Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Endoscopic type 1 cartilage tympanoplasty in children

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.131, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Smoking on the Auditory System: Is There a Gender Difference?

ENT-EAR NOSE & THROAT JOURNAL, sa.1, ss.1-5, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of Smoking on the Auditory System: Is There a Gender Difference?

ENT-EAR NOSE & THROAT JOURNAL, sa.1, ss.1-5, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Radioprotective Effect of Endogenous Melatonin Secretion Associated with the Circadian Rhythm in Irradiated Rats

INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY, cilt.1, sa.1, ss.1-25, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Radioprotective Effect of Endogenous Melatonin Secretion Associated with the Circadian Rhythm in Irradiated Rats

INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY, cilt.1, sa.1, ss.1-25, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Radioprotective Effect of Endogenous Melatonin Secretion Associated with the Circadian Rhythm in Irradiated Rats

INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY, cilt.1, sa.1, ss.1-25, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The Effects of Curcumin on Wound Healing in a Rat Model of Nasal Mucosal Trauma

EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE, cilt.1, ss.1-6, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The therapeutic effect of thymoquinone on acoustic trauma-induced hearing loss in rats

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.274, sa.2, ss.743-749, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effects of Curcumin on Wound Healing in a Rat Model of Nasal Mucosal Trauma

EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Endoscopic butterfly cartilage myringoplasty

ACTA OTO-LARYNGOLOGICA, cilt.136, sa.2, ss.144-148, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diagnostic value of the wideband acoustic absorbance test in middle-ear effusion

JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, cilt.129, sa.11, ss.1078-1084, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Endoscopic cartilage tympanoplasty in chronic otitis media

JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, cilt.129, sa.11, ss.1073-1077, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acute airway compromise due to ruptured inferior thyroid artery aneurysm

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.33, sa.8, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of chronic exposure to electromagnetic waves on the auditory system

ACTA OTO-LARYNGOLOGICA, cilt.135, sa.8, ss.765-770, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Skin Prick Test Reactivity in Patients with Chronic Eczematous External Otitis

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.4, sa.4, ss.174-176, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of adenoid hypertrophy and nocturnal enuresis in primary school children in Istanbul, Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.72, sa.5, ss.665-668, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AN UNUSUAL REASON FOR CONDUCTİVE HEARİNG LOSS: PETRIFIED AURİCLE

ENTcase, cilt.6, sa.2, ss.47-50, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of prognostic factors in idiopathic sudden sensorineural hearing loss

Journal of Experimental and Clinical Medicine, cilt.33, sa.2, ss.73-77, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Two Cases of Nasal Glioma Treated by Endoscopic Transnasal Surgery

Kafkas Journal of Medical Sciences, cilt.6, sa.2, ss.145-148, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Cross-Sectional Study of Epistaxis: Etiologic and Clinical Characteristics

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.7, sa.6, ss.804-806, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Schwannoma of the upper lip A case report

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology, cilt.27, sa.6, ss.843-45, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antral Ektopik Diş

ENTCase, cilt.1, sa.3, ss.176-180, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Schwannoma of the upper lip: A case report

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY MEDICINE AND PATHOLOGY, cilt.27, sa.6, ss.843-845, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

WARTHIN-LIKE PAPILLARY CARCINOMA OF THE THYROID

ENTcase, cilt.1, sa.1, ss.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Warthin like papiilary carcinoma of the thyroid

ENTCase, cilt.1, sa.2, ss.73-77, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tonsil Lenfoması Olgu Sunumu

Acta Oncologica Turcica, cilt.47, sa.3, ss.63-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cartilaginous choristoma of tonsil Three case reports

Iranian Journal of Otolaryngology, cilt.27, sa.6, ss.843-845, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prevalence of Otitis Media with Effusion Among Primary School Age Children and Etiopathogenic Examination

Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, cilt.66, ss.95-98, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lymphoma of the Tonsil: A Case Report

Acta Oncologica Turcica, cilt.47, sa.3, ss.63-66, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok odaklı Miksoid Liposarkom Olgusu Olgu Sunumu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.235-240, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transnazal Endoskopik Sinüs Cerrahisi Komplikasyonları

