Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Duygusal Çelişki ve İşle Bütünleşme Arasındaki İlişkide Özerkliğin Düzenleyici Rolü

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Kısa dönemli Kar Maksimizasyonundan Uzun Dönemli Kar Makimizasyonuna Etkisi

Dış Ticaret Dergisi, no.14, pp.45-53, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Sadakat Üzerine Etkisi: Güvenin Aracı Rolü

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, no.14, pp.557-576, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Sadakat Üzerine Etkileri Güvenin Aracı Rolü

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.7, no.14, pp.557-576, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Motivasyon Üzerinde Ulusal Kültürün Etkisi

Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, vol.11, pp.121-142, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Motivasyon Üzerinde Ulusal Kültür Etkisi

Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi,, vol.11, no.9, pp.121-142, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Teknoloji, Örgüt Yapısı ve Performans Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.57-72, 2009 (Scopus)

İçsel Pazarlamanın Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.26, no.2, pp.162-180, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Etkileşimsel ve Dönüşümsel Liderlik Tarzı: Bir Ölçek Geliştirme Denemesi

İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.19, no.61, pp.72-90, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Kültürel Renk Körlüğü: Kültürel Değerler Ve İş Tatmini Arasındaki İlişki Üzerine Güçlendirmenin Mediation (Aracılık) Etkisi

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.32-41, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Karadeniz Teknik Üniversitesinin Akademisyenlerin Kariyer Aşamaları ve Değişmeyen İhtiyaçları

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.19, no.59, pp.125-136, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Formalızatıon and its Effects on Work Outcomes of Teachers: The Role of Potential Moderators

Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.92-99, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Emir Komuta Yöneticilerinin İKY'ni Algılama Farklılıkları ve İşgücü Devir Hızı Üzerine Etkisi

İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi, no.49, pp.45-55, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

An Empirical Investigation on the Predictors of the Subjective Managerial Success in Turkey

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.18, pp.45-52, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Hizmet Sektöründe Yönetici Profili

VERİMLİLİK DERGİSİ, no.1, pp.16-23, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmenlerin Sessizliği ve Örgütsel Nedenleri

VI. International Conference in Research in Education-ICRE, 13 - 15 October 2016

Nesnel Olarak Düzenlenen İş, Öznel Olarak Nasıl Algılanmaktadır?

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2016, pp.120-128

Nesnel Olarak Düzenlenen İş Öznel Olarak Nasıl Algılanmaktadır

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 29 - 31 May 2016

AMAÇ YÖNELİMİ, AMAÇ İKLİMİ VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER

1.Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu, Giresun, Turkey, 16 - 18 May 2016, vol.1, no.1, pp.426-435

amaç yönelimi, amaç iklimi ve tükenmişlik arasındaki ilişkiler

1.uluslar arasıkaradeniz işletmecilik sempozyumu, Giresun, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.426-435

Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Sadakat Üzerine Etkileri: Güvenin Aracı Rolü

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2016, pp.224-231

Etik Liderlik ve İşgören Performansı İlişkisinde Psikolojik Sermayenin Aracılık Etkisi

19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitapçığı, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2011, pp.195-203

Motivasyon Üzerinde Ulusal Kültürün Etkisi

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kyrgyzstan, 9 - 11 June 2009, pp.75-82

Lider Olunur Mu Lider Doğulur Mu?

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kyrgyzstan, 9 - 11 June 2009, pp.150-160

Testing Parrhesia in Accounting Profession

European Accounting Association 32nd Annual Congress, Tempere, Finland, 12 - 15 May 2009, pp.77-84

Johary Penceresi (İletişim) ve Özdeşleşme

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 May 2009, pp.148-156

Teknoloji, Örgüt Yapısı ve Performans Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma

16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 09 May 2008, pp.92-98

Finansal Kararlarda Etik Üzerine Bir Araştırma

1. Türkiye Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi,, Ankara, Turkey, 17 - 19 September 2003, pp.25-30

Finansal Kararlarda Etik Üzerine Bir Araştırma

1. Türkiye Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi,, Ankara, Turkey, 17 - 19 September 2003, pp.25-30

Kişilik Yönelimi İle Kariyer Seçimi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 May 2000, pp.142-151

Books & Book Chapters

Örgütlerde Güç: Kavramsal Bir İnceleme

in: Örgütlerde Güç ve Politika, Harun YILDIZ Tarhan OKAN, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, pp.35-59, 2019