Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A novel thiourea derivative for preconcentration of copper(II), nickel(II), cadmium(II), lead(II) and iron(II) from seawater samples for Flame Atomic Absorption Spectrophotometry

MARINE POLLUTION BULLETIN THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR MARINE ENVIRONMENTALISTS, SCIENTISTS, ENGINEERS, ADMINISTRATORS, POLITICIANS AND LAWYERS, vol.180, pp.1-13, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Should chemical tankers' tank cleaning waters be banned from discharging into the sea?

TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT, vol.58, pp.14-21, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Analysis of Paris Memorandum Control Data in the Context of Port States (2016-2018)

Turkish Studies-Economics, Finance, Politics, vol.16, no.1, pp.477-489, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

COMPARATIVE HISTORICAL DEVELOPMENT OF IZMIR PORT FROM THE PERSPECTIVES OF PIRI REIS, SIBEL ZANDI-SAYEK AND THE SUPREME ASSEMBLY OF ECONOMICS (16th-20th CENTURY)

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), vol.6, no.16, pp.573-590, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ULUSLARARASI DENİZ TİCARETİNDE IMO VE USCG’NİN BALAST SUYU REGÜLASYONLARI

Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) (Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)), vol.6, no.4, pp.54-66, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Port State Control System Interms Of 1982 Unclos And Its Problems In Turkey

TURKISH STUDIES, vol.11, no.13, pp.229-242, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Port State Control System Interms Of 1982 Unclos And Its Problems In Turkey

TURKISH STUDIES, vol.11, no.13, pp.229-242, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Statistical Assessment of Izmir and Mersin Ports in the General Commercial Activities of Turkey (1930-1960)

International Journal of History Studies, vol.8, no.2, pp.109-124, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Statistical Assessment of Izmir and Mersin Ports in the General Commercial Activities of Turkey (1930-1960)

International Journal of History Studies, vol.8, no.2, pp.109-124, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

PORT STATE CONTROL SYSTEM INTERMS OF 1982 UNCLOS AND ITS PROBLEMS IN TURKEY

Journal of Turkish Studies, vol.11, no.13, pp.229-242, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dünya Konteyner Taşımacılığı Pazarında Türkiye'nin Yeri

Denizcilik Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.83-98, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ANALYSIS OF ELECTRIC ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES USED ON SHIPS

International Icontech Symposium on Innovative Surveys in Positive Sciences, Adana, Turkey, 18 - 19 July 2021, vol.1, pp.354-367 Creative Commons License Sustainable Development

YORK ANVERS KURALLARI (2004 – 2016 ) VE TÜRK TİCARET KANUNU’NDA MÜŞTEREK AVARYA

III. ULUSLARARASI ADLİ BİLİMLER VE HUKUK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2018, vol.1, no.1, pp.19-29 Creative Commons License

ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN DOĞU AKDENİZDE’Kİ HİDROKARBON KAYNAKLARININ ARANMASI, ÇIKARILMASI VE TAŞINMASINDA TÜRKİYE’NİN TEMEL YETKİLERİ

III. ULUSLARARASI ADLİ BİLİMLER VE HUKUK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2018, vol.1, no.1, pp.9-18 Creative Commons License

TÜRK DENİZ TİCARET FİLOSUNUN SİCİL DURUMU VE TÜRK GEMİ SİCİLLERİ ÜZERİNE YAPILAN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

III. ULUSLARARASI DMITRI YAVORONITSKI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.1, no.1, pp.104-110 Creative Commons License

GEMİLERDE SOLAR PANEL SİSTEMİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

GAP MATEMATİK, MÜHENDİSLİK, FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 07 October 2018, vol.1, no.1, pp.11-18 Creative Commons License Sustainable Development

GEMİLERDE KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

GAP MATEMATİK, MÜHENDİSLİK, FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 07 October 2018, vol.1, no.1, pp.1-10 Creative Commons License Sustainable Development

İzmi̇r ve İstanbul Li̇manlarında Levanten Faali̇yetleri̇ (17yy-20 yy)

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi/ 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, vol.1, pp.421

I·zmir ve I·stanbul Liimanlarında Levanten Faali·yetleri· (17yy-20yy)

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi/ 2 nd International Congress on Multidisciplinary Studies, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, vol.1, pp.421 Creative Commons License

İstatistiksel Veriler Işığında Trabzon Limanı’xxnın Ticari Faaliyetlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi (1940-1980)

Türkiye Cumhuriyeti’xxnin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 28 November 2015, vol.1, pp.921-948

