Commons License