Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BASRA VE KÛFE EKOLLERİNDE KIYASIN ÂMİL NAZARİYESİNE ETKİSİ

Uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, vol.12, no.65, pp.1363-1372, 2019 (Other Refereed National Journals)

İslam Hukukunda Öşür ve Delilleri

Kocaeli İlahiyat Dergisi, vol.3, no.1, pp.5-52, 2019 (National Refreed University Journal)

Gayri Munsarif İsimlerde Kıyasın Rolü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.14, pp.79-102, 2018 (Other Refereed National Journals)

Basra ve Kûfe Dil Ekolleri Arasındaki İhtilaflarda Makîsun Aleyhin Rolü

Uluslararası Sosyal Araştırmalar dergisi, vol.11, no.55, pp.1003-1010, 2018 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters