Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Social work intervention after the 6th February 2023 earthquakes in Turkiye: Field observations and notes from the earthquake zone

The International Conference on Social Work and Social Research: Financial Capability and Asset Building for All, Baku, Azerbaijan, 24 - 25 November 2023, pp.307-308

COVİD-19 sonrası Doğu Karadeniz Bölgesi’nde değişen göç hareketleri ve göçmen profilleri: “Nerede o eski Gürcüler!”

Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı, Ankara, Turkey, 17 - 18 November 2022, vol.1, no.1, pp.58 Creative Commons License Sustainable Development

Afganistan-Türkiye Hattındaki Düzensiz Göç Hareketlerinin İnsan Hakları Perspektifinden Değerlendirilmesi

4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 04 September 2021, pp.72-74 Creative Commons License Sustainable Development

Gürcistan’dan Doğu Karadeniz Bölgesi’ne Gerçekleşen Göçün Değişen Bağlamı ve Göçmen Profilleri

Birinci Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 04 July 2020, pp.70 Sustainable Development

Mültecilerin Dil Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Yoluyla Entegrasyonu: Bir Avrupa Birliği Projesi

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 07 June 2020, pp.186-187 Sustainable Development

Yeni Gelen Mültecilerin ve Göç Alanında Çalışan Profesyonellerin Toplumsal Uyum Pratikleri: Avrupa Düzeyinde Ortak Bir Çalışma

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Özet Metinleri, Antalya, Turkey, 5 - 07 June 2020 Sustainable Development

Mültecilerin Dil Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Yoluyla Entegrasyonu: Bir Avrupa Birliği Projesi

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 05 July 2020

Homo sovieticusun gözünden göç ve kültürel farklılık

Tarih Boyunca Uluslararası Göç ve Göçmenlik: Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 12 - 14 December 2019, pp.40-41 Sustainable Development

Tıbbi Sosyal Hizmet ve İçerici Sağlık: Bir Avrupa Birliği Projesi Örneği

Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2019, pp.28

Hattı Müdafaadan Sathı Müdafaaya: Avrupa Birliği’ne Yönelik Düzensiz Göç Hareketleri ve Güvenlikleştirme Politikaları

3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 12 - 13 September 2019 Sustainable Development

Göç ve Çevre/İklim Değişikliği:İklim Mültecileri

21.Yüzyılda Uluslararası Göç- III - Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 10 - 11 October 2018, pp.62 Sustainable Development

İnsan Hakları ve Eşitlik İlkeleri Temelinde Türkiye’nin Güncel Göç Politikası-Karşılıklı Uyum

Osmanlı Devleti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Göç ve Kültürel Etkileşim” Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 April 2018, pp.29 Sustainable Development

Suriye İç Savaşı Bağlamında Türkiye’nin Değişen Göç ve Göçmen Politikaları

Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi, Düzce, Turkey, 23 - 25 November 2017, pp.5 Sustainable Development

Ekoloji Boyutuyla Sosyal Politikalar

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, Edirne, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.527

Social Work Education in Turkey: Trends, Professional Issues And Future Opportunities

EASSW-UNAFORIS 2017 European Conference: Social Work Education in Europe, Paris, France, 26 - 29 June 2017, pp.103

Yeşil" Yoksulluk, Çevresel Adalet ve Sosyal Hizmet

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi (USHK17), Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2017, pp.1 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Human Rights

Nobel Yayınevi, Ankara, 2023 Sustainable Development

Göç Alan Ülkelerin Asimilasyon Politikaları ve Son Dönemde Gelişen Entegrasyon Modelleri

in: Göç Sosyolojisi, Musa Yavuz Alptekin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.215-244, 2023 Sustainable Development

Göçmenlere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları

in: Farklı Refah Rejimlerinde Göç ve Sosyal Politika, Didem Koca,Ülkü İstiklal Ortakaya, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.75-98, 2023 Sustainable Development

Göç Sürecinde Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetin Bir Türü Olarak Erken Yaşta ve Zorla Gerçekleştirilen Evlilik

in: Sosyal Hı̇zmet Uygulamasında Vaka Sunumları: Teorı̇den Pratı̇ğe Bı̇r Köprü, Gamze Erükçü Akbaş,Funda Ayfonoğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.317-331, 2022 Sustainable Development

Toplumla Sosyal Hizmet Uygulaması

in: Genelci Sosyal Hizmet Uygulaması, Yasemin Özkan,Ozan Selçuk, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.299-321, 2022 Sustainable Development

Temel Göç Kuramları ve Göçün Değişen Yüzü

in: Göç, Göçmenlerle Çalışma ve Sosyal Hizmet, Tahir Emre Gencer,Bekir Güzel, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.41-74, 2021 Sustainable Development

Dezavantajlı / Risk Altındaki Gruplar: Göçmen, Sığınmacı, Mülteci ve İnsan Ticareti Mağdurları

in: Sosyal Hizmette Dezavantajlı / Risk Altındaki Gruplar, Hüseyin Doğan, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.171-198, 2021

Nihai Hedef mi? Göçmenlerin ve Mültecilerin Entegrasyon Sürecinde Vatandaşlık Tartışmaları

in: Göç ve Entegrasyon: Uygulama Alanları, Politikalar ve Paydaşlar, Sema Buz,Hacı Çevik, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.191-211, 2020 Sustainable Development

Sosyal Hizmet Değer ve İlkelerinin Felsefi Dayanakları

in: Sosyal Hizmet Etiği, Taner Artan,Melek Zubaroğlu Yanardağ, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.11-30, 2020

Kentleşme ve Göçmen/Sığınmacı/Mülteci Sorunları Ekseninde "Dayanışmacı" Kentlerin Doğuşu: Barselona Örneği

in: (içinde) Kent Kentleşme-Yeni Kentleşme Trendleri ve Dünya Şehir Sistem'in Ortaya Çıkışı, M.Yavuz Alptekin, Editor, Gece Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.155-175, 2019 Sustainable Development

Sığınmacılara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamalarında Uzmanların Sahip Olmaları Beklenen Yeterlilikler

in: Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetler, Göktuna Yaylacı F., Editor, Transnational Press London, Londra, pp.193-202, 2019 Sustainable Development

Episodes in the Encyclopedia

Sosyoloji Dergisi (1942-1967)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-5, 2023 Creative Commons License

Other Publications

Metrics

Publication

84

Citation (Scopus)

11

H-Index (Scopus)

1

Project

4

Open Access

22
UN Sustainable Development Goals