Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Etkileşimsel Adaletsizliğin İşgören Sesliliğine Etkisi: Negatif Duyguların Aracı Rolü

ICOAEF’19, VI International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Balıkesir, Turkey, 16 - 17 November 2019

Lider-Üye Etkileşiminin Kariyer Memnuniyetine Etkisinde Güç Mesafesinin Düzenleyici Rolü

ICOAEF VI International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Balıkesir, Turkey, 16 - 17 November 2019

Öz Kontrol ve Rol Çatışmasının Duygusal İş Güvencesizliğine Etkisi

2. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ, Çorum, Turkey, 19 - 20 April 2019

Örgüt Kültürünün Örgütsel Demokrasi Ve Muhalefet Üzerine Etkisi

ICOAEF’19, V. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES), Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 10 April 2019

Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisine Yönelik Bir Araştırma

ICOAEF’19, V. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES), Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 10 April 2019 Sustainable Development

ÖZ KENDİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN PRESENTEEİSM ÜZERİNDE ETKİSİNDE ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞUN ARACILIK ROLÜ

IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Aydın, Turkey, 28 - 30 November 2018, pp.27-35

İşe Adanmışlığın Öncüllerine ve Sonuçlarına Yönelik bir Araştırma

İTOBİAD KONGRE/18 I. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Alanya, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.68-80

Örgütsel Muhalefetin Çalışanların Demografik Özellikleri Kapsamında İncelenmesi

The Second International Conference On Current Trends In The Middle East 2018, Tekirdağ, Turkey, 5 - 09 November 2018

Bilgi Tabanlı Yeni Ekonomilerde Yenilik Süreci ve Yenilikçiİşletmeler Üzerine Bir Araştırma

Business and Organization Research, Kastamonu- Safranbolu, 12 - 14 August 2018, pp.89-90

Stajyer Çalışanların Kariyer Tercihlerinde İş Doyumunun Etkisinin LojistikRegresyon Analizi ile İncelenmesi

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Balıkesir/Bandırma, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.815-830

ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GIDA SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.103

ÖRGÜTSEL STRESİN ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.109

KATILIM BANKALARINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FONKSİYONU: BİR KATILIM BANKASI ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA

INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2017, pp.73-74

PERFORMANS DEĞERLENDİRME FONKSİYONU: KATILIM BANKASI ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2017, pp.75-76

The Analysis of the Relationship between Organizational Cynicism and Organizational Commitment: A Study in Public Education Sector

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.4751-4761

The Relationship between Organizational Justice and Organizational Cynicism: A Study On Banking and Finance Sector Employees

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.4762-4772

The Impact of Marketing Culture on Job Saticfaction: An Empirical Study in Service Sector

2nd Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.90-99

Kişilik Özelliklerine Göre Örgütsel Sinizm Tutumlarının Değerlendirilmesi

1st International Black Sea Business Administration Symposıum, Giresun, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.327-335

The Relationship between Organizational Citizenship Behaviour and Organizational Silence

11th International Strategic Management Conference, Vienna, Austria, 23 - 25 July 2015, vol.207, pp.472-482 identifier

Books & Book Chapters

THE EFFECT OF WORK-FAMILY CONFLICT ON EMOTIONAL BURNOUT: A STUDY IN THE INSURANCE SECTOR

in: Management Studies, İlksun Didem ÜLBEĞİ, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, pp.41-57, 2020

Investigation of the Relationship between Organizational Justice, Positive Psychological Capital, and Individual Innovativeness: A Study in the Banking Sector

in: International Academic Studies on Social and Education Sciences, Mehmet Dalkılıç, Editor, Gece Kitaplığı, pp.19-38, 2020

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN VERİLEN TEPKİLERE ETKİSİNDE GÜÇ MESAFESİ VE PROSEDÜREL ADALETİN DÜZENLEYİCİLİK ROLÜ

in: SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 3, ELAGÖZ İsmail, ERDOĞAN Göktürk, GEZEN Aslı, YILMAZ Abdullah, Editor, Gece Akademi, pp.331-365, 2019

THE EFFECT OF CORPORATE CULTURE ON CORPORATE IDENTITY: A RESEARCH IN BANKING SECTOR

in: Current Debates in Management Organization, Nart, Senem Yıldırım,Yavuz Tansoy, Editor, IJOPEC Publication Limited, London, pp.191-204, 2018

THE MEDIATOR EFFECT OF JOB SATISFACTION ON RELATIONSHIP BETWEEN JOB INSECURITY AND PRESENTEEISM: A RESEARCH ON PARTICIPATION BANKS’ EMPLOYEES

in: Current Debates in Management Organization, Nart, Senem Yıldırım,Yavuz Tansoy, Editor, IJOPEC Publication Limited, London, pp.295-306, 2018

Güç ve Etkileme

in: Örgütsel Davranış, Günsel Ayşe, Bozkurt Serdar, Editor, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.172-191, 2016