Turkiye Klinikleri Journal of ENT Special Topics, cilt.6, sa.4, ss.139-146, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cystic nodal metastasis of thyroid papillary carcinoma mimicking branchial cleft cyst: Two case reports

Turk Otolarengoloji Arsivi/Turkish Archives of Otolaryngology, cilt.50, sa.4, ss.78-80, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parotis cerrahisinde aurikülomastoid insizyon

The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, cilt.23, sa.2, ss.79-84, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eksternal Nazal Duvar Svhwannoması

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.49-51, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alt Dudakta Edinsel Epidermoid Kist

Türkiye Klinikleri Dermatoloji, cilt.21, sa.3, ss.165-168, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acquired epidermoid cyst in the lower lip: Case report Alt dudakta edinsel epidermoid kist

Turkiye Klinikleri Dermatoloji, cilt.21, sa.3, ss.165-168, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Laryngeal granular cell tumor rare location

ACTA MEDICA (Hradec Králové), cilt.54, sa.1, ss.41-43, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A case of pleomorphic adenoma of the inferior turbinate

Turk Otolarengoloji Arsivi, cilt.48, sa.3, ss.120-125, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntrakraniyal uzanım gösteren sfenoetmoidal semento ossifiye fibrom

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.103-107, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolesteatomada mitotik aktivitenin tayini

Kulak Burun Boğaz Klinikleri, cilt.9, ss.10-13, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Efüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Altın Ve Floroplastik Ventilasyon Tüpleri

Kulak Burun Boğaz Klinikleri, cilt.8, ss.11-16, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of nasal smear eosinophilia with skin prick test positivity in patients with allergic rhinitis

Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.60-63, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Frontal sinüs mukoseli

Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi T›p Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.46-49, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vomeronazal Oyuk Olgu Sunumu

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.53-54, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yutma Güçlüğünün Nadir Bir Nedeni: Forestier Sendromu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.77

Erken Evre Larinks Kanserlerinde Radyoterapinin Rolü

11.UlusalLarengoloji• Kongresi, Rize, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019, cilt.1, ss.43

Sfenoid sinüs mukosel: Olgu sunumu

40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

ERİŞKİN HASTADA NADİR GÖRÜLEN FRONTALSİNÜZİT KOMPLİKASYONU POTT’S PUFFY TÜMÖR

40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

İNVERTED PAPİLLOM OLGULARIMIZIN KLİNİK ANALİZİ

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

İNVERTED PAPILLOM OLGULARIMIZINKLINIK ANALIZI

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 12 Kasım 2017

Nadir görülen bir yabancı cisim dış kulak yolunda diş: Olgu sunumu

13. Türk Rinoloji Kongresi / 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi / 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

Nadir görülen boyun orta hat kitlesi Bronkojenik Kist

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

Orta kulak mukozasının akustik absorbans üzerine etkisinin değerlendirilmesi

38. Türk Ulusal Kulak Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

Nazal kaviteyi oblitere eden nadir bir maksiler sinüs kitlesi Ameloblastoma

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

Ratlarda Nazal Mukozal Travma Modelinde Topikal Curcuminin Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri

12 TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ VE 4. ULUSAL OTOLOJİ VE NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

Ratlarda Nazal Mukozal Travma Modelinde Topikal Curcuminin Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri

12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016, ss.25

Parotis Bezi Mukoepidermoid Karsinom Tanılı Hastada F 18 FDG PET BT Tetkiki ile Evreleme Olgu Sunumu

28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi ve 2. Ulusal Radyofarmasötik Bilimler Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016

Primer parotis lenfoma Dual BT bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Şubat 2016

PRİMER PAROTİS LENFOMA DUAL BT BULGULARI

TÜRK NÖRÖRADYOLOJİ DERNEĞİ 25. YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Şubat 2016

PRİMER PAROTİS LENFPMA DUAL BT BULGULARI

25.YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİS, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Şubat 2016

Primer Parotis Lenfoma Dual BT Bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Şubat 2016, ss.3

Antral ektopik diş olgu sunumu

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2012, cilt.3, ss.1-5

Parotis Glandının Onkositik Varyant Mukoepidermoid Karsinomu Olgu Sunumu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Nazal kavitede atipik karsinoid tümör Olgu sunumu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Periferik Fasiyal Paralizili Olgularımızın Klinik Analizi

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Ratlarda akustik travmaya bağlı oluşan işitme kaybında Timokinon maddesinin koruyucu etkisi

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.2095

Hafif orta derece işitme kayıplılarda işitme cihazı performansı

7. Dünya İşitme Cihazı ve İmplantlar Sempozyumu, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2015

Endoscopic sinonasal surgery under navigation system

25th Congress of the European Rhinologic Society, Amsterdam, Hollanda, 22 - 26 Haziran 2015, ss.39

Endoscopic sinonasal surgery under navigation system

25th Congress of the European Rhinologic Society, Amsterdam, Hollanda, 22 - 26 Haziran 2015, ss.39

Acil trakeotomi Endikasyonlar erken ve geç dönem komplikasyonlar

1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2015

Kolesteatomalı kronik otitis mediada myeloperoksidaz aktivitesi ve iletim tipi işitme kaybı derecesi arasında bir ilişki var mıdır

32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.94, ss.166-192

Nadir Bir Boyun Orta Hat Kitlesi Matür Kistik Teratom

36.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Nadir bir metastatik boyun kitlesi Olgu sunumu

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Baş boyun bölgesinde nadir görülen bir kitle nedeni Pilomatriksoma

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Baş boyun lenfomaları

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Baş boyun bölgesinde nadir görülen bir kitle nedeni: Pilomatriksoma

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Ani işitme kaybında prognostik faktörlerin değerlendirilmesi

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Boyunda dev tiroid nodülü Olgu sunumu

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Endoskopik kelebek timpanoplasti

III. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2014

Derin boyun enfeksiyonlu olgularımızın klinik analizi

11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 17 - 19 Nisan 2014

Videolaryngostroboscopic findings in early glottic cancer patients following radiation therapy

10th Congress of the European Laryngological Society 2nd Joint Meeting of ABE and ALA, 9 - 12 Nisan 2014

Tracheotomy in otolaryngology practise

10th Congress of the European Laryngological Society 2nd Joint Meeting of ABE and ALA, 9 - 12 Nisan 2014

Clinical evaluation of vocal cord paralysis

10th Congress of the European Laryngological Society 2nd Joint Meeting of ABE and ALA, 9 - 12 Nisan 2014

Videolaryngostroboscopic findings of outpatients presenting with dysphonia

10th Congress of the European Laryngological Society 2nd Joint Meeting of ABE and ALA, 9 - 12 Nisan 2014

The role of the radiotherapy in the management of squamous cell carcinoma of larynx

10th Congress of the European Laryngological Society 2nd Joint Meeting of ABE and ALA, 9 - 12 Nisan 2014

Evaluation of post cricoid region in child Hemangioma or post cricoid cushion

10th Congress of the European Laryngological Society 2nd Joint Meeting of ABE and ALA, 9 - 12 Nisan 2014

Mixed laryngocele surgical treatment by external approach

10th Congress of the European Laryngological Society 2nd Joint Meeting of ABE and ALA, 9 - 12 Nisan 2014

Sigara kullanan ve kullanmayan hastalarda klinik tanılar

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

Parafarengeal bölgeden köken alan ekstramedüller plazmositom Olgu sunumu

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

Paraferangeal bölgeden köken alan ekstramedüller plazmositom Olgu sunumu

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

Tonsil lenfoması Olgu sunumu

35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

Parafarengeal bölge pleomorfik adenomu Transoral yaklaşımla eksizyon

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

PARAFARENGEAL BÖLGE PLEOMORFİK ADENOMU TRANSORAL YAKLAŞIMLA EKSİZYON

35.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

Üst dudakta schwannom Olgu sunumu

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

Endoskopik transnazal cerrahi ile tedavi edilen iki nazal gliom olgusu

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

Paraferangeal bölge pleomorfik adenomu Olgu sunumu

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

Vertigolu hastaya yaklaşım

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

Brankial kleft kistini taklit eden papiller tiroid karsinomu kistik metastazı 2 olgu sunumu

