Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Meta-Evaluation Research on Teacher Training Programs in Türkiye

International Journal of Progressive Education, vol.18, no.4, pp.209-222, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

A Responsive Approach to Curricular Needs of Turkish Educational System: Curriculum Based on Reason, Values and Culture

International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS) , vol.12, no.1, pp.215-246, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Research Trends of Program Evaluation Studies Conducted between 2010-2019 in Turkey

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.50, no.1, pp.77-120, 2021 (ESCI)

Research trends towards teachers’ in-service training

MOJES Malaysian Online Journal of Educational Sciences, vol.8, no.3, pp.35-50, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Öğretmen Eğitimi Programlarını Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (ÖEPDÖ)

Journal of International Scientific Researches, vol.4, no.2, pp.236-252, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

İngilizce Öğretmeni Adaylarının FATİH Projesine Yönelik Öz-Yeterlikleri

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.30, pp.543-555, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uzaktan Eğitimde Program Okuryazarlığı: Bir Program Değerlendirme Araştırması

5th International Open & Distance Learning Conference, Eskişehir, Turkey, 28 September 2022

Meta-Evaluation of the Study titled Evaluation of Measurement and Evaluation in Education Curriculum

Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK), İzmir, Turkey, 4 - 06 November 2021

Examination of In-Service Training for Measurement and Evaluation Provided to Teachers

Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK), İzmir, Turkey, 4 - 06 November 2021 Sustainable Development

Türkiye’de Öğretmen Yetiştiren Programlara İlişkin Bir Meta-değerlendirme Çalışması

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 16 - 18 September 2020, vol.1, no.1, pp.174-175

Research Trends Towards Vocational and Technical Education

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2019), Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019, pp.186-197

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Eğitimi Programlarının Yeterliklerine Yönelik İnançları

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.275-284

Examination of Widely Accepted Program Evaluation Approaches and Models: A Review Study

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2019), 9 - 12 October 2019

Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitimlerine İlişkin Araştırma Eğilimleri

ISES(International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies), Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.40

Beş Farklı Eğitim Programı Geleneğinin Karşılaştırılması ve Bir Program Modeli Önerisi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.219-220

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FATİH PROJESİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİKLERİ

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Condition and Reasons of Social Gender Inequality in Education in Turkey

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015 Sustainable Development

Eğitim Fakültesi Öğretim Elemenlarının Öğrenme Öğretme Süreçlerine Yönelik Özerklik Görüşleri

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015

Comparison of "School Experience" and "Teaching Practice" Activities in Teacher Training Systems of Turkey and England

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, vol.186, pp.216-221 identifier

Books & Book Chapters