Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EVRİŞİMSEL SİNİR AĞLARI KULLANILARAK BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜSÜNE DAYALI AKCİĞER KANSERİ TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI

10th International Medical and Health Sciences Research Congress (UTSAK), Ankara, Turkey, 27 - 28 August 2022, vol.1, pp.507-511

COVID-19 Geçiren Olgularda “Covid-Somnia”

Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2022, Turkey, 16 - 19 March 2022 Sustainable Development

BRONŞEKTAZİDE TİYOL/DİSÜLFÜR HOMEOSTAZININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 07 October 2021

Pandemide görev yapan sağlık çalışanlarında "covid-somnia"

Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2021, pp.662

KAYNAKÇI AKCİĞERİ GELİŞEN BİR PNÖMOKONYOZ OLGUSU

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 24. YILLIK ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 November 2021

KOMBINE PULMONER FIBROZIS VE AMFIZEM SENDROMU

Türk Toraks Derneği, 23. Yıllık sanal kongre, 15 - 18 October 2020, pp.175 Creative Commons License

PLEVRAL EFUZYONLU 407 VAKANIN ETIYOLOJIK ANALIZI

Türk Toraks Derneği, 23. Yıllık sanal kongre, Turkey, 15 - 18 October 2020 Creative Commons License

Konuşma Protezi Aspirasyonu

Ulusal akciğer sağlığı kongresi 2020, Turkey, 11 - 15 March 2020

KOAH’da Komorbid Bir Durum Olarak Troid Bezi Hastalıklarının Sıklığı

UASK 2020- ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 14 March 2020, pp.44 Creative Commons License

KOAH’da Mortalite ile İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi

UASK 2020 - ULUSLARARSI KATILIMLI ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 14 March 2020 Creative Commons License

Bronşektazide Sistemik İnflamasyon Belirteci Nötrofil Gelatinase-Associated Lipokalin

UASK-2020 uluslarası katılımlı ulusal kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 March 2020

Skuamöz Hücreli Karsinom Yumuşak Doku Metastazı

UASK 2020- ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 14 March 2020

Legal Components of Occupational Diseases

I. International Justice Congress, Rize, Turkey, 2 - 04 May 2019

Legal Right to Know the Disease of the Cancer Patient

I. International Justice Congress (IJC-2019), Rize, Turkey, 2 - 04 May 2019 Sustainable Development

VARENICLIN INDUCED SUICIDE ATTEMP

XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 25 - 28 Nisan 2019 ANTALYA, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.67 Sustainable Development

ACİL SERVİS ÇALIŞANLARINDA LATENT TÜBERKÜLOZ TARAMASI

XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 25 - 28 Nisan 2019 ANTALYA, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2019, pp.346 Sustainable Development

Pulmonary Actinomycosis in a DiabeticPatient

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, 2019, 10 - 14 April 2019 Sustainable Development

Pulmonary Actinomycosis in a Diabetic Patient

Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.403-404 Sustainable Development

Pulmonary Actinomycosis in a Diabetic Patient

Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.403-404 Sustainable Development

Pulmonary Actinomycosis in a Diabetic Patient

Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.403-404 Sustainable Development

Pulmonary Actinomycosis in a Diabetic Patient

Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.403-404 Sustainable Development

Akciğer Kanserli olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi

UASK 2019. ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI KONGRESİ 2019, Antalya, Turkey, 13 - 17 March 2019 Sustainable Development

Anamnezin Önemi: Pulmoner Leptospiroz olgusu

UASK 2019. ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 17 March 2019

Akciğerin Primer Taşlı Yüzük Hücreli Karsinomu

UASK 2019. ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI KONGRESİ 2019, Antalya, Turkey, 13 - 17 March 2019

Asırlık İnsanlar (Rize’de Yaşayan Sentinarian Hastaların Özellikleri)

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi UASK 2019, Antalya, Turkey, 13 - 17 March 2019, pp.50

Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 40. Ulusal Kongresi, Turkey, 13 - 16 October 2018

TOBACCO USE OF THE HEALTHY AGING INDIVIDUALS

KAHEKON 7. ULUSLARARASI KARADENİZ AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 11 - 14 October 2018 Sustainable Development

Tobacco use of the healthy aging individuals

7. Uluslaraarası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, İzmir, Turkey, 11 - 14 October 2018 Sustainable Development

Tobacco use of the healthy aging individuals

14th Annual Conference of the International Society for the Prevention of Tobacco Induced Diseases (TID), İzmir, Turkey, 4 - 06 October 2018 Sustainable Development

Cryptogenic Organizing Pneumonia: Our Clinical Experience with 9 Patients

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018

Granülomatöz Gastrit Nedeni ile Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu İstenen Olgu

Akciğer Hastalıkları ve Yoğun Bakım Günleri Tanı ve Tedavide Son Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 09 December 2017

İdiopatik Santral Alveolar Hipoventilasyon: Olgu sunumu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 March 2017

Mediastinal Granulomatöz Lenfadenir Nedenleri

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 March 2017

Sleep Disturbances in Patients with Lung Cancer in Turkey

ERS Annual International Congress, Londra, United Kingdom, 3 - 07 September 2016 Sustainable Development

Prognostic role of serum bilirubin levels in pulmonary hypertension

ERS Annual International Congress, Londra, United Kingdom, 3 - 07 September 2016

Building Conceptual Schema for Monitoring and Response System on Occupational and Environmental Lung Disease

American Thoracic Society Conference, Sanfrancısco, United States Of America, 13 - 18 May 2016

Akciğerde Kitle Görüntüsü Veren Şilotoraks Olgusu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 March 2016

Gabapentin’e Bağlı İlaç Akciğeri: Olgu Sunumu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 March 2016

‘Ses Protezim Nerede?’ Nadir Bir Aspirasyon Olgusu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 March 2016

Hızlı İlerleyen ve İleum Metastazı Yapan Bir Adenokanser Olgusu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 March 2016

Uyku Hastalarımızın Tanısal Dağılımı

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 March 2016 Sustainable Development

General characteristics and therapeutic options in lung cancer in Turkey

ERS Annual International Congress, Amsterdam, Netherlands, 26 - 30 September 2015 Sustainable Development

Assesment of Palliative Care in Lung Cancer in Turkey (ASPECT Study)

ERS Annual International Congress, Amsterdam, Netherlands, 26 - 30 September 2015 Sustainable Development

Parapnömonik Efüzyonlarda Plevral Sıvı RDW seviyesi

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 April 2015

Alveoler Hemoraji İle Başvuran Bir Leptospiroz Olgusu

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 April 2015

Romatoid Artrit Ve Pulmoner Lenfoma Birlikteliği

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 April 2015

Üçlü Senkron Primer Akciğer Kanserli Bir Olgu

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 April 2015 Sustainable Development

PSORİYAZİS BENZERİ CİLT TUTULUMU YAPAN SARKOİDOZ OLGUSU

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Turkey, 2 - 06 April 2014

İdiopatik Pulmoner Fibrozis Tanılı Hastaların Analizi

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2014

Newly Diagnosed Asthma in The Elderly: Is It Really Different?

American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) Annual Meeting, San Diego, United States Of America, 28 February - 04 March 2014

Vena cava filter in patients with pulmoner embolism: Long-term results

ERS Annual International Congress, Barcelona, Spain, 7 - 11 September 2013

Sarkoidozda Mevsimsel Farklılık

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Sarkoidozda Eritrosit dağılım genişliği seviyesi

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013 Sustainable Development

Tekrarlayan plevral effüzyonun nadir bir nedeni Ailevi Akdeniz Ateşi

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Books & Book Chapters

Pulmoner Tromboemboli

in: Aile Hekimliği Aciller, Cüneyt Ardıç,Kerem Uzun, Editor, Ema Tıp Kitabevi, Ankara, pp.401-410, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Göğüs Hastalıklarında Yapay Zekânın Kullanımı

in: Göğüs Hastalıkları ve Gelecek, Ahmet Emin Erbaycu, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.53-59, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Akciğerlerde Akut Radyasyon Hasarı

in: Radyasyon Maruziyeti, Sema Yılmaz Rakıcı, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.669-677, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

TORASİK TÜMÖRLER VE AKCİĞER METASTAZLARI VARLIĞINDA COVID-19 HASTALIĞI AYIRICI TANISI

in: COVID-19 ve KANSER, Ali Murat SEDEF,Baran AKAGÜNDÜZ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.101-109, 2021 Sustainable Development

Nefes Terapisi

in: Tıp ve Sanat, Sema Yılmaz Rakıcı, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.161-167, 2021

KANSER HASTALARINDA DİSPNE YÖNETİMİ

in: ONKOLOJİDE KARDİYOPULMONER YAKLAŞIMLAR, ALİ MURAT SEDEF, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.219-227, 2020 Creative Commons License

Metrics

Publication

177

Citation (WoS)

77

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

80

H-Index (Scopus)

6

Project

4

Thesis Advisory

2

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals