Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Algı ve Yaklaşımlarının İncelenmesi

XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Rize, Turkey, 14 - 16 October 2021, pp.25

Akademisyenlerin Bilimsel Makalelerindeki Yazım Sorunları

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 October 2020

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Yeterliklerine İlişkin Uygulama Öğretmenlerinin Görüşleri

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.828-842

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazım ve Söyleyiş Sorunları

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019

Özetleme Stratejileri Eğitiminin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özet Yazma Becerilerine Etkisi

12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultay /İzmir, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, no.1, pp.11

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Kültürü Düzeylerinin İncelenmesi

12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultay /İzmir, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, no.1, pp.115

Ortaokul Öğrencilerinin Metin Türlerini Kavramlaştırma Biçimleri ve Tür Farkındalıkları

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Turkey, 21 - 23 June 2019

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öyküleyici ve Bilgilendirici Metin Türlerinde Dinlediğini Anlama Becerilerinin Değerlendirilmesi

12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, vol.1, no.1, pp.345

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Türlerine Yönelik Görüşleri

12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, vol.1, no.1, pp.343

”Melike Günyüz’ün Masallarında Görsel Tasarım, İçerik, Dil ve Anlatım Özellikleri”

V. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2018, vol.1, no.1, pp.190-205

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öyküleyici Metinlerinin Yapı Yönünden İncelenmesi

XI. Uluslararası Türkçenini Eğitimi-Öğretimi Kurultayı_UTEOK 2018, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.225

”Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazım Kurallarını Uygulama Düzeyleri ”

II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018, vol.1, no.1, pp.90

”Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ses ve Yapı Bilgisi Konusundaki Kavram Yanılgıları”

II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018, vol.1, no.1, pp.89

”Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Anlam Bilimi Dersinin İşlevi”

XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretim Kurultayı, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2018, vol.1, no.1, pp.224

Türk Gazetelerindeki Köşe Yazarlarının Yazım Sorunları

Türkçenin Yazım Sorunları Çalışma Toplantısı, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2017, pp.4

Öğretmen Adaylarının Farklı Metin Türlerinde Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerine Bir Araştırma

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017, vol.1, no.1, pp.28 Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Türkçenin Güncel Sorunlarına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017, vol.1, no.1, pp.143 Creative Commons License

Ortaokul Öğrencilerinin Metin Oluşturma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2017, vol.1, no.1, pp.116

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Uzun Ünlülerin Sesletimi ve Yazımına Yönelik Farkındalıkları

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Turkey, 12 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.135

Anlam Bilimi Dersinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Anlam Bilgilerine Etkisi

9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Burdur, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.1, no.1, pp.36

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretim Programı Yeterlilik Düzeyleri

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, vol.1, no.1, pp.472

Muzaffer İzgü nün Eserlerinde Mizah Dilini Yansıtan Dil Yapıları

Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, Rize, Turkey, 13 - 15 May 2016, no.1

Pedagojik Formasyon Programı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Materyal Kavramına Yönelik Algıları

10. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, vol.1, no.1, pp.285

Türkçe Öğretmeni Adaylarının İkna Edici Konuşmalarında Bağdaşıklık ve Tutarlılık Görünümleri

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 1 - 03 October 2015, no.1 Creative Commons License

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Duyulardan Hareketle Yazma Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 1 - 03 October 2015, vol.1, no.1, pp.148 Creative Commons License

İlkokul 4 Sınıf Öğrencilerinin İkna Edici Metin Yazma Becerileri Üzerine Bir Araştırma

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015, no.1 Creative Commons License

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Şiire ve Şiir Türlerine Yönelik Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 May 2015, no.1 Creative Commons License

8 Sınıf Öğrencilerinin Tartışmacı Metinlerinde Kanıtlama Biçimleri ve Sözcük Kullanımı

7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Muğla, Turkey, 19 - 21 June 2014, no.1 Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Yazımı Karıştırılan Sözcükleri Tanıyabilme Düzeyleri

6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Niğde, Turkey, 4 - 06 July 2013, vol.1, no.1, pp.28 Creative Commons License

Refik Halit Karay'ın 'Eskici' Hikâyesinin Söz Dizimi Açısından İncelenmesi ve Etkinlik Örnekleri

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 19 May 2013, vol.1, no.1, pp.128 Creative Commons License

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Şiir" Adlı Metninin Dil Bilimi Açısından İncelenmesi

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 19 May 2013, vol.1, no.1, pp.124 Creative Commons License

Reşat Nuri Güntekin'in 'Aşk Mektupları' Adlı Öyküsüne Metindilbilimsel Bir Yaklaşım

5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Mersin, Turkey, 5 - 06 July 2012, vol.1, no.1, pp.25 Creative Commons License

Necati Bey Divanı’ndaki Bir Gazelin Dilbilimsel Açıdan İncelenmesi

Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Ordu, Turkey, 10 - 12 May 2012, vol.1, no.1, pp.20

Sezai Karakoç Şiirinde Kadınlar

Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 12 - 14 April 2012, vol.1, no.1, pp.29 Creative Commons License

Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Öykülerinde Değer Eğitimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme”

Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 October 2011, vol.1, no.1, pp.169 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Türkçe Eğitiminde Bilişsel Davranışların Ölçülmesi

in: Türkçe Eğitiminde Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi, Türkben Tuncay,Aydın Erkan, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.415-442, 2023 Creative Commons License

Tacettin Şimşek’in Eserlerinin Türkçe Dersi Öğretim Programı’na Uygunluk Yönünden İncelenmesi

in: Dil Eğitimi Araştırmaları I, Yağmur Şahin,Esin, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.169-209, 2023 Creative Commons License

Dinleme-Söz Varlığı İlişkisi

in: Dinleme Eğitimi, Kardaş Mehmet Nuri, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.91-127, 2023 Creative Commons License

Metin Merkezli Dil Bilgisi Öğretimi uygulamaları

in: Dil Bilgisi Öğretimi, Kardaş Mehmet Nuri,Kardaş Naif, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.223-242, 2023 Creative Commons License

Metin Merkezli Dil Bilgisi Öğretimi Uygulamaları

in: Dil Bilgisi Öğretimi, Kardaş Mehmet Nuri,Kardaş Naif, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.237-256, 2022 Creative Commons License

Çocuk Edebiyatı Ürünleri Yoluyla Çocuklarda Felsefi Düşünceyi Geliştirme

in: TÜRKÇE EĞİTİMİ ile İlgili GÜNCEL ARAŞTIRMALAR – I –, Prof. Dr. Sedat MADEN, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.297-322, 2022 Creative Commons License

Yazma Becerisine Yönelik Eğitim Ortamları

in: Yazma Eğitimi, Mehmet Nuri KARDAŞ, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.285-319, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Algı ve Yaklaşımlarının İncelenmesi

in: YUNUS EMRE-MEHMET AKİF ARMAĞANI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARI, Hasan Ali ESİR, Demet SANCI UZUN, Bekir GÖKÇE, Merve Hülya KİBAR FURTUN, Saliha TUNÇ, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.553-585, 2021

Dinleme-Söz Varlığı İlişkisi

in: Dinleme Eğitimi, Mehmet Nuri KARDAŞ, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.91-127, 2020 Creative Commons License

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Anlam Bilimi Dersinin İşlevi

in: Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar - 11, Gülsün Leylâ Uzun,B. Ümit Bozkurt,Elif Arıca Akkök,Özlem Dağ Tarcan, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.483-500, 2020 Creative Commons License

Türkiye’de 2005-2019 Yılları Arasında İlkokulda Türkçe Öğretimine Yönelik Yapılan Araştırmalar Üzerine Bir Değerlendirme

in: Türkçe Eğitimi ve Türk Edebiyatı Araştırmaları, Doç. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.287-319, 2020 Creative Commons License

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öyküleyici MetinlerininYapı Yönünden İncelenmesi

in: Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar - 11, Gülsün Leylâ Uzu,B. Ümit Bozkurt,Elif Arıca Akkök,Özlem Dağ Tarcan, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.201-217, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

İlk Örneklerinden Günümüze Dünya Edebiyatı

in: Dünya Edebiyatı Araştırmaları, Doç. Dr. Oğuzhan Sevim - Doç. Dr. Yusuf Söylemez, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-16, 2019 Creative Commons License

Metin ve Metin Türlerinin Eğitimde Kullanımı

in: Etkinliklerle Hafta Hafta Yazılı Anlatım, İşcan Adem,Baskın Sami, Editor, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.13-27, 2017

Anlatım Biçimleri III: Tartışma Yoluyla Anlatım, Konuşma Yoluyla Anlatım

in: Etkinliklerle Hafta Hafta Yazılı Anlatım, İşcan Adem, Baskın Sami, Editor, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.85-100, 2017

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Duyulardan Hareketle Yazma Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme

in: Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi, Dilidüzgün, S., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.162-173, 2016 Creative Commons License Sustainable Development

Öğretmen Adaylarının Yazımı Karıştırılan Sözcükleri Tanıyabilme Düzeyleri

in: Türkçe Eğitiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar, İşeri K. Çetinkaya G. Çelik T. Demirgüneş S. Daşöz T. Gençer Y., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.537-547, 2014 Creative Commons License

Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Öykülerinde Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme

in: Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, Subaşı Uzun L. Bozkurt Ü., Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.329-342, 2010

Episodes in the Encyclopedia

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, pp.1-3, 2013 Creative Commons License

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, pp.1-3, 2013 Creative Commons License

Metrics

Publication

73

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

5

Thesis Advisory

2

Open Access

34
UN Sustainable Development Goals