THE EFFECTS OF CHEMICALS USED IN TANK CLEANING ON CHEMICAL TANKERS ON THE HUMAN HEALTH AND ENVIRONMENT

II. International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.57 Creative Commons License Sustainable Development

Determining the State and Trade Volume of Port of Istanbul After World War I (1930)

2nd International Conference on Social Sciences & Education Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016, vol.1, no.1, pp.139

Determining the State and Trade Volume of Port of Istanbul After World War I (1930)

2nd International Conference on Social Sciences & Education Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016, vol.1, no.1, pp.139

Determining the Pollution Carried by the Riva Stream (Istanbul, Turkey) to the Sea of Marmara

THE SECOND GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, Muğla, Turkey, 24 - 25 October 2016, vol.1, no.1, pp.387-394 Sustainable Development

Determining the Pollution Carried by the Riva Stream (Istanbul, Turkey) to the Sea of Marmara

THE SECOND GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, Muğla, Turkey, 24 - 25 October 2016, vol.1, no.1, pp.387-394 Sustainable Development

Analysis of PSC Inspections and Deficiencies of PSC System in Turkey

II.GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, Muğla, Turkey, 24 - 25 October 2016, vol.1, no.1, pp.752-765

Analysis of PSC Inspections and Deficiencies of PSC System in Turkey

II.GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, Muğla, Turkey, 24 - 25 October 2016, vol.1, no.1, pp.752-765

A Statistical Evaluation of İzmir and Mersin Ports Compared to Turkey’s Overall Commercial Activity (1930-1960)

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Milano, Italy, 28 April - 01 May 2016, pp.122 Creative Commons License

Türkiye’deki Kılavuz Kaptan Eğitim Süreçlerinin Diğer Bazı Gelişmiş Ülkelerle Karşılaştırılması

Kılavuzluk/Römorkörcülük Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi I, İzmir, Turkey, 23 October 2015, pp.117-123

Türkiye’deki Kılavuz Kaptan Eğitim Süreçlerinin Dğer Bazı Gelişmiş Ülkelerle Karşılaştırılması

Kılavuzluk/Römorkörcülük Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi I, İzmir, Turkey, 23 October 2015, pp.117-123

Relationship Between Phytoplankton and Physico-Chemical Characteristics of Riva Stream (İstanbul-Turkey)

MACODESU 2015-1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2015, vol.1, no.1, pp.465-474

Solid-phase Extraction and FAAS Determination of Trace Amounts of Cadmium and Lead in Natural Water Samples

6BBCAC 6th Black Sea Basin Conference On Analytical Chemistry, Trabzon, Turkey, 10 - 14 September 2013, pp.32

Preconcentration of Cu(II) and Ni(II) Ions with Solid Phase Extraction and Determination by Flame Atomic Absorption Spectrophotometry

6BBCAC 6th Black Sea Basin Conference On Analytical Chemistry, Trabzon, Turkey, 10 - 14 September 2013, pp.29

Determination of Some Chemical Features of The Riva Stream in Turkey

5th Black Sea Basin Conference On Analytical Chemistry, Ordu, Turkey, 23 - 26 September 2009, pp.90

Determination of Some Physical And Chemical Characteristics of The Riva Stream in Turkey

6th Aegean Analytical Chemistry Days, Denizli, Turkey, 9 - 12 October 2008, pp.329

BALIK AVCILIĞINDA SONAR VE ECHO -SOUNDER SİSTEMLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Burdur, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.142-147

Balık Avcılığında Sonar ve Echo-Sounder Sistemlerinin Yeri ve Önemi

III.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Burdur, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.142-147

Türkiye?de Su Ürünleri Eğitimi ve Başlıca Sorunlar

III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Burdur, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.625-629

Balık Avcılığında Sonar ve Echo-Sounder Sistemlerinin Karşılaştırılması ve Öneriler

XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.17

Books & Book Chapters

Balast Suyu Yönetimi

Günce Yayınları, Ankara, 2020

VOLUME 1

in: RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST CENTURY TURKEY, Arapgirlioğlu H., Atık A., Elliott R. L., Turgeon E., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1093-1099, 2017 Creative Commons License Sustainable Development

Ekonomik Tarih

in: Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Ünlen E., Arı K., Sükan B., Temel M., Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.921-948, 2017 Creative Commons License Sustainable Development

Status of The Port of Istanbul in The Early 1930s

in: Researches on Science and Art in 21 st Century Turkey, Prof. Hasan ARAPGIRLIOGLU, Assist. Prof. Atilla ATIK, Prof. Robert L. ELLIOTT, Assoc.Prof. Edward TURGEON, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1093-1099, 2017