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2012, cilt.50, ss.78-80

Primer nazofaringeal tüberküloz Olgu sunumu

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2012

Submandibuler bölgede ektopik tiroid Olgu sunumu

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2012

Submandibular bölgede ektopik tiroid olgu sunumu

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2012

Tirohyoid kası infiltre eden anjiolipom olgu sunumu

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2012

Primer nazofarengeal tüberkuloz olgu sunumu

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2012

Boyunda iyi diferansiye dev liposarkom nadir bir olgu

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2012

Tonsil fibroepitelyal polibi olgu sunumu

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2012

İntraorbital uzanımlı frontoetmoid mukosel Olgu sunumu

10th International Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Congress, 26 - 28 Nisan 2012

İNTRAORBİTAL UZANIMLI FRONTOETMOİD MUKOSEL: OLGU SUNUMU

10. ULUSLARARASI OTORİNOLARİNGOLOJİ BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012

Tonsilde Kaposi Sarkomu Olgu Sunumu

21. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2011

Kronik otitis media cerrahisinde fasiyal sinir açıklığı insidansı

33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2011

Bir olgu sunumu Rinolityazis

7. Ulusal Rinoloji Kongresi, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2011

Otogenic complications of otits media

8th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, 15 - 20 Haziran 2008

Baş ve boyun maligniteleri sonuçlarımız

29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 - 31 Mayıs 2007

Blow out fraktürünün maksiller sinüs medial duvarı ile onarımı Olgu sunumu

29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 - 31 Mayıs 2007

Timpanoplasti sonuçlarımız

29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 - 31 Mayıs 2007

Tiroidektomi sonuçlarımız

29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 - 31 Mayıs 2007

Kolesteatomada mitotik aktivitenin tayini

28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 21 - 26 Mayıs 2005, cilt.9, ss.10-13

Frontal sinüs mukoseli

28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 21 - 26 Mayıs 2005, cilt.17, ss.46-49

Kronik otitis mediada kemik zincir timpan membran perforasyonları ve işitme kayıpları ile ilişkisi

28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 21 - 26 Mayıs 2005, cilt.6, ss.51-57

Kronik rinitte tiroid fonksiyon bozuklukları

27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 4 - 09 Ekim 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

GRANÜLOMATÖZ BOYUN KİTLELERİ

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi 2018 Kaynak Kitap - 1, Kıroğlu M, Yiğit Ö, Keleş E, Kara CO, Alkan Z, Editör, Logos Yayınevi, İstanbul, ss.203-211, 2018 Creative Commons License

Granülomatöz Boyun Kiteleleri

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap-1, Kıroğlu M, Yiğit Ö, Keleş E, Kara CO, Alkan Z (Eds),, Editör, Logos Yayıncılık, İstanbul, ss.203-211, 2018

Farenjit

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap-1, Kıroğlu M, Yiğit Ö, Keleş E, Kara CO, Alkan Z, Editör, Logos Yayıncılık, ss.178-187, 2018

Granülomatöz Boyun Kiteleleri

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap-1, Kıroğlu M, Yiğit Ö, Keleş E, Kara CO, Alkan Z, Editör, Logos Yayıncılık, ss.203-211, 2018

Farenjit

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmenlık Eğitimi Kaynak Kitap-1, Kıroğlu M, Yiğit Ö, Keleş E, Kara CO, Alkan Z, Editör, Logos Yayıncılık, ss.178-187, 2018

Granülamatöz Boyun Kitleleri

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık EğitimiKaynak Kitap - 1, Kıroğlu M, Yiğit Ö, Keleş E, Kara CO, Alkan Z, Editör, Logos Yayıncılık, ss.203-211, 2018

Farenjit

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun CerrahisiUzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap -1, Kıroğlu M, Yiğit Ö, Keleş E, Kara CO, Alkan Z, Editör, Logos Yayıncılık, ss.178-187, 2018

Granülomatöz Boyun Kitleleri

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmenlık Eğitimi Kaynak Kitap-1, Kıroğlu M, Yiğit Ö, Keleş E, Kara CO, Alkan Z, Editör, Logos Yayıncılık, ss.203-211, 2018