Assoc. Prof. KAMER ILGIN ÇAKIROĞLU


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Marketing

Metrics

Publication

41

H-Index (WoS)

1

Project

3

Thesis Advisory

6

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2011 - 2016

2011 - 2016

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama, Turkey

2007 - 2011

2007 - 2011

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama, Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, İktisat, Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

E-Tüketim Davranışları Yaklaşımı ile Yaşam Tarzları Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama

2011

2011

Postgraduate

Siyasi Partilerin Marka Denkliğinin Oy Verme Niyetine Etkisi

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Üretim Yönetimi Ve Pazarlama

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Marketing

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Associate Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2017 - 2023

2017 - 2023

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2012 - 2017

2012 - 2017

Research Assistant

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2023 - 2027

2023 - 2027

Rektörlük Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, Rektorluk

2022 - 2024

2022 - 2024

Rectorate Commissioner

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2021 - 2024

2021 - 2024

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2021 - 2024

2021 - 2024

Assistant Director of the Institute

Recep Tayyip Erdogan University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2021 - 2023

2021 - 2023

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2021 - 2023

2021 - 2023

Fakülte Kurulu Üyesi

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2017 - 2021

2017 - 2021

Deputy Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2017 - 2020

2017 - 2020

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Marketing Research

Postgraduate

Postgraduate

Marketing Strategies

Undergraduate

Undergraduate

Marketing Communication

Postgraduate

Postgraduate

Brand Management

Doctorate

Doctorate

Pazarlamada Seçme Konular

Doctorate

Doctorate

Stratejik Marka Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Perakende Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Perakendecilik

Undergraduate

Undergraduate

Hizmet Pazarlaması

Undergraduate

Undergraduate

Nitel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Halkla İlişkiler

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Etmen Tabanlı Benzetim ile Türkiye'de Çay Pazarının Geleceği

Sert M. F., Kartal B., Çakıroğlu K. I., Öztürk A.

42. Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM2023 Kongresi), Gaziantep, Turkey, 1 - 03 November 2023, pp.87-88 Creative Commons License

2023

2023

Sales Personnel Characteristics in a Retail Store: The Effects on in-Store Emotions, Attitude towards Store, and Store Satisfaction

Güzel Ö., Çakıroğlu K. I.

14th International Conference on Culture, Civilization and Social Sciences, Buenos Aires, Argentina, 16 - 18 March 2023, pp.1 Creative Commons License

2022

2022

A Systematic Literature Review on The Factors Affecting Consumers’ Purchase Intentions for The Store Brands

Çakıroğlu K. I.

International Conference on Global Practice of Multidiciplinary Scientific Studies Dedicated to the 100th Anniversary of "Georgian Technical University - GTU", Tbilisi, Georgia, 24 - 26 June 2022, pp.1 Creative Commons License

2022

2022

A Qualitative Research on Tea Culture in Turkey From a Consumer Perspective

Çakıroğlu K. I., Kartal B., Öztürk A., Sert M. F.

INTERNATIONAL TEA CONGRESS "industrial, cultural and economic dimensions", Lankaran, Azerbaijan, 13 - 15 May 2022, pp.50-51 Creative Commons License Sustainable Development

2016

2016

Georgia’s Place in Turkish Tourism from Seasonal Perspective

ÇAKIROĞLU K. I.

Batumi Art State Teaching University Students International Conference, 5 - 06 May 2016

Books & Book Chapters

2023

2023

Luxury Consumption Behavior

Çakıroğlu K. I.

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies– Volume VI , Assoc. Prof. Adil AKINCI, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.395-406, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

2023

2023

Perakendecilik ve Bütüncül-Kanal Pazarlama

Çakıroğlu K. I.

in: Marketing, Prof.Dr.F. Müge Arslan &,Doç.Dr. Taşkın Dirsehan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.327-347, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Tüketicilerin Boş Zaman Tüketimi

Çakıroğlu K. I.

in: Tüketici Davranışlarında Güncel Yaklaşımlar, Gümüş,Cemal, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.99-116, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

Çakıroğlu K. I.

in: , Dr.Öğr.Üyesi Emrah Sıtkı Yılmaz, Editor, Orion Akademi, Ankara, pp.80-101, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Customer Experience Management in Omnichannel Retailing

Çakıroğlu K. I., Çengel Ö.

in: Managing Customer Experience in an Omnichannel World, Taşkın Dirsehan, Editor, Emerald Ink Publishing, Bradford, pp.97-113, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilere İlişkin Öğrenci Kalite Memnuniyetine Yönelik Nicel Araştırma

Kartal B., Çakıroğlu K. I.

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Memnuniyet Araştırması, KARTAL,B., Editor, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Rize, pp.101-154, 2019

2019

2019

Müşteri Her Zaman Haklı Mıdır? Uygunsuz (Anormal / Sapkın) Tüketici Davranışları

Çakıroğlu K. I.

in: Tüketimin 1001 Hali-Duygu ve Mantığın Çekişmesinde Dağılan Amaçlar, Remzi Altunışık, Editor, Beta Books , İstanbul, pp.269-286, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Uluslararası Öğrencilerin Üniversiteye İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Anlaşılmasına Yönelik Nitel Bir Araştırma

ÇAKIROĞLU K. I., BEKTAŞ M.

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Memnuniyet Araştırması, Burcu Kartal, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.223-278, 2019

2018

2018

Tüketicileri Tanımlamak ve Anlamak

ÇAKIROĞLU K. I.

in: Perakende Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım, Erol Ustaahmetoğlu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.168-190, 2018

2018

2018

Yer Seçimi

ÇAKIROĞLU K. I.

in: Perakende Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım, Erol Ustaahmetoğlu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.244-262, 2018

2017

2017

E-Tüketim Bakış Açısı ile Yaşam Tarzları

Cakiroglu K. İ.

Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2017 Creative Commons License

2017

2017

Rize İlinin Üniversite Algısı ve Beklentilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma

Karataş Z., Çakıroğlu K. I., Bektaş M.

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Saklı,Ali Rıza, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.157-261, 2017 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentilerine Dair Genel Sonuç ve Öneriler

Çakıroğlu K. I., Bektaş M.

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Ali Rıza SAKLI, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.369-379, 2017 Creative Commons License Sustainable Development

Activities in Scientific Journals

2021 - 2024

2021 - 2024

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Editor

2010 - 2012

2010 - 2012

ÖNERİ

Assistant Editor/Section Editor

Scientific Refereeing

March 2022

March 2022

TESAM AKADEMİ

National Scientific Refreed Journal

April 2021

April 2021

Research in agricultural sciences

Other Indexed Journal

February 2021

February 2021

SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI VIZYONER DERGISI

Other Indexed Journal

December 2019

December 2019

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Other Indexed Journal

March 2019

March 2019

American Marketing Association

Conference Paper (Full Text)Citations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

February-2023

February 2023

Post Graduate

Post Graduate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

July-2021

July 2021

Post Graduate

Post Graduate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi