Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Submental Dermoıd Kist: Olgu Sunumu

43. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022

Kolumella BCC Hastasının Bilateral Nazofasiyal Flep ile Rekonstrüksıyonu

43. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022

Izole nazal kavıte dıffüz büyük B hücrelı lenfoma

43. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 November 2022

Post-Covid Septal Abse

16. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 1. Çocuk Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun Cerrahisi Kongresi, 12 May 2022

Bİlgİsayarlı Tomografi İle Stiloid Proseslerin Servİkal Vertebral Aks İle İlişkİsİnİn Değerlendİrilmesİ

6. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi 30 Nisan - 1 Mayıs 2021, 30 April - 01 May 2021

İDİOPATİK ANİ İŞİTME KAYBI OLAN HASTALARDA RETİNA SİNİR LİFİ TABAKASI KALINLIĞINDAKİ DEĞİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi 18-19 Aralık 2020, Turkey, 18 - 19 December 2020

Kronik Tinnituslu Hastalarda D Vitamin Eksikliğinin Rolü

41.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 13 - 17 November 2019

SAĞ SUBMANDİBULER EKTOPİK TİROİD DOKUSU DUAL BT BULGULARI

39. Ulusal Radyoloji Kongresi E-Posterler, Antalya, Turkey, 06 November 2019 - 11 November 2018, pp.1

Erken Evre Larinks Kanserlerinde Radyoterapinin Rolü

11.UlusalLarengoloji• Kongresi, Rize, Turkey, 28 - 30 June 2019, vol.1, pp.43 Sustainable Development

Akut solunum yolu obstrüksiyonuna yol açan epiglot apsesi olgusu

15.Türk Rinoloji Kongresi / 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi / 3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 04 April 2019

SAĞ SUBMANDİBULER EKTOPİK TİROİD DOKUSU DUAL BT BULGULARI

39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.211

BAŞ BOYUN BÖLGESİ LENFOMALARINDA DİFÜZYON AĞIRLIKLI MR SEKANSLARININ TANIYA KATKISI

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.32

BAŞ BOYUN BÖLGESİ LENFOMALARINDA DİFÜZYON AĞIRLIKLI MR SEKANSLARININ TANIYA KATKISI

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.32

BAŞ BOYUN BÖLGESİ LENFOMALARINDA DİFÜZYON AĞIRLIKLI MR SEKANSLARININ TANIYA KATKISI

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.32

BAŞ BOYUN BÖLGESİ LENFOMALARINDA DİFÜZYON AĞIRLIKLI MR SEKANSLARININ TANIYA KATKISI

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, vol.50, pp.180

MASTİKATÖR KİTLE İLE PREZENTE SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM PERİNÖRAL YAYILIM BULGULARI

TÜRK NÖRÖRADYOLOJİ DERNEĞİ 27. YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018

MASTİKATÖR KİTLEYLE PRESENTE SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM PERİNÖRAL TÜMÖR YAYILIM BULGULARI

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 27. YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ, Turkey, 16 - 18 February 2018

CİSPLATİN OTOTOKSİSİTESİNDE ASTAKSANTİNİNKORUYUCU ROLÜ

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

Cisplatin ototoksisitesinde astaksantinin koruyucu rolü

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Manyetik rezonansla belirlenmiş yumuşak damak-uvula hacminin uyku apnesi tanisindaki yeri

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Lateral faringeal duvarda pleomorfik adenom

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

İNVERTED PAPİLLOM OLGULARIMIZIN KLİNİK ANALİZİ

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

İNVERTED PAPILLOM OLGULARIMIZINKLINIK ANALIZI

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 12 November 2017

Boyun metastazi ile prezente olan pankreas başi tümörü

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

LATERAL FARİNGEAL DUVARDA PLEOMORFİK ADENOM

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

BOYUN METASTAZI İLE PREZENTE OLAN PANKREAS BAŞI TÜMÖRÜ

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

GENİŞLEMİŞ VESTİBÜLER AKUADUKTUS SENDROMU MR BULGULARI

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.262

GENİŞLEMİŞ VESTİBÜLER AKUADUKTUS SENDROMU MR BULGULARI

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.11

GENİŞLEMİŞ VESTİBÜLER AKUADUKTUS SENDROMU MR BULGULARI

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.11

Çay üzümü ekstresinin cispilatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisi

13. Türk Rinoloji Kongresi ve 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2017

Çay üzümü ekstresinin ratlarda cisplatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisi

13. Türk Rinoloji Kongresi / 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi / 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2017

NADİR BİR OLGU ORTA KONKA BÜLLOZADA RİNOLİT PARANAZAL BT BULGULARI

26.YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİS, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017

TİROİD KARSİNOMU TANILI OLGUDA BOYUNDA KİTLEİ ŞAŞIRTICI BİR SONUÇ

26.YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİS, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017

NADİR BİR OLGU ORTA KONKA BÜLLÖZADA RİNOLİT PARANAZAL BT BULGULARI

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 26. YILLIK TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.27

Tiroid Karsinomu Tanılı Olguda Boyunda Kitle. Şaşırtıcı Bir Sonuç

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.1022

Tiroid Karsinomu Tanılı Olguda Boyunda Kitle. Şaşırtıcı Bir Sonuç

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.30

NADİR BİR OLGU ORTA KONKA BÜLLÖZADA RİNOLİT PARANAZAL BT BULGULARI

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 26. YILLIK TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.27

