Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

How Did Covid-19 Affect Career Intentions of Students Studying Tourism

JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES, cilt.9, sa.1, ss.84-98, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TURİZM İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİNİNÖNEMİ ALANYA’DAKİ 5 YILDIZLI OTELLERDECOVİD 19 KRİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.6, sa.33, ss.1738-1756, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Women Entrepreneurship in Tourism: The Case of Turkey

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.8, sa.4, ss.2462-2477, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE ROLE OF WOMEN ENTREPRENEURS IN SOCIAL MEDIA CENTERED E-COMMERCE: DEVELOPMENTS IN GASTRONOMY

International Journal of Disciplines Economics Administrative Sciences Studies, cilt.6, sa.24, ss.806-819, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekoturizm Potansiyeli Açısından Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Değerlendirilmesi

tourism and recreation, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sakin Akımlardan Sakin Turizme Yönelim Ve Edremit Körfezi’nde Örnek BirÇalışma

Journal of Recreation and Tourism Research (JRTR), cilt.7, sa.4, ss.715-735, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Halkın Sakin Şehir Algısı: Havran Örneği

Journal of Recreation and Tourism Research /JRTR, cilt.2, sa.2, ss.287-307, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study On Herbs Used In Food In Rize Province Within The Context Of Gastronomy Tourism

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), cilt.7, sa.51, ss.573-583, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HOW COVID-19 HAS INFLUENCED RESTAURANT PREFERENCES OF CUSTOMERS?

Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, sa.37, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Profesyonel Turist Rehberlerine Yönelik Cinsel Taciz İle İlgili Bir Araştırma

Turist Rehberliği Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.72-87, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN OVERVIEW OF GLAMPING TOURISM WITHIN THE CONTEXT OF THE MIDDLE EAST TOURISM: THE CASE OF TURKEY

Journal of Recretaion and Tourism Research, cilt.6, sa.4, ss.475-489, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rize’deki Konaklama İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Journal of Tourism Theory and Research, cilt.5, sa.3, ss.380-395, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HOLSERV ÖLÇEĞİ İLE OTEL İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.6, sa.37, ss.1320-1332, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tourism Students’ Perceptions of Tourism Industry: The Case of Selçuk University Faculty of Tourism

The Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.7, sa.1, ss.522-534, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OSMANLI MUTFAĞININ FÜZYON MUTFAĞI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.6, sa.43, ss.3045-3053, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study On The Farm Tourism Experiences Of Farmers And Visitors In Turkey

Journal of Economic & Management Perspectives, cilt.12, sa.3, ss.5-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Environmental Impacts of Tourism and Recreation Activities on Kaçkar Mountains National Park,Rize/ Turkey

Australasian Journal of Business, Social Science and Information Technology (AJBSSIT), cilt.3, sa.2, ss.68-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Research on the Middle East Market within the Context of Turkey Tourism

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.7, sa.1, ss.382-403, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sürdürülebilir Turizm kapsamında Alan Kılavuzluğu Uygulaması Kaçkar Dağları Milli Parkı Örneği

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, sa.49, ss.124-149, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A New Dimension For Revitalization of Silk Road Tourism: Turkic Council Modern Silk Road Joint Tours

4TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “TOURMAN 2021” “RESTARTING TOURISM, TRAVEL AND HOSPITALITY: THE DAY AFTER”, Yunanistan, 21 Mayıs 2021

A Survey on Tour Guide Licence in Native Language: The Case of Turkey

MTCON’xx20 Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2020

MARDİN YEŞİLLİ İLÇESİNİN TURİZM POTANSİYELİ ÜZERİNEBİR ÇALIŞMA

ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2020

GELENEKSEL PETRANBOARDUN KIŞ TURİZMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

I. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

EVALUATION OF OTTOMAN CUISINE IN THE FRAMEWORK OF FUSIONCUISINE

III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kiev, Ukrayna, 12 - 14 Temmuz 2019, ss.85

A STUDY ON THE DETERMINATION OF TURKEY’xxS HALAL TOURISMPOTENTIAL

III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kiev, Ukrayna, 12 - 14 Temmuz 2019

EVALUATION OF THE KAMILET VALLEY WITHIN THE CONTEXTOF SUSTAINABLE TOURISM

III. TARAS SHEVCHENKO INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kiev, Ukrayna, 12 - 14 Temmuz 2019, ss.84

A Study Related To Tatuta (Agriculture-Tourism-Exchange) Project Experience Of Ecological Holiday Farms In Rize / Turkey

Tourman 2018, 2nd International Scientific Conference "In Search Of Excellence In Tourism, Travel & Hospitality Management", Rodos, Yunanistan, 25 Ekim - 28 Kasım 2018, ss.3

A Qualitative Research about the Pearls and Pitfalls of Farm Tourism Businesses (Tatuta Farms) in Eastern Black Sea Region of Turkey

THE INC 2018,Tourism, Hospitality & Events in a Changing World International Conference, Buxton, İngiltere, 26 - 28 Haziran 2018, ss.2

EVALUATION OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES OF KONYA / AKŞEHİR IN THE FRAMEWORK OF ECOTOURISM

ATLAS ANNUAL CONFERENCE 2017, DESTINATIONS PAST, PAST AND FUTURE, VİANA DE CASTELO, Portekiz, 12 - 15 Eylül 2017

Evaluation of Natural and Cultural Resources of Konya/ Akşehir in the Frame of Ecotourism

Atlas Annual Conference 2017, Destination past, present and future, Viana Do Castelo, Portekiz, 12 - 15 Eylül 2017, ss.2

The Environmental Impacts of Tourism and Recreation Activities on Kaçkar Mountains National Park Rize TURKEY

Sydney International Business Research Conference 2016, Sydney, Avustralya, 19 - 21 Mart 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Karapınar İlçesinin Gastronomi Turizmi Potansiyeli

Destinasyon Pazarlama Aracı Olarak Gastronomi Turizmi, Karaman Abdullah, Şalvarcı Simge, Aylan Kübra, Editör, Eğitim Yayınevi, ss.249-269, 2020

Protection and Usage Balance From the Perspectives of Visitors in National Parks: The Case of Kackar Mountains National Park

Global Opportunities and Challenges for Rural and Mountain Tourism, Kala, Devkant, Bagri, Chandra Satish, Editör, Hershey, PA: IGI Global, Pennsylvania, ss.150-167, 2020

An Evaluation On Social Media Users’ E-Reviews Of Food-BeverageBusinesses: The Case Of Rize

Social Science I, Cahit ASLAN,Özlem AYDOĞMUŞ ÖRDEM, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.49-59, 2019

TÜRKİYE’NİN HELAL TURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Alternatif Turizm Araştırmaları, Yıldız Sevcan, Editör, İksad, Ankara, ss.115-142, 2019

How Will the Service Actor and the Related Activities in Tourism Improve Women’s Empowerment in the World?

A Comparative Perspective of Women’xxs Economic Empowerment, Kilinc C. Ceyhun, Yildirim Gülsün, Editör, Routledge, Londrina, ss.127-140, 2019

MÜZELERDE TURİST REHBERLİĞİ ve İNTERAKTİF TEKNOLOJİLER

DİJİTAL TURİZM: SEKTÖRÜN YENİ GELECEĞİ, Karaman, A., Sayın, K., Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.161-171, 2019

KAMİLET VADİSİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

ALTERNATİF TURİZM ARAŞTIRMALARI, Yıldız Sevcan, Editör, İksad, Ankara, ss.143-171, 2019

TROYA ANTİK KENTİ (ÇANAKKALE)

TÜRKİYE’NİN UNESCO DEĞERLERİ VE TURİZM POTANSİYELİ, Prof. Dr. Abdullah Karaman, Öğr. Gör. Kürşat Sayın, Dr. Öğr. Üyesi Alper Ateş, Editör, Eğitim Yayınevi, 2018

Afrodisias (AYDIN 2017)

TÜRKİYE’NİN UNESCO DEĞERLERİ VE TURİZM POTANSİYELİ, Prof. Dr. Abdullah Karaman, Öğr. Gör. Kürşat Sayın, Dr. Öğr. Üyesi Alper Ateş, Editör, Eğitim Yayınevi, 2018

Türkiye Turizmi Bağlamında Ortadoğu Pazarı

Türkiye Alim Kitap Yayınevi, Düsseldorf, 2015