Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İbn Kemâl'in Esrâru'n-Nahv Adlı Eserinde İhticâc ve İstişhâd

Uluslararası Kemalpaşaşâde (İbn Kemal) Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2022, vol.2, pp.33-55

Şeyhulislâm Mehmed Esad Efendi'nin Lehcetü'l-Lügât Adlı Eserinde Arapça Atasözlerini Tercüme Yöntemi

XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Rize, Turkey, 14 - 16 October 2021, pp.257-276

Books & Book Chapters

Ebû Ömer el-Cermî ve Sîbeveyhi'ye Muhalif Görüşleri

in: İlahiyat Alanında Uluslararası Araştırma ve Derlemeler Mart 2023, Arslan Karaoğlan, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.85-106, 2023

Metrics

Publication

9