NADİR BİR OLGU ORTA KONKA BÜLLÖZADA RİNOLİT PARANAZAL BT BULGULARI

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 26. YILLIK TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.27

Konjenital Dakriostenozlu Olgularda Erken Ve Geç Sondalamanın Cerrahi Klinik Üzerine Etkisi

15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.5

MEDIAL OLIVOCOCHLEAR REFLEX IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS

Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2016, Londrina, Brazil, 8 - 11 June 2016

MEDIAL OLIVOCOCHLEAR REFLEX IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), London, Canada, 8 - 11 June 2016, vol.75, pp.1144-1145 identifier

YETİŞKİN OLGUDA NADİR GÖRÜLEN DAKRİYOSİSTOSEL

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 21. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

Pontoserebellar Vasküler varyasyonların 3D T2 MR ( Space Sekans ) ile Değerlendirilmesi.

ürk Manyetik rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, 26 -28 Mayıs 2016., Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

İNSİDENTAL SAPTANAN RETROFARİNGEAL İCA OLGUSU

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 21. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

İnsidental olarak saptanan retrofarengeal İCA olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

Yetişkin Olgularda Nadir Görülen Dakriyosistosel

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

Glomus timpanikum MR ve MRA bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

Amelanotik melanom metastazı ile prezente olan malign melanom olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

AMELANOTİK MELANOM METASTAZI PREZENTE OLAN MALİGN MELANOM OLGUSU

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 21. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

GLOMUS TİMPANİKUM MR VE MRA BULGULARI

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 21. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

Yetişkin Olguda Nadir Görülen Dakriyosistosel

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.97

Yetişkin Olguda Nadir Görülen Dakriyosistosel

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.97

İnsidental Saptanan Retrofaringeal İCA Olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.96

Pontoserebellar Köşe Vasküler Varyasyonların 3D T2 MR (Space Sekans) İle Değerlendirilmesi

Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 May - 28 November 2016, pp.22

Amelanotik Melanom Metastazı Prezente Olan Malign Melanom Olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.108

Glomus Timpanikum MR ve MRA Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.107

Pontoserebellar Köşe Vasküler Varyasyonların 3D T2 MR (Space Sekans) İle Değerlendirilmesi

Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 May - 28 November 2016, pp.22

Pontoserebellar Köşe Vasküler Varyasyonların 3D T2 MR (Space Sekans) İle Değerlendirilmesi

Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 May - 28 November 2016, pp.22

Yetişkin Olguda Nadir Görülen Dakriyosistosel

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.97

İnsidental Saptanan Retrofaringeal İCA Olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.96

Glomus Timpanikum MR ve MRA Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.107

Pontoserebellar Köşe Vasküler Varyasyonların 3D T2 MR (Space Sekans) İle Değerlendirilmesi

Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 May - 28 November 2016, pp.22

NAZAL TIKANIKLIĞI OLAN OLGULARDA ÖSTAKİ TÜPÜ PARATUBAL YAPILARIN MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

Nazal tıkanıklığı olan olgularda östaki tüpü paratubal yapıların MRG ile değerlendirilmesi

12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

NADİR BİR TÜMÖR: DEV HÜCRELİ GRANÜLOM MR-DWI BULGULARI

25.YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİS, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016

PRİMER PAROTİS LENFPMA DUAL BT BULGULARI

25.YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİS, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016

Nadir bir tümör: Dev hücreli granülom MR-DWI bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016

Primer parotis lenfoma Dual BT bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016

PRİMER PAROTİS LENFOMA DUAL BT BULGULARI

TÜRK NÖRÖRADYOLOJİ DERNEĞİ 25. YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016

Primer Parotis Lenfoma Dual BT Bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016, pp.3

Dev Hücreli Granülom BT, MR ve Diffüzyon Mr Bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016, pp.6

Kallman Sendromu MR bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

Nadir Bir Olgu: ICA Pssodoanevrizma MR ve MRA Bulguları

Türk Manyetik rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

Konjenital Kolesteatom MR ve Diffüzyon MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

Konjenital Kolesteatom MR ve Diffüzyon MR Bulguları”, Türk

Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

Konjenital Kolesteatom MR ve Diffüzyon MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.127

Nadir Bir Olgu; ICA Psodoanevrizma, MR ve MRA Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.275

Kallman Sendromu MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.309

Konjenital Kolesteatom MR ve Diffüzyon MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.127

Nadir Bir Olgu; ICA Psodoanevrizma, MR ve MRA Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.275

Konjenital Kolesteatom MR ve Diffüzyon MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.127

Nadir Bir Olgu; ICA Psodoanevrizma, MR ve MRA Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.275

Kallman Sendromu MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.309

Kallman Sendromu MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.309

Lingual Tiroid Transpozisyonu

24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 September 1997

Temiz Kontamine Baş Boyun Kanser Cerrahilerinde Klindamisin Proflaksisi

23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 04 October 1995 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Intratympanic Steriod Treatment in Meniere Disease

in: Up to Date on Meniere’xxs Disease, Fayez Bahmad Jr, Editor, InTech, pp.187-202, 2017