Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A CONTENT ANALYSIS ON SYSTEMATIC REVIEW OF LIFESTYLE RESEARCH IN TERMS OF MARKETING MANAGEMENT

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.40, pp.260-286, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Validity and Reliability of Turkish Adaptation of the Store Personality Scale

Business and Management Studies: An International Journal, vol.8, no.5, pp.4273-4299, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

A MARKETING ORIENTED APPROACH ON THE RESTRUCTURING CORPORATE GOVERNANCE AND SOCIAL RESPONSIBILITY STRATEGIES DURING COVID-19

İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi / Turkish Journal of Entrepreneurship, vol.4, no.7, pp.1-21, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The Impact of Mall Attractiveness on Mall Patronage Intention: The Mediating Effect of Mall Personality

International Journal of Commerce and Finance, vol.6, pp.204-226, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Do Store Brands have a Personality?

International Journal of Business and Management Studies, vol.6, no.2, pp.457-466, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ON THE FACTORS AFFECTING CONSUMERS’ PURCHASE INTENTIONS FOR THE STORE BRANDS

International Conference on Global Practice of Multidiciplinary Scientific Studies Dedicated to the 100th Anniversary of "Georgian Technical University - GTU", Tbilisi, Georgia, 24 - 26 June 2022, pp.1

A QUALITATIVE RESEARCH ON TEA CULTURE IN TURKEY FROM A CONSUMER PERSPECTIVE

INTERNATIONAL TEA CONGRESS "industrial, cultural and economic dimensions", Lankaran, Azerbaijan, 13 - 15 May 2022, pp.50-51 Creative Commons License Sustainable Development

Georgia’s Place in Turkish Tourism from Seasonal Perspective

Batumi Art State Teaching University Students International Conference, 5 - 06 May 2016

Books & Book Chapters

in: , Dr.Öğr.Üyesi Emrah Sıtkı Yılmaz, Editor, Orion Akademi, Ankara, pp.80-101, 2022

Customer Experience Management in Omnichannel Retailing

in: Managing Customer Experience in an Omnichannel World, Taşkın Dirsehan, Editor, Emerald Ink Publishing, Bradford, pp.97-113, 2020 Sustainable Development

Uluslararası Öğrencilerin Üniversiteye İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Anlaşılmasına Yönelik Nitel Bir Araştırma

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Memnuniyet Araştırması, Burcu Kartal, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.223-278, 2019

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ KALİTE MEMNUNİYETİNE YÖNELİK NİCEL ARAŞTIRMA

in: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİULUSLARARASI ÖĞRENCİMEMNUNİYET ARAŞTIRMASI, KARTAL,B., Editor, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Rize, pp.101-154, 2019

Müşteri Her Zaman Haklı Mıdır? Uygunsuz (Anormal / Sapkın) Tüketici Davranışları

in: Tüketimin 1001 Hali-Duygu ve Mantığın Çekişmesinde Dağılan Amaçlar, Remzi Altunışık, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., pp.269-286, 2019 Sustainable Development

Yer Seçimi

in: Perakende Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım, Erol Ustaahmetoğlu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.244-262, 2018

Tüketicileri Tanımlamak ve Anlamak

in: Perakende Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım, Erol Ustaahmetoğlu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.168-190, 2018

E-Tüketim Bakış Açısı ile Yaşam Tarzları

Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2017

Rize İlinin Üniversite Algısı ve Beklentilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Saklı,Ali Rıza, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.157-261, 2017 Creative Commons License

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentilerine Dair Genel Sonuç ve Öneriler

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Ali Rıza SAKLI, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.369-379, 2017 Creative Commons License