Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2010-2019 Yılları Arasında Türkiye’de Program Değerlendirme Konusunda Yapılan Araştırmaların Eğilimleri

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.50, sa.1, ss.77-120, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Research trends towards teachers’ in-service training

MOJES Malaysian Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, sa.3, ss.35-50, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmen Eğitimi Programlarını Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (ÖEPDÖ)

Journal of International Scientific Researches, cilt.4, sa.2, ss.236-252, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkçe ve İngilizce Öğretmeni Adaylarının Düşünme Stillerinin Zihinsel Öz-yönetim Kuramına Göre İncelenmesi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), cilt.1, sa.1, ss.1-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İngilizce Öğretmeni Adaylarının FATİH Projesine Yönelik Öz-Yeterlikleri

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.30, ss.543-555, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Öğretmen Yetiştiren Programlara İlişkin Bir Meta-değerlendirme Çalışması

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2020, cilt.1, sa.1, ss.174-175

Research Trends Towards Vocational and Technical Education

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2019), Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.186-197

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Eğitimi Programlarının Yeterliklerine Yönelik İnançları

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.275-284

Examination of Widely Accepted Program Evaluation Approaches and Models: A Review Study

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2019), 9 - 12 Ekim 2019

Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitimlerine İlişkin Araştırma Eğilimleri

ISES(International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies), Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, ss.40

Beş Farklı Eğitim Programı Geleneğinin Karşılaştırılması ve Bir Program Modeli Önerisi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.219-220

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FATİH PROJESİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİKLERİ

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016

Condition and Reasons of Social Gender Inequality in Education in Turkey

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, Fransa, 29 - 31 Ekim 2015

Eğitim Fakültesi Öğretim Elemenlarının Öğrenme Öğretme Süreçlerine Yönelik Özerklik Görüşleri

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015

Comparison of "School Experience" and "Teaching Practice" Activities in Teacher Training Systems of Turkey and England

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2014, cilt.186, ss.216-221 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim fakültesi temel eğitim bölümü öğretmen adaylarının düşünme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Küreselleşen Dünyada Eğitim, Özcan Demirel, Serkan Dinçer, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.199-208, 2017