Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A CONTENT ANALYSIS ON SYSTEMATIC REVIEW OF LIFESTYLE RESEARCH IN TERMS OF MARKETING MANAGEMENT

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.40, pp.260-286, 2021 (National Refreed University Journal)

Validity and Reliability of Turkish Adaptation of the Store Personality Scale

BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.8, no.5, pp.4273-4299, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

A MARKETING ORIENTED APPROACH ON THE RESTRUCTURING CORPORATE GOVERNANCE AND SOCIAL RESPONSIBILITY STRATEGIES DURING COVID-19

İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi / Turkish Journal of Entrepreneurship, vol.4, no.7, pp.1-21, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

The Impact of Mall Attractiveness on Mall Patronage Intention: The Mediating Effect of Mall Personality

International Journal of Commerce and Finance, vol.6, pp.204-226, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Do Store Brands have a Personality?

International Journal of Business and Management Studies, vol.6, no.2, pp.457-466, 2017 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Georgia’s Place in Turkish Tourism from Seasonal Perspective

Batumi Art State Teaching University Students International Conference, 5 - 06 May 2016

Books & Book Chapters

Customer Experience Management in Omnichannel Retailing

in: Managing Customer Experience in an Omnichannel World, Taşkın Dirsehan, Editor, Emerald Ink Publishing, Bradford, pp.97-113, 2020 Sustainable Development

Uluslararası Öğrencilerin Üniversiteye İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Anlaşılmasına Yönelik Nitel Bir Araştırma

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Memnuniyet Araştırması, Burcu Kartal, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.223-278, 2019

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ KALİTE MEMNUNİYETİNE YÖNELİK NİCEL ARAŞTIRMA

in: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİULUSLARARASI ÖĞRENCİMEMNUNİYET ARAŞTIRMASI, KARTAL,B., Editor, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Rize, pp.101-154, 2019

Müşteri Her Zaman Haklı Mıdır? Uygunsuz (Anormal / Sapkın) Tüketici Davranışları

in: Tüketimin 1001 Hali-Duygu ve Mantığın Çekişmesinde Dağılan Amaçlar, Remzi Altunışık, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., pp.269-286, 2019 Sustainable Development

Yer Seçimi

in: Perakende Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım, Erol Ustaahmetoğlu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.244-262, 2018

Tüketicileri Tanımlamak ve Anlamak

in: Perakende Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım, Erol Ustaahmetoğlu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.168-190, 2018

E-Tüketim Bakış Açısı ile Yaşam Tarzları

Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2017

Rize İlinin Üniversite Algısı ve Beklentilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Saklı,Ali Rıza, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.157-261, 2017 Creative Commons License

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentilerine Dair Genel Sonuç ve Öneriler

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Ali Rıza SAKLI, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.369-379, 2017 Creative Commons License