Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Factors Effective in The Use Of Credit Card: the Case of Ordu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, pp.1400-1426, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Investigation of Consumers' Online Shopping Habits in Terms of Demographic Features: A Research on Eastern Black Sea Cities

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİBİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.11-28, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

GİRİŞİMSEL PAZARLAMA BOYUTLARININ İNOVASYON ve FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: TR90 BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LER ÖRNEĞİ

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergisi, vol.12, no.47, pp.135-145, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Analysis of Factors Affecting The Use of Credit Card: A Sample on The Eastern Black Sea Region

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.11, no.2, pp.245-265, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

AR-GE YATIRIMLARI PİYASA PERFORMANSINI ETKİLER Mİ? BORSA İSTANBUL (BİST) TEKNOLOJİ ENDEKSİ (XUTEK) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GJEBS-Global Journal of Economics and Business Studies, vol.8, no.16, pp.64-75, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EFFECT OF TRADE OPENNESS ON BANKS ' RISK LEVELS: THE CASE OF TURKEY

2. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Ankara, Turkey, 4 - 05 July 2020, vol.1, pp.498-504 Creative Commons License Sustainable Development

THE RELATIONSHIP BETWEEN OIL PRICES, GOLD PRICES, EXCHANGE RATES AND STOCK PRICES IN THE 2008 GLOBAL FINANCIAL CRISIS: THE CASE OF TURKEY

2. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Ankara, Turkey, 4 - 05 July 2020, vol.1, pp.505-509 Creative Commons License Sustainable Development

RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND HEALTH EXPENDITURES IN TURKEY

2. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Ankara, Turkey, 4 - 05 July 2020, vol.11, no.9, pp.491-497 Creative Commons License Sustainable Development

KREDİ KARTI KULLANIMINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: ORDU İLİ ÖRNEĞİ

International Congress of Management, Economy and Policy 2019, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.335-348

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE TÜKETİCİLERİN ONLİNE ALIŞVERİŞ TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Güz/ ICOMEP'19, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.200-212

AR-GE Harcamaları Piyasa Değeri/Defter Değerini ve Hisse Başına Karı Etkiler Mi? : BİST Teknoloji Endeksi (XUTEK) Uygulaması

ARTVİN ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (AICOSS 19)/Artvin International Congress of Social Sciences 2019AICOSS 2019, Artvin, Turkey, 17 - 19 April 2019, pp.119-127

Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn / ICOMEP'18-Autumn, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018, pp.1101-1110

İnovasyon ve Firma Büyümesinde Yaş Rol Oynar Mı?

III. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.247-250

Davranışsal Finans ve Anomaliler: Teorik Bir Çerçeve

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venedik, Italy, 28 - 30 June 2018, vol.1, pp.352

Books & Book Chapters

in: , Hasan AYAYDIN,Ceyda YERDELEN KAYGIN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-30, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

İNOVASYON VE FİRMA BÜYÜMESİNDE FİRMA YAŞI ROL OYNAR MI?

in: İKTİSAT LİTERATÜRÜNE TEORİK VE AMPİRİK KATKILAR, Prof. Dr. Salih Öztürk, Editor, İKSAD, Ankara, pp.233-251, 2020 Creative Commons License

SERMAYE YAPISI FİRMA PERFORMANSINI ETKİLER Mİ?

in: FİNANSAL PERFORMANS ARAŞTIRMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Prof.Dr.Bener GÜNGÖR ve Dr.Öğr.Üyesi Ceyda Yerdelen KAYGIN, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-18, 2020 Creative Commons License

Behavioural Finance and Anomalies: A Theoretical Framework

in: Selected Writings on Financial and Economical Behaviours in the New Economy, Saadet Ela Pelenk, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.29-44, 2019

Beşeri Sermaye ve İnovasyon İlişkisi:Teorik Bir Perspektif

in: Finansal Piyasalar Üzerine Güncel Araştırmalar, Uğur UZUN-Murat BERBEROĞLU, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.205-218, 2019 Creative Commons License

Other Publications