Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Big Data Analytics on Intellectual Capital and Innovation Performance in The Banking Sector

Latin American International Congress on Economic and Management Sciences-IV, Rio De Janeiro, Brazil, 13 - 15 March 2023, pp.14-22 Creative Commons License Sustainable Development

The Relationship of Foreign Direct Investment, Fossil Energy Consumption and Carbon Emissions in European Union Countries

Latin American International Congress on Economic and Management Sciences-IV, Rio De Janeiro, Brazil, 13 - 15 March 2023, pp.23-29 Creative Commons License Sustainable Development

Covid-19 Pandemisinin Banka Kartları Kullanımına ve Online Alışverişe Etkisi

EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 24 - 25 December 2022, pp.3151-3157 Creative Commons License Sustainable Development

Sosyal Sermaye Konut Fiyat Endeksini Etkiler Mi?

25. Finans Sempozyumu, Burdur, Turkey, 19 October 2022, pp.836-847 Creative Commons License Sustainable Development

Bireyleri Kripto Varlık Yatırımından Uzak Tutan Faktörler

25. Finans Sempozyumu, Burdur, Turkey, 19 - 22 October 2022, pp.67-77 Creative Commons License

Covid 19 Sürecinin Kripto Para Yatımlarına Etkisi

25. Finans Sempozyumu, Burdur, Turkey, 19 - 22 October 2022, pp.185-195 Creative Commons License Sustainable Development

Cinsiyet Çeşitliliği Bankaların Finansal Performansı Açısından Önemli Mi?

III. Uluslararası Bankacılık Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 07 October 2022, pp.237-243 Sustainable Development

Siyasi ve Ekonomik Gelişmelerin BİST Yatırımcısına Etkisi

2 nd International Congress on Digital Business, Management & Economics, Mersin, Turkey, 9 - 11 September 2022 Creative Commons License Sustainable Development

THE RELATIONSHIP BETWEEN OIL PRICES, GOLD PRICES, EXCHANGE RATES AND STOCK PRICES IN THE 2008 GLOBAL FINANCIAL CRISIS: THE CASE OF TURKEY

2nd International European Conference on Interdisciplinary Studiesorganized by Institute of Economic Development and Social Research, Ankara, Turkey, 4 - 05 July 2020, pp.505-509

THE RELATIONSHIP BETWEEN OIL PRICES, GOLD PRICES, EXCHANGE RATES AND STOCK PRICES IN THE 2008 GLOBAL FINANCIAL CRISIS: THE CASE OF TURKEY

2. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Ankara, Turkey, 4 - 05 July 2020, vol.1, pp.505-509 Creative Commons License Sustainable Development

RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENTAND HEALTH EXPENDITURES IN TURKEY

2nd INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONINTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Ankara, Turkey, 4 - 05 July 2020, no.9, pp.491-497 Creative Commons License Sustainable Development

EFFECT OF TRADE OPENNESS ON BANKS ' RISK LEVELS: THE CASE OF TURKEY

2nd International European Conference on Interdisciplinary Studiesorganized by Institute of Economic Development and Social Research, Ankara, Turkey, 4 - 05 July 2020, pp.498-504 Creative Commons License Sustainable Development

KREDİ KARTI KULLANIMINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: ORDU İLİ ÖRNEĞİ

International Congress of Management, Economy and Policy 2019, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.335-348

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE TÜKETİCİLERİN ONLİNE ALIŞVERİŞ TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Güz/ ICOMEP'19, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.200-212

AR-GE Harcamaları Piyasa Değeri/Defter Değerini ve Hisse Başına Karı Etkiler Mi? : BİST Teknoloji Endeksi (XUTEK) Uygulaması

ARTVİN ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (AICOSS 19)/Artvin International Congress of Social Sciences 2019AICOSS 2019, Artvin, Turkey, 17 - 19 April 2019, pp.119-127

Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn / ICOMEP'18-Autumn, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018, pp.1101-1110

İnovasyon ve Firma Büyümesinde Yaş Rol Oynar Mı?

III. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.247-250

Dünya’da ve Türkiye’de Alışveriş Merkezlerinin Gelişimi

4th International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS), VENEDİK, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.91

Davranışsal Finans ve Anomaliler: Teorik Bir Çerçeve

4th International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS), VENEDİK, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.352

Books & Book Chapters

Banking Sector in Turkey, Development of Digital and Mobile Banking

in: Güncel İktisadi ve İdari Bilimler Araştırmaları Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama, Faruk Kalay, Editor, Livre De Lyon, Lyon, pp.133-154, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

Kripto Varlıklar ve Yatırımcıları Kripto Varlık Yatırımından Uzak Tutan Faktörler

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, METE Mustafa ve AKARDENİZ Erhan, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.51-68, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

Personel Sayısı ve Üretkenlik İle İnovasyon ve İhracat Arasındaki İlişki: BİST Örneği

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Trendler I, Sönmez,Sinan, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.23-42, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Covıd-19 Pandemisinin İşletmelerin Sermaye Yapısına Etkisi: BİST’te İşlem Gören Metal Ana Sanayi İşletmelerinden Kanıtlar

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Gelişme ve Trendler, Ayaydın Hasan,Pilatin Abdulmuttalip, Editor, Gazi Yayınevi, Ankara, pp.1-18, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

in: , Hasan AYAYDIN,Ceyda YERDELEN KAYGIN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-30, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

İNOVASYON VE FİRMA BÜYÜMESİNDE FİRMA YAŞI ROL OYNAR MI?

in: İKTİSAT LİTERATÜRÜNE TEORİK VE AMPİRİK KATKILAR, Prof. Dr. Salih Öztürk, Editor, İKSAD, Ankara, pp.233-251, 2020 Creative Commons License

SERMAYE YAPISI FİRMA PERFORMANSINI ETKİLER Mİ?

in: FİNANSAL PERFORMANS ARAŞTIRMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Prof.Dr.Bener GÜNGÖR ve Dr.Öğr.Üyesi Ceyda Yerdelen KAYGIN, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-18, 2020 Creative Commons License

Behavioural Finance and Anomalies: A Theoretical Framework

in: Selected Writings on Financial and Economical Behaviours in the New Economy, Saadet Ela Pelenk, Editor, Cambrian Publications, Newcastle Upon Tyne, pp.29-44, 2019 Creative Commons License

Beşeri Sermaye ve İnovasyon İlişkisi:Teorik Bir Perspektif

in: Finansal Piyasalar Üzerine Güncel Araştırmalar, Uğur UZUN-Murat BERBEROĞLU, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.205-218, 2019 Creative Commons License

Other Publications

Metrics

Publication

66

Citation (WoS)

5

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals