Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Androgenesesis Capacity of Rwandan Pili-Pili Variety (Capsicum chinense L.) in Turkey

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.170-175, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar