Dr.Öğr.Üyesi

SAMET OKUMUŞ


Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Post Doktora

Charles University, Faculty of Education, Department of Mathematics and Mathematical Education, Çek Cumhuriyeti

2012 - 2016

2012 - 2016

Doktora

North Carolina State University, College of Education, Mathematics Education, Amerika Birleşik Devletleri

2009 - 2011

2009 - 2011

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaoöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, Türkiye

2006 - 2008

2006 - 2008

Lisans

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

Middle school students’ reasoning about 3-dimensional objects: A case study

North Carolina State University, - Science, Technology, Engineering And Mathematics (Stem) Education,, Mathematics Education,

2011

2011

Yüksek Lisans

Dinamik geometri ortamlarının 7. sınıf öğrencilerinin dörtgenleri tanımlama ve sınıflandırma becerilerine etkilerinin incelenmesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Anabilim Dalı, Matematik Eğitimi Bilim Dalı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, İlköğretim, İlköğretim Matematik Öğretmenliği

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

A Review of Tools and Mathematics: Instruments for Learning

Hollebrands K., OKUMUŞ S.

JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATİCS EDUCATİON, cilt.48, sa.5, ss.580-584, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

Pivotal teaching moments in technology-intensive secondary geometry classrooms

Cayton C., Hollebrands K., Okumus S. , Boehm E.

JOURNAL OF MATHEMATICS TEACHER EDUCATION, cilt.20, sa.1, ss.75-100, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Utility and usability as factors influencing teacher decisions about software integration

Okumus S. , Lewis L., Wiebe E., Hollebrands K.

ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT, cilt.64, sa.6, ss.1227-1249, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

High school students' use of technology to make sense of functions within the context of geometric transformations

Hollebrands K., McCulloch A., OKUMUŞ S.

Digital Experiences in Mathematics Education, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Elektronik Beşli Çark, Basamak Değeri Çizelgesi ve Dokunma Sayar’da Sayının Anlamları

Okumuş S.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.604-627, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Secondary mathematics teachers' instrumental integration in technology-rich geometry classrooms

Hollebrands K., Okumus S.

JOURNAL OF MATHEMATICAL BEHAVIOR, cilt.49, ss.82-94, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Prospective mathematics teachers’ processes for solving optimization problems using Cabri 3D

Hollebrands K., OKUMUŞ S.

Digital Experiences in Mathematics Education, cilt.3, sa.3, ss.206-232, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel problem çözmede kullandıkları temsiller

İPEK A. S. , OKUMUŞ S.

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.681-700, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Brousseau nun matematiksel öğrenme ortamları kuramı ve adidaktik ortamın bir uygulaması

ARSLAN S., BARAN BULUT D. , OKUMUŞ S.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.5, sa.1, ss.204-224, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Prospective mathematics teachers’ extrapolative reasoning about misleading bar graphs

Okumuş S. , Dede E.

Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 11), Utrecht, Hollanda, 6 - 10 Şubat 2019, ss.4581-45888 Creative Commons License

2018

2018

Pre-service mathematics teachers' investigation of the constraints of mathematical tools

OKUMUŞ S. , İPEK A. S.

Re(s)sources 2018, Lyon, Fransa, 28 - 30 Mayıs 2018, ss.316-319

2017

2017

(Un)intended representations in dynamic geometry software: pedagogical considerations

OKUMUŞ S.

International Conference on Technology in Mathematics Teaching (ICTMT 13), Lyon, Fransa, 3 - 06 Temmuz 2017, ss.412-418

2017

2017

Üç Boyutlu şekillerin oluşturulması sürecinde öğrenciler arasında yaşanan etkileşimler

OKUMUŞ S.

3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017, ss.366-367

2017

2017

Middle school students’ employments of gestural signs: a case study

OKUMUŞ S. , Hollebrands K.

The Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Dublin, İrlanda, 1 - 05 Şubat 2017, ss.3960-3967

2016

2016

High school students’ forming 3D objects using technological and non-technological tools

OKUMUŞ S. , Hollebrands K.

Proceedings of the 38th annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Tucson, Az, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 06 Kasım 2016, ss.243-250

2016

2016

Mathematical, cognitive and pedagogical fidelity in the evaluation of mathematical tools

OKUMUŞ S.

6th International Conference on Research in Education, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.1

2016

2016

Links between gestural signs and dynamic geometry software: Exploiting the semiotic potentials of Cabri 3D

OKUMUŞ S.

Research and Innovation in Teaching Mathematics with Technology, La Crosse, Wı, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 12 Temmuz 2016, ss.1-3

2015

2015

Teacher and student interactions in technology intensive high school algebra classrooms

OKUMUŞ S. , Cayton C., Hollebrands K.

Association of Mathematics Teacher Educators, Orlando, Fl, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 14 Şubat 2015, ss.1-4

2014

2014

High school students’ reasoning about properties of solids using DGS

HOLLEBRANDS K., OKUMUŞ S.

Proceedings of the Joint Meeting of PME 38 and PME-NA 36, Vancouver, Bc, Kanada, 15 - 20 Temmuz 2014, cilt.6, ss.315

2014

2014

Prospective secondary mathematics teachers’ construction of box plots and distributional reasoning with three construction tools

OKUMUŞ S. , THRASHER E.

Proceedings of the Joint Meeting of PME 38 and PME-NA 36, Vancouver, Bc, Kanada, 15 - 20 Temmuz 2014, cilt.4, ss.369-376

2014

2014

Problems that prospective mathematics teachers had while using Cabri 3D

OKUMUŞ S. , HOLLEBRANDS K.

National Council of Teachers of Mathematics Research Pre-session, New Orleans, La, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 09 Nisan 2014, ss.1-3

2014

2014

An investigation of teacher pedagogical strategies and student engagement in 1:1 laptop mathematics classrooms

Patterson L., Wiebe E. N. , OKUMUŞ S. , Cayton C., Hollebrands K.

American Educational Research Association, Philadelphia, Pa, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 07 Nisan 2014, ss.1-10

2013

2013

A prospective mathematics teacher’s reasoning about minimization problems using Cabri 3D

OKUMUŞ S. , HOLLEBRANDS K.

Proceedings of the 35th annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Chicago, Il, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Kasım 2013, ss.1189-1192

2011

2011

8th grade students Van Hiele levels and classification of quadrilaterals

GÜVEN B., OKUMUŞ S.

International Group for the Psychology of Mathematics Education, Ankara, Türkiye, 10 - 15 Temmuz 2011, cilt.2, ss.473-480

2011

2011

8th grade Turkish students’ Van Hiele levels and classification of quadrilaterals

GÜVEN B., OKUMUŞ S.

35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Ankara, Türkiye, 10 - 15 Temmuz 2011, cilt.2, ss.473-480

2010

2010

Fonksiyon kavramı öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine yönelik bir çalışma

OKUMUŞ S. , ATASOY E. , ATALAY H.

4. International Computer and Instructional Technology Symposium (ICITS 2010), 24 - 26 Ekim 2010, ss.811-815

2010

2010

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Açı İle İlgili Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma

İPEK A. S. , ATASOY E. , OKUMUŞ S.

9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010

2009

2009

Mathematics Teachers? Attitudes and Proficiencies on Computer Assisted Mathematics Education

BARAN BULUT D. , OKUMUŞ S. , Birgin O., Güven B.

3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, sa.3

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Geometrik Cisimlerin Öğretimi: Koni ve Piramit

Okumuş S.

Geometri ve Ölçme Öğretimi: Tanımlar, Kavramlar ve Etkinlikler, Erhan ERTEKİN,Melihan ÜNLÜ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.423-451, 2020

2020

2020

Geometrik Cisimlerin Öğretimi: Küre

Okumuş S.

Geometri ve Ölçme Öğretimi: Tanımlar, Kavramlar ve Etkinlikler, Erhan ERTEKİN,Melihan ÜNLÜ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.453-482, 2020

2019

2019

Transitions Toward Digital Resources: Change, Invariance, and Orchestration

Drijvers P., Gitirana V., Monaghan J., OKUMUŞ S. , Besnier S., Pfeiffer C., et al.

The Resource Approach to Mathematics Education, Trouche Luc, Gueudet Ghislaine, Pepin Birgit, Editör, Springer, Cham, Cham, ss.389-444, 2019

Bilimsel Hakemlikler

Şubat 2021

Şubat 2021

Digital Experiences in Mathematics Education

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

JOURNAL OF MATHEMATICS TEACHER EDUCATION

SSCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2020

Mart 2020

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2020

Şubat 2020

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2020

Şubat 2020

Journal of Computer and Education Research

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

İlköğretim Online

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

Digital Experiences in Mathematics Education

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

The Journal of Mathematical Behavior

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

The Journal of Mathematical Behavior

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

The Journal of Mathematical Behavior

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2016

Kasım 2016

International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology

Diğer İndekslerce Taranan DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 11)

Katılımcı

Utrecht-Hollanda

2018

2018

Re(s)sources 2018: International Conference

Katılımcı

Lyon-Fransa

2017

2017

International Conference on Technology in Mathematics Teaching (ICTMT 13)

Katılımcı

Lyon-Fransa

2017

2017

3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu

Katılımcı

Afyon-Türkiye

2017

2017

Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10)

Katılımcı

Dublin-İrlanda

2016

2016

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi

Katılımcı

Rize-Türkiye

2016

2016

Research and Innovation in Teaching Mathematics with Technology

Katılımcı

Wisconsin-Amerika Birleşik Devletleri

2015

2015

The Nineteenth Annual Conference of the Association of Mathematics Teacher Educators (AMTE)

Katılımcı

Florida-Amerika Birleşik Devletleri

2014

2014

The Joint Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 38) and the North American Chapter of the Psychology of Mathematics Education (PME-NA 36)

Katılımcı

Vancouver-Kanada

2014

2014

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM 92, Research Presession)

Katılımcı

Louisiana-Amerika Birleşik Devletleri

2013

2013

North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME-NA 35)

Katılımcı

Illinois-Amerika Birleşik Devletleri

2011

2011

The International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 35)

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Burslar

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Doktora sonrası araştırma bursu (Charles University, ÇEKYA)

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

2012 - 2016

2012 - 2016

Doktora Bursu (North Carolina State University, ABD)

YÖK

2010 - 2010

2010 - 2010

Yüksek lisans araştırma bursu (Indiana University, ABD)

YÖK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 12

h-indeksi (WOS): 2

Jüri Üyelikleri

Şubat-2020

Şubat 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi (doktora) Tez yazarı: Yasemin TÜRK - Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi (yüksek lisans) Tez yazarı: Kerem HUT - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ağustos-2018

Ağustos 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi (yüksek lisans) Tez yazarı: Ebubekir ÖZ - Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ağustos-2018

Ağustos 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi (yüksek lisans) Tez yazarı: Mikail YÜKSEL - Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü