Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Reklamlardaki Sevimli Karakter İlgisinin Tüketici Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.24, no.2, pp.569-582, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

İç Mekân Estetiğinin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi

Manas Journal of Social Studies, vol.11, no.1, pp.374-388, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

The Effect of Privacy Perception on Social Media on Attitude Towards Social Media Usage

Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, vol.17, no.65, pp.79-94, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

The Effect of Online Coupons and the Ease of One Click Payment Process on Online Impulse Buying

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.33, pp.19-36, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The Effect of Emotional Benefit of Cute Products on Impulsive Buying Behavior

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.3, pp.2975-2991, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

COVID-19 Sürecinde Online Yemek Siparişlerinde Teknolojinin Kabulü

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.56, no.3, pp.1313-1332, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The Effect of Retail Store Ambient Olfactory on Consumer Purchase Intention

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.31, no.3, pp.1261-1272, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Tüketici Sosyal İhtiyaçlarının Marka Sadakati Oluşturma Üzerine Etkisi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.12, no.2, pp.586-599, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Reklam Müziğinin Marka Bilinirliği ve Satın Alma Niyetine Etkisi

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, BUSINESS AND POLITICS, vol.5, no.1, pp.136-155, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Validity and Reliability of Turkish Adaptation of the Store Personality Scale

Business and Management Studies: An International Journal, vol.8, no.5, pp.4273-4299, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Üniversite Öğrencilerinin Perspektifinden Politik Tüketime Katılım

Global Journal of Economics and Business Studies, vol.5, no.9, pp.62-73, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Materyalizm - Moda Giyim ilgilenimi - Plansız Satına Alma İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.3, pp.45-55, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Tüketicilerin Helal Tüketim Davranışlarının Belirleyicileri:Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Bir Araştırma

ULUSLARARASI İSLAM EKONOMISI VE FINANSI ARAŞTIRMALARI DERGISI, vol.1, no.2, pp.141-160, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A QUALITATIVE RESEARCH ON TEA CULTURE IN TURKEY FROM A CONSUMER PERSPECTIVE

INTERNATIONAL TEA CONGRESS "industrial, cultural and economic dimensions", Lankaran, Azerbaijan, 13 - 15 May 2022, pp.50-51 Creative Commons License Sustainable Development

Kişisel Bakım Perakende Mağaza Renklerinin Mağaza Tutumuna Etkisi

Black Sea Summit 8th International Social Sciences Congress, Ordu, Turkey, 5 - 06 March 2022, pp.11-12

Marka Aşkının Pozitif Ağızdan Ağıza İletişim İle Satın Alma Niyetine Etkisi: Trabzonspor Örneği

ICESSER 3rd International Congress on Empirical Social Sciences, Economy, Management and Education Researches, Ankara, Turkey, 22 - 23 January 2022

Kargo Hizmet Kalite Algısının E- Wom Üzerine Etkisi

Selçuk Zirvesi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 24 - 25 July 2021, pp.40-42

The Effects of Covid-19 Process on Consumer Digital Service Usage

ATLAS 8TH INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS June 11- 13, 2021 / Ankara, TURKEY, Ankara, Turkey, 11 - 13 June 2021, pp.1-13 Sustainable Development

Effectiveness of Social Responsibility Advertising: AIDA Model

VI. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Kyyiv, Ukraine, 4 - 06 June 2021, pp.369-378 Sustainable Development

THE POLITICS OF PURCHASING: ETHICAL CONSUMERISM IN TURKEY

7th International Conference on Governance, Fraud, Ethic and Social Responsibility, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2016, pp.72-80

MATERYALİZM VE PLANSIZ SATINA ALMA DAVRANIŞINDA MODA GİYİM İLGİLENİMİNİN ARACILIK ROLÜ

1.ULUSLARARASI KARADENİZ İŞLETMECİLİK SEMPOZYUMU, Giresun, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.89-98

Books & Book Chapters

Girişimci Pazarlama

in: Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar, Salih Yıldız, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.217-234, 2022

Circular Economy from the Point of Consumption Relations: Consumer’s Role in Maintaning Circular Process

in: Contemporary Issues in Social Science Vol: 106, Simon Grima, Ercan Özen, Hakan Boz, Editor, Emerald Publishing Limited, Bingley, Bingley, pp.67-79, 2021

Digital Public Relations as a Marketing Communication Tool: Examining Five Brands with High Interaction on Facebook

in: To Understand the Future Management: Managing through Digital Transformation, Yavuz Tansoy Yıldırım, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.83-94, 2021

Legacy of the COVID- 19 Pandemic: The Increasing Importance of Hybrid Marketing

in: New Normal and New Rules in International Trade, Economics and Marketing, Fatih AYHAN, Burak Darici ve Candy Lim CHIU, Editor, PETER LANG, Berlin, pp.209-220, 2021

Dijital Çağda Politik Tüketicilik: Çevreci Yaklaşım Üzerine Bir Uygulama

in: Etik Pazarlama Dijital Çağın Getirdikleri, Dr. Emre Yıldırım, Editor, Gazi Kitabevi, pp.71-92, 2020

Pazarlama Alanında Yetenek 4.0

in: Çalışma Yaşamında Yetenek 4.0, Senem Nart, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., pp.69-88, 2020

Changes in Consumer Behavior After the Covid-19 Pandemic

in: Inferences from The Covid- 19 Pandemic: A Multidisciplinary Research, Muhammed Ali Yetgin,Osman Kurter,Volkan Temizkan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.137-151, 2020

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNE YÖNELİK NİCEL ARAŞTIRMA

in: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI, KARTAL,B., Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.53-100, 2019

The Politics of Purchasing: Ethical Consumerism in Turkey

in: Ethics, Social Responsibility and Sustainability in Marketing, Ipek Altinbasak-Farina ve Sebnem Burnaz, Editor, Springer, Singapore, pp.3-18, 2019

Tüketici Olarak Gücümüzden Ne Kadar Haberdarız? Bilinçli Tüketim ve Tüketici Aktivizmi

in: Tüketimin 1001 Hali, Altunışık, Remzi, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., pp.239-256, 2019

Perakendecilikte Fiyatlandırma

in: Perakende Yönetimi Stratejik Bir Yaklasım, Ustaahmetoğlu Erol, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.407-438, 2018