Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Sperm characteristics of wild European flounder (Platichthys flesus luscus)

ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.64, pp.1-5, 2012 (Journal Indexed in SCI)

Economic Analysis and Sustainability of Turkish Marine Hatcheries

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.10, no.4, pp.513-521, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effects of Kefir Usage for Probiotic Purpose on Growth Performance of Brook Trout (Salvelinus fontinalis)

The Effects of Kefir Usage for Probiotic Purpose on Growth Performance of Brook Trout (Salvelinus fontinalis), vol.10, no.11, pp.101-110, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karadeniz Alabalığının (Salmo trutta labrax L.) Yetiştiriciliği ve Balıklandırma Potansiyeli

Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi (AÇEH), vol.1, no.2, pp.48-55, 2016 (National Refreed University Journal)

Balık Yemlerinde Hayvansal Protein Kaynağı Olarak Solucan Ununun Kullanımı

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.1, no.2, pp.64-69, 2016 (Other Refereed National Journals)

The psicochemical property of the extruded trout feeds of the leading domestic manufacturer in Turkey

Yunus Araştırma Bülteni, vol.3, no.1, pp.209-221, 2016 (Other Refereed National Journals)

The physicochemical Property of The Extruded Trout Feeds of The Leading Domestic Manufacturer in Turkey

Yunus Araştırma Bülteni, vol.16, no.3, pp.209-221, 2016 (Other Refereed National Journals)

Experimental infections of Pseudomonas putida and Pseudomonas fluorescens in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) alevins

El-Cezerî Journal of Science and Engineering, vol.1, no.1, pp.7-11, 2014 (Other Refereed National Journals)

Quantitive characteristics of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) semen throughout the reproductive season

Turkish Journal of Science & Technology, vol.26, no.1, pp.81-87, 2014 (International Refereed University Journal)

Effect of Different Extenders and Storage Periods on Motility and Fertilization Rate of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Semen

Universal Journal of Agricultural Research, vol.1, no.3, pp.65-69, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of different extenders and storage periods on motility and fertilization rate of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)semen

Universal Journal of Agricultural Research, vol.1, no.3, pp.65-69, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Spermatolojik Özellikleri ve Spermanın Kısa Süreli Muhafazası

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.25, no.1, pp.87-92, 2013 (National Refreed University Journal)

Routine Oxygen Consumption Rate of The Black Sea Trout Salmo trutta labrax Pallas

Journal of FisheriesSciences.com, vol.6, no.2, pp.88-95, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Economic Situation of Fish Farming in Southeastern Coast of the Black Sea

Animal Science and Biotechnologies, vol.42, no.2, pp.78-87, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

An analyse of Coastal Marine Aquaculture in Southeastern part of the Black Sea

The Journal Lucrari Stiintifice - seria Zootehnie, vol.58, no.17, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hamsi ile Beslenen Mersin Morinalarının Büyüme Performansı

Yunus Araştırma Bülteni, vol.11, no.1, pp.21-26, 2011 (Other Refereed National Journals)

Alabalıklarda Probiyotik Uygulamalarının Bugünü ve Geleceği

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, vol.4, pp.45-52, 2011 (Other Refereed National Journals)

Karadeniz den yakalanan ve tanklarda mezgit ile beslenen genç mersin morinalarının Huso huso büyüme performansı

Journal of FisheriesSciences.com, vol.4, no.2, pp.184-189, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Historical development and future projection of aquaculture in the Black Sea Region

Journal of FisheriesSciences.com, vol.3, no.2, pp.76-85, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karadeniz Alabalığı Salmo trutta labrax nın Ön Besleme Evresinde Yem Tercihinin Belirlenmesi

SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.10-21, 2008 (Other Refereed National Journals)

Karadeniz Bölgesi Kültür Balıkçılığı Alabalık Yetiştiriciliği

Yunus Araştırma Bülteni, vol.7, no.1, pp.10-14, 2007 (Other Refereed National Journals)

Trabzon Sera Gölündeki Kerevit Popülasyonunun Durumu Üzerine Bir Ön Değerlendirme

Yunus Araştırma Bülteni, vol.6, no.2, pp.6-7, 2006 (Other Refereed National Journals)

Doğu Karadeniz Bölgesi İç Su Yetiştiricilik İşletmelerinin Örgütlenmesi

Yunus Araştırma Bülteni, vol.3, no.1, pp.1-3, 2006 (Other Refereed National Journals)

Su Ürünlerinde Araştırma ve Geliştirme

Yunus Araştırma Bülteni, vol.2, no.1, pp.4-6, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An overview of the environmental impact of feeding in aquaculture

The 2nd International UNIDOKAP Black Sea Symposium “on Biodiversity”, Samsun, Turkey, 28 - 30 November 2018, vol.1, pp.71-76 Sustainable Development

Effects of Exogenous Enzyme Supplementation in Diets on Growth Performance of Siberian Sturgeon, Acipenser baerii

International Symposium Ecology 2018 19-23 June 2018 Kastamonu, Turkey, Kastamonu, Turkey, 19 - 23 June 2018, pp.399-400

Trout Cultivation in Cages and Socio-economic Contribution in Eastern Black Sea Region

1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS, Afyon, Turkey, 26 - 29 October 2017, vol.1, no.1, pp.39 Sustainable Development

FISH WELFARE UNDER THE TRANSPORTATION OF SIBERIAN STURGEON FISH (Acipenser baerii)

ISS2017 2nd International Science Symposium, Tiflis, Georgia, 5 - 08 September 2017, vol.1, no.1, pp.205

EFFECT ON GROWTH PERFORMANCE OF USING HAZELNUT MEAL IN Siberian Sturgeon (Acipenser baerii) DIET

ISS2017 2nd International Science Symposium, Tiflis, Georgia, 5 - 08 September 2017, vol.1, no.1, pp.203

FISH WELFARE UNDER THE TRANSPORTATION OF SIBERIAN STURGEON FISH (Acipenser baerii)

ISS2017 2nd International Science Symposium, Tiflis, Georgia, 5 - 08 September 2017, vol.1, no.1, pp.205

FISH WELFARE UNDER THE TRANSPORTATION OF SIBERIAN STURGEON FISH (Acipenser baerii)

ISS2017 2nd International Science Symposium, Tiflis, Georgia, 5 - 08 September 2017, vol.1, no.1, pp.205

The importance of polyculture in sustainabla aquaculture

Future Fish Eurasia, 8th International Fair for Fish Imports/Exports, Processing, Aquaculture and Fisheries, İzmir, Turkey, 2 - 04 June 2016, vol.1, no.1, pp.7

The importance of the aquaponic systems in term of sustainability and urban life

Future Fish Eurasia, 8th International Fair for Fish Imports/Exports, Processing, Aquaculture and Fisheries, İzmir, Turkey, 2 - 04 June 2016, vol.1, no.1, pp.8

Sibirya Acipenser baeri ve Karaca A gueldenstaedti Mersin Balığı Türlerinin Cinsiyet ve Gonadal Gelişimin Belirlenmesi

2. ulusal su ürünleri yetiştiriciliğinde gamet biyolojisi çalıştayı, Turkey, 19 - 21 April 2016

Fırtına Havzasında Sürdürülebilir Balık Yetiştiriciliği

Fırtına Vadisi Sempozyumu, Rize, Turkey, 26 - 27 April 2013, vol.1

Çoruh Alabalığı (Salmo Coruhensis) Yetiştiriciliğinde Kefirin Probiyotik olarak Etkisi

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,25-27 Ekim 2011, Antalya, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2011, pp.258

Karadeniz alabalığında smoltifikasyonun belirlenmesi için kan parametrelerinin analizi

Doğal Alabalık Çalıştayı: Sürdürülebilir Yetiştiricilik, Koruma ve Balıklandırma, Turkey, 22 - 23 October 2009, vol.1

Karadeniz alabalığında yavru ve filetoluk büyütme çalışmaları

Doğal Alabalık Çalıştayı: Sürdürülebilir Yetiştiricilik, Koruma ve Balıklandırma, Turkey, 22 - 23 October 2009, vol.1

Karadeniz alabalığının kültüre alma süreci ve sürdürülebilir yetiştiricilik

Doğal Alabalık Çalıştayı: Sürdürülebilir Yetiştiricilik, Koruma ve Balıklandırma, Turkey, 22 - 23 October 2009, vol.1

Karadeniz alabalığı üretimi sağımı ve yumurta verimliliği çalışmaları

Doğal Alabalık Çalıştayı: Sürdürülebilir Yetiştiricilik, Koruma ve Balıklandırma, Turkey, 22 - 23 October 2009, vol.1

Karadeniz Alabalığında Salmo trutta labrax Smoltlaşma

15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum Programı, Turkey, 1 - 04 July 2009

Akarsu Balıklandırmasına Bir Örnek Yanbolu Deresi

15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum Programı, Turkey, 1 - 04 July 2009

Mersin Balığında Döl Alım Çalışmaları

Mersin Balığı Çalıştayı: Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı, Turkey, 30 - 31 October 2008, pp.88-92

Mersin Balığı Anaçlarının Gonad Gelişimi Ve Yumurta Alımı

Mersin Balığı Çalıştayı: Koruma Stratejisi ve Üretim., Turkey, 30 - 31 October 2008, pp.81-86

Rus Mersini nde Sperm Muhafazası Karyoprezervasyon

Mersin Balığı Çalıştayı: Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı, Turkey, 30 - 31 October 2008, pp.93-96

Mersin Balığı Yetiştiriciliğinde Kullanılan Yumurta inkübatörleri

Mersin Balığı Çalıştayı: Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı., Turkey, 30 - 31 October 2008, pp.97-100

Effects of Stocking Density on Growth Performance Feed Conversion and Production of the Brook Trout Salvelinus fontinalis

FISHECO First International Symposium on Fisheries and Ecology Proceedings, 2 - 04 September 1998, pp.224-230

Egg Production in a brook trout broodstock fecundity egg size and correlation of body weight

FISHECO First International Symposium on Fisheries and Ecology Proceedings, 2 - 04 September 1998, pp.162-166

The Present State and Potential of Coastal Aquaculture in the Black Sea

FISHECO First International Symposium on Fisheries and Ecology Proceedings, 2 - 04 September 1998, pp.152-161

Books & Book Chapters

Karadeniz Alabalığı Salmo trutta labrax Yetiştiriciliği El Kitabı

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon, 2010

General overview of Turkish sea trout (Salmo trutta L.) populations

in: Sea Trout Biology Conservation and Management, Graeme Harris, Nigel Milner, Editor, Blackwell Publishing Ltd., pp.115-127, 2007

Other Publications