Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

IDENTIFYING THE BEST ALTERNATIVE TOURISM PRODUCT FOR A DESTINATION: THE CASE OF CAPPADOCIA

ANAIS BRASILEIROS DE ESTUDOS TURISTICOS-ABET, cilt.9, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EVALUATION OF STAKEHOLDERS' EXPECTATIONS TOWARDS CONGRESS TOURISM BY KANO MODE THE CASE OF NEVSEHIR

ANAIS BRASILEIROS DE ESTUDOS TURISTICOS-ABET, cilt.8, sa.2, ss.8-20, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Study on The Concept and Causes of Destination Rejection

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.643-658, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Turizm Alanındaki Bibliyometrik Çalışmalar: Türkiye Örneği

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, cilt.9, sa.36, ss.83-88, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kfg Ahp Bütünleşik Yöntemi Kullanılarak Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Göreme Açık Hava Müzesi Üzerine Bir Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.164-194, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kongre Turizmi Paydaşlarının Destinasyondan Beklentilerinin KanoModeli İle Değerlendirilmesi: Nevşehir Örneği

III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Hatay, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2018, ss.1238-1251

Nevşehir Turizminin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi (1982-2010).

1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2011, cilt.2, ss.353-374

Kitap & Kitap Bölümleri

Introduction to Multi Criteria Decision Making Modelling (MCDM)

An SPSS Guide for Tourism, Hospitality and Events Researchers, Rahul Pratap Singh Kaurav,Dogan Gursoy,Nimit Chowdhary, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.375-392, 2021

Halal Recreation and Reflections on the Hospitality Industry

Tourism and Hospitality Studies, Irfan Yazicioglu,Özgür Yayla,Alper Işın,Turhan Çetin, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.309-322, 2020

Otel İşletmelerinde Mobil Teknolojilerin Kullanımı

Otel İşletmelerinin Yönetimi - Operasyonel Süreç ve Yönetim Uygulamaları, Tuğba Pala,Mustafa Tepeci, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.205-222, 2020

Doğa Temelli Turizm Türleri

Alternatif Turizm, Şule Aydın,Duygu Eren, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.101-126, 2019

Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim

Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler, İbrahim Yılmaz, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.199-212, 2017

Destinasyon Karşıtlığı

Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler, İbrahim Yılmaz, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.187-198, 2017

Turizm Talebi

Genel Turizm, Zeynep Aslan, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.189-212, 2016

Postmodern Pazarlama

Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, Burhan Kılıç,Zafer Öter, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, Ankara, ss.455-491, 2015

Ansiklopedide Bölümler

Gastronomi Sözlüğü

Detay Yayıncılık, ss.x, 2020