Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Role of place image in support for tourism development: The mediating role of multi-dimensional impacts

INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM RESEARCH, vol.23, no.3, pp.268-286, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

EVALUATING THE EXPECTATIONS OF RESIDENTS REGARDING THE POSITIVE IMPACTS OF TOURISM

ANUARIO TURISMO Y SOCIEDAD, vol.30, pp.231-248, 2022 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Geopolitical Risks and International Tourist Arrivals to Turkey: a Causality Study

Anais Brasileiros De Estudos Turísticos - ABET, vol.11, pp.1-16, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

EVALUATION OF EMPLOYEE COMPETENCE BY QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT METHOD: THE CASE OF HOTELS IN CAPPADOCIA

Journal Tourism Studies & Practices (RTEP, vol.10, no.2, pp.1-19, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Turizm, seyahat ve ağırlama alanlarında çok kriterli karar verme teknikleri kullanımı

Journal of Tourism Research Institute, vol.2, no.1, pp.33-46, 2021 (International Refereed University Journal)

IDENTIFYING THE BEST ALTERNATIVE TOURISM PRODUCT FOR A DESTINATION: THE CASE OF CAPPADOCIA

ANAIS BRASILEIROS DE ESTUDOS TURISTICOS-ABET, vol.9, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

EVALUATION OF STAKEHOLDERS' EXPECTATIONS TOWARDS CONGRESS TOURISM BY KANO MODE THE CASE OF NEVSEHIR

ANAIS BRASILEIROS DE ESTUDOS TURISTICOS-ABET, vol.8, no.2, pp.8-20, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

A Study on The Concept and Causes of Destination Rejection

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.13, no.3, pp.643-658, 2017 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Turizm Alanındaki Bibliyometrik Çalışmalar: Türkiye Örneği

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, vol.9, no.36, pp.83-88, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kfg Ahp Bütünleşik Yöntemi Kullanılarak Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Göreme Açık Hava Müzesi Üzerine Bir Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.164-194, 2014 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Perceived Overqualification: Evaluation for Gastronomy Students

I. INTERNATIONAL MESOPOTAMIA TOURISM CONGRESS “Cultural and Religious Tourism”, Ankara, Turkey, 27 November 2021, pp.47-51

DIŞARIDA YEMEK YEME DAVRANIŞI VE AŞIYA GÜVEN ARASINDAKI İLİŞKİ: RİZE’DEKİ YEREL HALK ÜZERİNE BİR UYGULAMA

5 th INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.92-106 Creative Commons License Sustainable Development

YEREL HALKIN GASTRONOMİ TURİZMİ KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi (UGTAK), Nevşehir, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.650-657

Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktiviteler Katılımında Algılanan Kısıtlayıcılar: Nevşehir İli Örneği

VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, İSKENDERUN, Turkey, 20 - 21 April 2018, pp.969-975

Kongre Turizmi Paydaşlarının Destinasyondan Beklentilerinin KanoModeli İle Değerlendirilmesi: Nevşehir Örneği

III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Hatay, Turkey, 20 - 21 April 2018, pp.1238-1251

Evaluating and Developing Employee Competence By Using QFD Method: Case of Nevsehir

I. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, 5 - 08 October 2017

TUR HİZMET PERFORMANSININ KFG AHP BÜTÜNLEŞİK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

II. ULUSLARARASINEVŞEHİR TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 2 - 04 May 2016, pp.1542-1559

Nevşehir Turizminin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi (1982-2010).

1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 16 - 19 November 2011, vol.2, pp.353-374

Books & Book Chapters

İŞGÖREN YETKİNLİĞİNİN GASTRONOMİDEKİ YERİ ve ÖNEMİ

in: Gastronomi Araştırmaları, Yener OĞAN, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.22-34, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Ekoturizm ve İklim Değişiklikleri

in: Ekoturizmi Anlamak, Aslı Özge ÖZGEN ÇİĞDEMLİ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.24-35, 2021

Using Digital Technologies in Destination Management

in: TOURISM STUDIES AND SOCIAL SCIENCES, Vilian KRYSTEV,Sabriye ÇELIK UĞUZ,Recep EFE,Erol KAPLUHAN, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.119-133, 2021

Dijitalleşen Dünyanın Turizm ve Ağırlama Endüstrisine Yansıması: Nesnelerin İnterneti Perspektifi

in: Rekreasyon ve Turizm Araştırmaları, Muhammet Cenk Birinci,Özgür Yayla, Editor, Çizgi Kitapevi, İstanbul, pp.186-205, 2021

Introduction to Multi Criteria Decision Making Modelling (MCDM)

in: An SPSS Guide for Tourism, Hospitality and Events Researchers, Rahul Pratap Singh Kaurav,Dogan Gursoy,Nimit Chowdhary, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.375-392, 2021

Halal Recreation and Reflections on the Hospitality Industry

in: Tourism and Hospitality Studies, Irfan Yazicioglu,Özgür Yayla,Alper Işın,Turhan Çetin, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.309-322, 2020

Otel İşletmelerinde Mobil Teknolojilerin Kullanımı

in: Otel İşletmelerinin Yönetimi - Operasyonel Süreç ve Yönetim Uygulamaları, Tuğba Pala,Mustafa Tepeci, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.205-222, 2020

Doğa Temelli Turizm Türleri

in: Alternatif Turizm, Şule Aydın,Duygu Eren, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.101-126, 2019

Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim

in: Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler, İbrahim Yılmaz, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.199-212, 2017

Destinasyon Karşıtlığı

in: Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler, İbrahim Yılmaz, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.187-198, 2017

Turizm Talebi

in: Genel Turizm, Zeynep Aslan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.189-212, 2016

Postmodern Pazarlama

in: Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, Burhan Kılıç,Zafer Öter, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, Ankara, pp.455-491, 2015

Episodes in the Encyclopedia

Gastronomi Sözlüğü

Detay Yayıncılık, pp.x, 2020