Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Perceived Overqualification: Evaluation for Gastronomy Students

I. INTERNATIONAL MESOPOTAMIA TOURISM CONGRESS “Cultural and Religious Tourism”, Ankara, Turkey, 27 November 2021, pp.47-51

DIŞARIDA YEMEK YEME DAVRANIŞI VE AŞIYA GÜVEN ARASINDAKI İLİŞKİ: RİZE’DEKİ YEREL HALK ÜZERİNE BİR UYGULAMA

5 th INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.92-106 Creative Commons License Sustainable Development

YEREL HALKIN GASTRONOMİ TURİZMİ KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi (UGTAK), Nevşehir, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.650-657

Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktiviteler Katılımında Algılanan Kısıtlayıcılar: Nevşehir İli Örneği

VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, İSKENDERUN, Turkey, 20 - 21 April 2018, pp.969-975

TUR HİZMET PERFORMANSININ KFG AHP BÜTÜNLEŞİK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

II. ULUSLARARASINEVŞEHİR TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 2 - 04 May 2016, pp.1542-1559

Nevşehir Turizminin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi (1982-2010).

1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 16 - 19 November 2011, vol.2, pp.353-374

Books & Book Chapters

TURİZM PAZARLAMASINDA YEŞİL RESTORAN UYGULAMALARININ ÖNEMİ

in: YEŞİL İŞLETMECİLİK, Ersoy,Mehmet; Berberoğlu,Murat, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.149-170, 2023

DIGITAL GASTRONOMY

in: GLOBAL CONCEPTS IN GASTRONOMY, İbrahim Çekiç,Yener Oğan, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.227-246, 2023

Gastronomideki Yenilikler ve Gelişmeler

in: Her Yönüyle Gastronomi Araştırmaları, Karaçar, Ercan; Örgün, Emrah; Kargiglioğlu, Şaban, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.1-12, 2022

İŞGÖREN YETKİNLİĞİNİN GASTRONOMİDEKİ YERİ ve ÖNEMİ

in: Gastronomi Araştırmaları, Yener OĞAN, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.22-34, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Ekoturizm ve İklim Değişiklikleri

in: Ekoturizmi Anlamak, Aslı Özge ÖZGEN ÇİĞDEMLİ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.24-35, 2021

Using Digital Technologies in Destination Management

in: TOURISM STUDIES AND SOCIAL SCIENCES, Vilian KRYSTEV,Sabriye ÇELIK UĞUZ,Recep EFE,Erol KAPLUHAN, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.119-133, 2021

Dijitalleşen Dünyanın Turizm ve Ağırlama Endüstrisine Yansıması: Nesnelerin İnterneti Perspektifi

in: Rekreasyon ve Turizm Araştırmaları, Muhammet Cenk Birinci,Özgür Yayla, Editor, Çizgi Kitapevi, İstanbul, pp.186-205, 2021

Introduction to Multi Criteria Decision Making Modelling (MCDM)

in: An SPSS Guide for Tourism, Hospitality and Events Researchers, Rahul Pratap Singh Kaurav,Dogan Gursoy,Nimit Chowdhary, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.375-392, 2021

Halal Recreation and Reflections on the Hospitality Industry

in: Tourism and Hospitality Studies, Irfan Yazicioglu,Özgür Yayla,Alper Işın,Turhan Çetin, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.309-322, 2020

Otel İşletmelerinde Mobil Teknolojilerin Kullanımı

in: Otel İşletmelerinin Yönetimi - Operasyonel Süreç ve Yönetim Uygulamaları, Tuğba Pala,Mustafa Tepeci, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.205-222, 2020

Doğa Temelli Turizm Türleri

in: Alternatif Turizm, Şule Aydın,Duygu Eren, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.101-126, 2019

Destinasyon Karşıtlığı

in: Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler, İbrahim Yılmaz, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.187-198, 2017

Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim

in: Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler, İbrahim Yılmaz, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.199-212, 2017

Turizm Talebi

in: Genel Turizm, Zeynep Aslan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.189-212, 2016

Postmodern Pazarlama

in: Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, Burhan Kılıç,Zafer Öter, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, Ankara, pp.455-491, 2015

Episodes in the Encyclopedia

Gastronomi Sözlüğü

Detay Yayıncılık, pp.x, 2020

Metrics

Publication

50

Citation (WoS)

40

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

28

H-Index (Scopus)

2

Project

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals