Assoc. Prof. SİNAN SARAL


Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Fizyoloji Anabilim Dalı


Research Areas: Life Sciences, Health Sciences, Neurophysiology

Education Information

2020 - Continues

2020 - Continues

Undergraduate

Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Turkey

2008 - 2013

2008 - 2013

Doctorate

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

2003 - 2005

2003 - 2005

Postgraduate

Firat University, Tıp Fakültesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

1998 - 2003

1998 - 2003

Undergraduate

Firat University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

APELİNİN BESLENME DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Karadeniz Technical University, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Fizyoloji

2005

2005

Postgraduate

İZOLE SIÇAN MİYOMETRİYUMUNDA METABOLİK İNHİBİSYON VE KASILABİLME:HÜCRE İÇİ KALSİYUM HOMEOSTAZİSİNİN ROLÜ

Firat University, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Fizyoloji

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2017 - 2022

2017 - 2022

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2015 - 2017

2015 - 2017

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Managerial Experience

2010 - 2015

2010 - 2015

Director Of Junior College

Artvin Coruh University, Sağlık Yüksekokulu

2010 - 2015

2010 - 2015

Member of the Senate

Artvin Coruh University, Sağlık Yüksekokulu

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2015

2015

Nöroendokrin Bir Peptid: Apelin

ŞAHİN A., SARAL S.

ODÜ Tıp Dergisi , no.3, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Saral S., Mercantepe T., Topçu A.

21. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Bolu, Turkey, 8 - 11 June 2023, no.44, pp.93-94

2021

2021

Morris Water Maze Test and Current Modifications for Evaluation of Cognitive Functions in Rodents

SARAL S.

8th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Ankara, Turkey, 25 December 2021, pp.426-427

2021

2021

Ratlarda Kronik Kısıtlama Stresinin Mekânsal Bellek ve Hipokampal BDNF Düzeyine Etkisi

SARAL S.

8th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Ankara, Turkey, 25 December 2021, pp.579-580

2021

2021

Effects of Agomelatine on Recognition and Spatial Memory in Dementia Model Male Rats

Saral S., Topçu A., Sümer A., Kaya A. K., Öztürk A.

46. Ulusal Fizyoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2021, no.28, pp.28

2021

2021

Tıp Öğrencilerinde Simülasyon Tabanlı Elektrokardiyografi (EKG) Uygulamalı Eğitiminin Değerlendirilmesi

Saral S., Gökçe F. M.

46. Ulusal Fizyoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2021, no.74, pp.96 Sustainable Development

2021

2021

Gıda alımının nöroendokrin düzenlemesinde apelin-melatonin ilişkisi; hipotetik bir yaklaşım

Saral S.

6. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 11 April 2021, no.343, pp.244-245 Sustainable Development

2019

2019

Chronic white tea consumption increased brown fat tissue UCP1 mRNA expression in estrogen deficient induced menopause model rats

Saral S.

Eurasian Congress of Molecular Biotechnology (Ecomb 2019), Trabzon, Turkey, 19 - 21 September 2019, no.56, pp.82

2018

2018

Effect of white tea consumption on serum leptin, TNF-? and body weight in menopausal model rats

SARAL S., YILDIRIM M., ATAK M., Dokumacıoğlu E.

3 RD INTERNATIONAL CONGRESS OF TURKISH NEUROENDOCRINOLOGY SOCIETY, Malatya, Turkey, 29 June - 01 September 2018, pp.0-36 Sustainable Development

2018

2018

Effect of White Tea Consumption on Serum Leptin, TNF-alpha and Body Weight in Menopausal Model Rats

Saral S., Yildirim M., Atak M., DOKUMACIOĞLU E.

3rd International Congress of the Turkish-Neuroendocrinology-Society, Malatya, Turkey, 29 June - 01 July 2018, vol.107, pp.18 identifier

2017

2017

Sıçanlarda Arı Poleninin Metotreksat İndüklü Testis Hasarı Üzerine Etkisi

SARAL Ö., SARAL S., SÜMER A., Dokumacıoğlu E.

45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 04 October 2017, pp.19

2017

2017

Effect of bee pollen on methotrexate induced testicular damage in rats

SARAL Ö., SARAL S., SÜMER A., DOKUMACIOGLU E.

45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 September - 04 October 2017, pp.1

2017

2017

ASTAXANTHIN COULD ALLEVIATE OXIDATIVE DAMAGEAND HISTOPATHOLOGICAL CHANGES IN TESTIS OFRATS RECEIVING HIGH FRUCTOSE

ISKENDER H., DOKUMACIOGLU E., YENICE G., KAPAKIN K., SEVIM C., HAYIRLI A., et al.

3rd International Conference on Science, Ecology and Technology, Roma, Italy, 14 - 16 August 2017, pp.1

2014

2014

Effects of Apelin-13 administration on food and water intake different photoperiod in male rats.

CANPOLAT S., SARAL S., ÖZÇELİK E., ALKANAT M., SARAL Ö.

Federation of Europan Physiological Societies (FEPS) and the Hungarian Physiological Society, Budapest, Hungary, 27 - 30 August 2014, pp.14

2012

2012

Ratlarda Kronik Apelin Uygulamasının Serum Melatonin Seviyelerine Etkisi

KAHRAMAN C., SARAL S., İNCE İ., BODUR A., CANPOLAT S., ALVER A.

XXIV. Ulusal Biyokimya Kongresi, Konya, Turkey, 25 - 28 September 2012, pp.74

2012

2012

Effects of chronic peripheral administration of Apelin-13 water intake, food intake and body weight in rats.

CANPOLAT S., SARAL S., ALKANAT M., AYAR A.

The Physiological Society Congress, Edinburg, United Kingdom, 2 - 05 July 2012, pp.327

2011

2011

Kisspeptin has differential effects on plasma neuropeptide Y and peptide YY concentrations in young male rats.

CANPOLAT S., ALVER A., MENTEŞE A., SARAL S.

Turkish Society of Physiological Sciences and FEPS, İstanbul, Turkey, 3 - 07 September 2011, pp.180

2011

2011

Effects of kisspeptin on food intake, body weight and plasma leptin, apelin and ghrelin levels in young male rat.

CANPOLAT S., ALVER A., ALKANAT M., MENTEŞE A., SARAL S., KUTLU S., et al.

British Society for Neuroendocrinology Annual Meeting, Londra, United Kingdom, 3 - 05 July 2011, pp.15

2008

2008

Beden sıvılarında kortizol ölçümü amacıyla kortizol enzim immunoassay testinin kurulması.

YILDIZ S., SARAL S.

Ulusal Fizyoloji Kongresi, Erzurum, Turkey, 6 - 10 October 2008, pp.66

2007

2007

Nitrik oksit alyuvar sedimentasyon hızını etkiler mi?.

UZUN M., SARAL S., ATAKİŞİ O., YAPAR K., UZLU E., ÇİTİL M., et al.

33. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 15 - 19 October 2007, pp.1

Books & Book Chapters

2022

2022

NEUROPHYSIOLOGICAL EFFECTS OF RADIATION

Saral S.

in: RADIATION EXPOSURE, Doç. Dr. Sema YILMAZ RAKICI, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.193-198, 2022

2022

2022

SNARE PROTEINS: Effects on Synaptic Transmission and Memory Functions

SARAL S.

in: NEW REVIEWS IN MEDICINE, Fikriye Yasemin ÖZATİK, Orhan ÖZATİK, Editor, İKSAD PUBLISHING, pp.43-60, 2022

2021

2021

Saral S.

in: TIP VE SANAT, Doç. Dr. Sema Yılmaz Rakıcı, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.35-41, 2021

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2021 - Continues

2021 - Continues

Federation of European Neuroscience Societies

Member

2020 - Continues

2020 - Continues

TÜRKİYE BEYİN ARAŞTIRMALARI ve SİNİRBİLİMLERİ DERNEĞİ (TÜBAS)

Member

2020 - Continues

2020 - Continues

TÜRK NÖROENDOKRİNOLOJİ DERNEĞİ

Member

2010 - Continues

2010 - Continues

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ

MemberCitations

Total Citations (WOS): 209

h-index (WOS): 7