Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assesment of accessory branches of canalis sinuosus on CBCT images.

Medicina oral, patologia oral y cirugia bucal, cilt.25, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multiple Morphological Variations in a Human Mandible

INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY, cilt.33, sa.3, ss.1023-1026, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Wig artefact

BRITISH DENTAL JOURNAL, cilt.216, sa.12, ss.654, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of Radiopacity of Dentin Replacement Materials

The Journal of Dental Materials and Techniques, cilt.1, sa.1, ss.1-8, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Maxillary sinus fungus ball: a case report

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.37, sa.2, ss.54-57, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anterior stafne defect of the mandible

Annals of Medical Research, cilt.27, sa.1, ss.403-6, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Two Cases of Inverted Ectopic Teeth in Maxillary Sinus

Anatomy Physiology&Biochemistry Internal Journal, cilt.1, sa.3, ss.1-3, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Yüz Travmalarında Ultrason Muayenesi

Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Özel Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.11-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Monostotic Fibrous Dysplasia Presenting in Maxilla A Case Report

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, cilt.50, sa.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOOTH EXTRACTION FROM A PATIENT WITH CAVERNOUS HEMANGIOMA IN MAXILLOFACIAL REGION CASE REPORT

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, cilt.50, sa.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE PREVALENCE OF DENTAL ANOMALİES İN A TURKİSH POPULATİON

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, cilt.49, ss.23-28, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SCLERODERMA A CASE REPORT

Journal of İstanbul University Faculty of Dentistry, cilt.49, ss.31-34, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AĞIZ KANSERLERİNDE DENTAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Türkiye Klinikleri Journal of Oral and Maxillofacial Radiology Special Topics, cilt.1, ss.49-52, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Findings of Florid Cemento Osseous Dysplasia a Report of Three Cases

Journal of Oral and Maxillofacial Research, cilt.4, sa.4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

SOLITARY MEDIAN MAXILLARY CENTRAL INCISOR A CASE REPORT

jOURNAL OF ISTANBUL UNİVERSİTY FACULTY OF DENTİSTRY, cilt.48, ss.53-58, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Geriatrik Hastalarda Yaş İle Ağız Sağlığındaki Değişimin Değerlendirilmesi: Radyografik Retrospektif Çalışma

2. Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Kongresi (International Medical Congress of Izmir Democracy University – IMCIDU) , İzmir, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2020, ss.1

Dental Panoramik Radyografilerde Temporomandibular Eklem Bölgesinde İzlenen Radyolojik Bulgular

5. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2020, ss.81-82

Dental Volumetrik Tomografilerde Saptanan Maksiller Sinüs Patolojilerinin Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2020, cilt.1, ss.1

Covid-19 Pandemisi Panoramik Radyografilerin Görüntü Kalitesini Etkiledi mi?

Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi (Izmir Democracy University International Dentistry & Health Congress – IDU-DENT2020) , İzmir, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2020, ss.1

Submandibular Siyalolitlerin Lokasyonu Ve Hacimsel Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi, Kayseri, Türkiye, 26 - 29 Şubat 2020, ss.1

Stafne Kemik Kavitelerinin Çevre Anatomik Yapılarla İlişkilerinin Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2020, ss.1

ANTRAL EKZOSTOZ İNSİDANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

2.Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.39

ANTRAL EKZOSTOZ İNSİDANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

2.Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.39

Maxillary fibrous dysplasia

ECDMFR 2016, Cardiff, İngiltere, 15 - 18 Haziran 2016

MORPHOLOGİCAL FEATURES OF FLORİD CEMENTO OSSEOUS DYSPLASİA

XXIV İNTERNATİONAL SYMPOSİUM ON MORPHOLOGİCAL SCİENCES, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2015

ANOMALOUS MANDİBULAR CANAL OF A 51 YEAR OLD

XXIV İNTERNATİONAL SYMPOSİUM ON MORPHOLOGİCAL SCİENCES, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2015

ABOUT WHAT RADİOLOGİC ANATOMY TEACHES THE CLİNİCAN BİLATERAL DENS İNVAGİNATUS

XXIV İNTERNATİONAL SYMPOSİUM ON MORPHOLOGİCAL SCİENCES, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2015

CBCT NİN ENDODONTİDE KULLANIMI

21. TDB Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015

STAFNE BONE CAVİTY İN THE ANTERİOR MANDİBLE A REPORT OF UNUSUAL CASE

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1. ULUSLARARASI KATILIMLI KONFERANSI, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

PAGET S DİSEASE A CASE REPORT

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1. ULUSLARARASI KATILIMLI KONFERANSI, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

UNUSUAL İMPACTİON OF A MANDİBULAR THİDR MOLAR CASE REPORT

ODMFR 6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1. ULUSLARARASI KATILIMLI KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

AUTOSOMAL İNGERİTED CLEİDOCRANİAL DYSPLASİA TWO GENERATİONS OF A FAMİLY

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1. ULUSLARARASI KATILIMLI KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

BİLATERAL CAROTİD CALCİFİCATİONS DETECTED İN PANORAMİC RADİOGRAPHY

ODMR 6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1. ULUSLARASI KATILIMLI KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

OROFACİAL FİNDİNGS OF A PATİENT WİTH FRANK TER HAAR SYNDROME

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1. ULUSLARARASI KATILIMLI KONFERANSI, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri