Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Sınıf öğretmenliği bilim dalında 1998-2017 yılları arasında üretilen tezlerin eğilimleri

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.572-600, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama ve Değerlere İlişkin Metaforik Algıları

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-15, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

The Effect of Creative Drama-based Activities on Acquisition of Values by 5-Years-Olds

INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE EDUCATION, vol.17, no.1, pp.392-403, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Factors Affecting Attitudes of Prospective Teachers Towards Plastic Arts: An Example of a Faculty of Education in Turkey

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.3, pp.464-491, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Değerler Eğitiminde YaratıcıDrama Yönteminin Kullanılması: Adalet Değeri Örneği

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.47, pp.59-87, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Yaratıcı Drama ile Canlılar Dünyasına Yolculuk

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.1404-1422, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Drama Dersine Yönelik Tutumları ve Görüşleri

TURKISH JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, vol.5, no.2, pp.145-154, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

YARATICI DRAMA UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BECERİLERİNE ETKİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.36, no.3, pp.557-575, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.36, no.3, pp.557-575, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

An Instructional Method Suggestion: Conveying Stories through Origami (Storigami)

Journal of Education and Training Studies, vol.4, no.8, pp.9-22, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

The Artist Image: How Do Children Depict Artists?

JOURNAL OF EDUCATION AND TRAINING STUDIES (JETS), vol.4, no.1, pp.109-118, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

İki Ulusal Programın Karşılaştırılmasıyla İlgili Bir Araştırma: 1992 Resim-İş ve 2006 Görsel Sanatlar Programları

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.38, pp.207-218, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

The Application of Creative Drama Method in Erasmus Orientation Programme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.37, pp.811-815, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen Adayları Hangi Resimleri Tercih Ediyor: Soyut Sanat mı, Optik Gerçeklik mi?

Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, vol.27, pp.29-44, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

YARATICI DRAMA

ARTI EĞİTİM DERGİSİ, vol.11, no.121, pp.60, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Creative Drama Leader Images: An Example of Prospective Classroom Teachers

US-China Education Review, vol.4, no.10, pp.772-779, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

The Effect of Creative Drama on Pre-Service Elementary Teachers’ Achievement in Art Education Course and Interest in Art

International Journal of Progressive Education, vol.10, no.3, pp.109-126, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

The Views Held by Prospective Classroom Teachers Regarding Creative Drama Method in Art Lessons in Primary Education

International Journal of Social Science, vol.6, no.7, pp.803-813, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

The Views Held by Prospective Classroom Teachers Regarding Creative Drama Method

Humanity & Social Sciences Journal, vol.6, no.2, pp.100-107, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

University students’ opinions about art and art education

Humanity & Social Sciences journal, vol.6, no.1, pp.35-40, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİNDE YARATICI DRAMA UYGULAMALARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

30. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ "UYUM", Adana, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.144-145 Sustainable Development

Yaratıcı Drama ile “Çaba Göstermeye Değer”: Bir Çocuk Kitabının Yansımaları

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2018, pp.537-538

Okul Öncesi Eğitim Programında Yaratıcı Dramanın Yeri ve Önemi

2. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018), Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2018 Sustainable Development

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanata Yönelik İlgileri

2. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018), Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2018

2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Sanat ve Estetik

2. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018), Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2018

Türkiye’de Sanat ve Drama ile İlgili Yapılan Tezlerin Eğilimleri ve Akademisyen Görüşleri

27.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2018), Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Yaratıcı Drama ile Değerler Eğitimi Uygulamalarının Sınıf Öğretmenlerinin Değerlere İlişkin Tutumlarına Etkisi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.872

Sanat Eğitimi Derslerinde Yaratıcı Drama Kullanımına İlişkin Bir Durum Çalışması

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1523

Middle school science teachers’ experiences in implementing scientific practices-based argumentation lessons

Narst 2018 Annual International Conference, Atlanta, Ga, United States Of America, 10 - 13 March 2018, pp.1

Painters in the Eyes of Children: A Painter Images Study

Academic Conference on Education, Teaching and E-learning in Prague 2017, (AC-ETeL), Prag, Czech Republic, 11 - 14 August 2017, pp.19

Science Teachers Learning to Teach through Creative Drama: An Evaluation of a Project

Academic Conference on Education, Teaching and E-learning in Prague 2017, (AC-ETeL), Prag, Czech Republic, 11 - 14 August 2017, pp.17

Trends in Masters’ Theses on Visual Arts in Turkish Primary Education

6th International Conference on Education, ICED 2017, Zagreb, Croatia, 29 June - 01 July 2017

Türkçe Eğitiminde Drama Üzerine Yapılan Tezlerin İçerik Analizi

IX. International Congress of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.394

Türkçe Eğitiminde Drama Üzerine Yapılan Tezlerin İçerik Analizi

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.300

Yaratıcı Drama ile Canlılar Dünyasına Yolculuk

IX. International Congress of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.221

10 International Computer Instructional Technologies Symposium ICITS 2016

10 International Computer & Instructional Technologies Symposium ICITS 2016, 16 May - 18 June 2016

SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS ON THE US OF CREATIVE DRAMA IN SOCIAL STUDIES COURSE

VI ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 13 - 15 October 2016

Social Studies Teachers’ Opinions on the Use of Creative Drama in Social Studies Course

VI. International Congress on Research in Education (ICRE),, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.149

Müziğin İlkokulda Bir Öğretim Aracı Olarak Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

VI. International Congress on Research in Education (ICRE), Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.151

Öğretim Üyelerinin Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Görüşleri

VI. International Congress on Research in Education (ICRE),, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.149

Müziğin İlkokulda Bir Öğretim Aracı Olarak Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

VI. International Congress on Research in Education (ICRE), Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.151

Drama ve Müzik Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri

10 International Computer & Instructional Technologies Symposium ICITS 2016, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

The Effect of Creative Drama Practices on Pre Service Teachers Social Skills

ERPA International Congresses on Education 2015, 4 - 07 June 2015

The Effect of Creative Drama Practises on Pre-Service Teachers’ Social Skills

Erpa International Congress on Education, Atına, Greece, 4 - 07 June 2015

Creative Drama Leader Images: An Example of Prospective Classroom Teachers

Annual International Conference on Social Sciences (ATINER), Atına, Greece, 4 - 07 August 2014

The Views Held by Prospective Classroom Teachers regarding Creative Drama Method in Art Lessons in Primary Education

The Ninth International Congress of Qualitative Inquiry, Urbana, United States Of America, 15 - 18 May 2013

İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Görsel Tasarım Bakımından İncelenmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Tutumları İle Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.1

Would Drama be a Method to Improve the Emotional Intelligence of Candidate Teachers?

International Counseling and Education Conference, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2012

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime (Yüksek Lisans) ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri

International Conference on New Trends in Education and Their Implications- ICONTE, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri, 26 - 28 April 2012

Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Görsel Sanatlar Öğretim Programına Yönelik Görüşleri

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011

"Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Görsel Sanatlar Öğretim Programına Yönelik Görüşleri"

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.2

Etkili İletişim Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisi

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011

Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye., 27 - 29 April 2011

Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ile Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.1545-1552

Books & Book Chapters

Türkçe Eğitiminde Çocuk Kitaplarıyla Yaratıcı Drama Uygulamaları

in: Etkinlik Örnekleriyle Türkçe Eğitiminde Drama ve Tiyatro Uygulamaları, Elif Aktaş,Ayşegül Oğuz Namdar, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.211-224, 2022

Türkçe Eğitiminde Drama ve Tiyatro ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlere Genel Bir Bakış (2018-2021)

in: Etkinlik Örnekleriyle Türkçe Eğitiminde Drama ve Tiyatro Uygulamaları, Elif Aktaş,Ayşegül Oğuz Namdar, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.265-278, 2022

Öğretmen Eğitiminde Kapsayıcılık Bağlamında Hikâye Katlama (Storigami) ile Zenginleştirilmiş Drama Uygulamaları

in: Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları, Pervin Oya Taneri, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.225-244, 2022 Sustainable Development

Çocuk, Çevre ve Sanat

in: Temel Eğitim Döneminde Çevre Eğitimi, Elif Öztürk,Şükran Uçuş Güldalı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.383-402, 2022 Sustainable Development

Drama Programına Yönelik Web 2.0 Araçları Destekli Etkinlik Örnekleri

in: İlkokul Programlarına Yönelik Web 2.0 Araçlarıyla Desteklenmiş Etkinlik Örnekleri, Ümit İzgi Onbaşılı,Burcu Sezginsoy Şeker, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.249-274, 2021

İLKOKULDA GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ

in: İLKOKULDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM, HAYATİ AKYOL,AYŞEGÜL AVŞAR TUNCAY, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.411-429, 2021

Drama ile Modelleme ve Fen Öğretimindeki Örnekleri

in: Fen Öğretiminde Model ve Modelleme, Hakan Şevki Ayvacı, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.187-204, 2021

Storigami As a Technique in Education (Eğitimde Bir Teknik Olarak Storigami)

in: Storigami Activities in Primary Education (İlkokulda Storigami Etkinlikleri), DOÇ. DR. AYŞEGÜL OĞUZ NAMDAR, Editor, EĞİTEN, Ankara, pp.1-13, 2021

Teknoloji Destekli Drama Yöntemi ile (Teknodrama) ile Çocuk Kitaplarındaki Değerler

in: Alternatif Yöntemlerle Çocuk Kitaplarındaki Değerler, Ayşegül Oğuz Namdar,Aslıhan Alyıldız Uğurlu, Editor, Eğiten, Ankara, pp.11-27, 2021

Resimli Çocuk Kitaplarıyla Değerler Eğitiminde Alternatif ve Sanatsal Bir Teknik Önerisi: Storigami

in: Alternatif Yöntemlerle Çocuk Kitaplarındaki Değerler , Ayşegül Oğuz Namdar,Aslıhan Alyıldız Uğurlu, Editor, Eğiten, Ankara, pp.159-169, 2021

FEN ÖĞRETİMİ VE DRAMA

in: İLKOKULDA FEN ÖĞRETİMİ, KADER BİLİCAN, BURCU ŞENLER, Editor, VİZETEK, pp.317-334, 2021

Animals in Books for Preschool Children: An Example of Julia Donaldson Books

in: Current Researches in Educational Sciences, Doğanay, A. & Kutlu, M.O., Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.39-46, 2020

Reflections of the Use of Creative Drama in Gaining the Value of Love on Prospective Elementary School Teachers

in: Current Researches in Educational Sciences, Doğanay, A. & Kutlu, M.O., Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.47-66, 2020

An Action Research on Getting Gifted Primary School 4th Grade Students to Acquire Entrepreneurship Skills Through Creative Drama Method

in: Academic Studies in Social Sciences, Babacan, H., Eraslan, M. & Temizer, A., Editor, Ivpe, Cetinje-Montenegro, pp.138-159, 2020

6. Bölüm İlkokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerde Yer Alan Değerler

in: İlkokulda Drama ile Değerler Eğitimi Uygulamaları, Oğuz-Namdar, Ayşegül, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.80-95, 2020

Alt Boyutlarına Göre Sevgi Değerine İlişkin Drama Uygulamaları

in: İLKOKULDA DRAMA İLE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARI, OĞUZ NAMDAR,AYŞEGÜL, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.278-281, 2020

Activities For Teaching Illustrated Children’xxs Books Through Creative Drama Method: The Friends Of The Painters

in: Current Researches in Educational Sciences, Harun Şahin, Ruhi İnan, Editor, IVPE, Cetinje, pp.213-228, 2020

Blending Creative Drama and Computer-Supported Collaborative Learning for Socioscientific Argumentation

in: Socioscientific Issues-Based Instruction for Scientific Literacy Development, Powell, W.A., Editor, IGI GLOBAL, pp.132-160, 2020 Sustainable Development

Trends of Dissertations Written in Turkey Regarding Arts and Drama and Views of Academicians

in: Current Researches in Educational Sciences, Harun Şahin, Ruhi İnan, Editor, IVPE, Cetinje, pp.23-43, 2020

Türkiye’de ’Drama’ ve ’Değer’ ile ilgili Araştırmalara Genel Bakış

in: İLKOKULDA DRAMA İLE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARI, OĞUZ NAMDAR, AYŞEGÜL, Editor, PEGEM, Ankara, pp.80-95, 2020

Fen Öğretiminde Yaratıcı Drama

in: Fen Bilimleri Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Mustafa Ergun, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.263-290, 2017

DRAMA

in: OKUL ÖNCESİNDEN İLKÖĞRETİME KURAMDAN UYGULAMAYA DRAMA (3. BASKI), TOLGA ERDOĞAN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.1-17, 2015

Other Publications