Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama, Turkey

 • 2007 - 2011 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  E-Tüketim Davranışları Yaklaşımı ile Yaşam Tarzları Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama

 • 2011 Postgraduate

  Siyasi Partilerin Marka Denkliğinin Oy Verme Niyetine Etkisi

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Üretim Yönetimi Ve Pazarlama