Publications & Works

Articles Published in Other Journals

EVALUATION OF EMPLOYEE COMPETENCE BY QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT METHOD: THE CASE OF HOTELS IN CAPPADOCIA

Journal Tourism Studies & Practices (RTEP, vol.10, no.2, pp.1-19, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Algılanan Aşırı Nitelikliliğin İş gören Performansı Üzerine Etkisi: Şefler Üzerine Bir Uygulama

Tourism & Management Studies, vol.16, no.4, pp.35-44, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development

A General Overview on the Far East Cuisine: Cuisines of Thailand,Korea and China

Journal of Multidisciplinary Academic Tourism, vol.4, no.2, pp.109-121, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Organik Gıda Kavramının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Analizi (Analysis of Organic Food Concept Throught the Word Association Test)

JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, vol.7, no.4, pp.3275-3289, 2019 (Other Refereed National Journals)

İÇSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN İŞGÖREN YETKİNLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: NEVŞEHİR’DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.8, no.1, pp.58-76, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DIŞARIDA YEMEK YEME DAVRANIŞI VE AŞIYA GÜVEN ARASINDAKI İLİŞKİ: RİZE’DEKİ YEREL HALK ÜZERİNE BİR UYGULAMA

5 th INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.92-106 Creative Commons License Sustainable Development

YEREL HALKIN GASTRONOMİ TURİZMİ KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi (UGTAK), Nevşehir, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.650-657

SEYAHAT SÜRESİNCE GERÇEKLEŞEN YEMEK TÜKETİM DAVRANIŞINDADEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ROLÜ

4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi (UGTAK), Nevşehir, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.665-670

UZAKDOĞU MUTFAĞINA GENEL BİR BAKIŞ: TAYLAND, KORE VE ÇİN MUTFAKLARI

4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi (UGTAK), Nevşehir, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.827-840

RUS MUTFAĞINA GENEL BİR BAKIŞ

4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi (UGTAK), Nevşehir, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.658-664

TURİZMDE ÇALIŞAN YETKİNLİKLERİNİN KFG YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRLMESİ VE İYİLEŞTİRLMESİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 19 - 20 October 2017, pp.662-663

Books & Book Chapters

İŞGÖREN YETKİNLİĞİNİN GASTRONOMİDEKİ YERİ ve ÖNEMİ

in: Gastronomi Araştırmaları, Yener OĞAN, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.22-34, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Rekreasyon Faaliyetleri Bağlamında Gastronomik Etkinliklerin Değerlendirilmesi

in: REKREASYON VE TURİZM ARAŞTIRMALARI, Muhammet Cenk BİRİNCİ,Özgür Yayla, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.281-299, 2021

Using Digital Technologies in Destination Management

in: TOURISM STUDIES AND SOCIAL SCIENCES, Vilian KRYSTEV,Sabriye ÇELIK UĞUZ,Recep EFE,Erol KAPLUHAN, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.119-133, 2021