Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi , Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2018 - 2019 Assistant Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2015 - 2018 Assistant Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2011 - 2014 Lecturer

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2004 - 2007 Research Assistant

  Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Managerial Experience

 • 2015 - Continues Deputy Head of Department

  Recep Tayyip Erdogan University, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • 2017 - 2018 Deputy Director of Research Institute

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Courses

 • Undergraduate Tezkireler

 • Doctorate Klasik Edebiyatta Mensur Türler

 • Doctorate Belagat Açısından Şiir İncelemeleri

 • Postgraduate Tasavvufi Türk Edebiyatı

 • Undergraduate Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatının Gelişimi

 • Postgraduate Eski Türk Edebiyatında Akımlar

 • Postgraduate El Yazmaları ve Özellikleri

 • Undergraduate 18. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı

 • Undergraduate Sultan Şairler

 • Doctorate Klasik Türk Şiirinde Devirler ve Üsluplar

 • Undergraduate 17.Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı