Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Etmen Tabanlı Benzetim ile Türkiye'de Çay Pazarının Geleceği

42. Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM2023 Kongresi), Gaziantep, Turkey, 1 - 03 November 2023, pp.87-88 Creative Commons License

A Qualitative Research on Tea Culture in Turkey From a Consumer Perspective

INTERNATIONAL TEA CONGRESS "industrial, cultural and economic dimensions", Lankaran, Azerbaijan, 13 - 15 May 2022, pp.50-51 Creative Commons License Sustainable Development

Kişisel Bakım Perakende Mağaza Renklerinin Mağaza Tutumuna Etkisi

Black Sea Summit 8th International Social Sciences Congress, Ordu, Turkey, 5 - 06 March 2022, pp.11-12

Marka Aşkının Pozitif Ağızdan Ağıza İletişim İle Satın Alma Niyetine Etkisi: Trabzonspor Örneği

ICESSER 3rd International Congress on Empirical Social Sciences, Economy, Management and Education Researches, Ankara, Turkey, 22 - 23 January 2022

Kargo Hizmet Kalite Algısının E- Wom Üzerine Etkisi

Selçuk Zirvesi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 24 - 25 July 2021, pp.40-42

The Effects of Covid-19 Process on Consumer Digital Service Usage

ATLAS 8TH INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS June 11- 13, 2021 / Ankara, TURKEY, Ankara, Turkey, 11 - 13 June 2021, pp.1-13 Sustainable Development

Effectiveness of Social Responsibility Advertising: AIDA Model

VI. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Kyyiv, Ukraine, 4 - 06 June 2021, pp.369-378 Sustainable Development

THE POLITICS OF PURCHASING: ETHICAL CONSUMERISM IN TURKEY

7th International Conference on Governance, Fraud, Ethic and Social Responsibility, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2016, pp.72-80

MATERYALİZM VE PLANSIZ SATINA ALMA DAVRANIŞINDA MODA GİYİM İLGİLENİMİNİN ARACILIK ROLÜ

1.ULUSLARARASI KARADENİZ İŞLETMECİLİK SEMPOZYUMU, Giresun, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.89-98

Books & Book Chapters

Etik Pazarlama

in: Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar 2, Prof. Dr. Salih YILDIZ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.72-85, 2023

İşletme ve İnsan Hakları

in: İnsan Hakları, Doç. Dr. Bekir GÜZEL, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara, pp.197-213, 2023

Girişimci Pazarlama

in: Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar, Salih Yıldız, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.217-234, 2022

Circular Economy from the Point of Consumption Relations: Consumer’s Role in Maintaning Circular Process

in: Contemporary Issues in Social Science Vol: 106, Simon Grima, Ercan Özen, Hakan Boz, Editor, Emerald Publishing Limited, Bingley, Bingley, pp.67-79, 2021

Legacy of the COVID- 19 Pandemic: The Increasing Importance of Hybrid Marketing

in: New Normal and New Rules in International Trade, Economics and Marketing, Fatih AYHAN, Burak Darici ve Candy Lim CHIU, Editor, PETER LANG, Berlin, pp.209-220, 2021

Digital Public Relations as a Marketing Communication Tool: Examining Five Brands with High Interaction on Facebook

in: To Understand the Future Management: Managing through Digital Transformation, Yavuz Tansoy Yıldırım, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.83-94, 2021

Changes in Consumer Behavior After the Covid-19 Pandemic

in: Inferences from The Covid- 19 Pandemic: A Multidisciplinary Research, Muhammed Ali Yetgin,Osman Kurter,Volkan Temizkan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.137-151, 2020

Dijital Çağda Politik Tüketicilik: Çevreci Yaklaşım Üzerine Bir Uygulama

in: Etik Pazarlama Dijital Çağın Getirdikleri, Dr. Emre Yıldırım, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.71-92, 2020

Pazarlama Alanında Yetenek 4.0

in: Çalışma Yaşamında Yetenek 4.0, Senem Nart, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., pp.69-88, 2020

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNE YÖNELİK NİCEL ARAŞTIRMA

in: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİULUSLARARASI ÖĞRENCİMEMNUNİYET ARAŞTIRMASI, KARTAL,B., Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.53-100, 2019

The Politics of Purchasing: Ethical Consumerism in Turkey

in: Ethics, Social Responsibility and Sustainability in Marketing, Ipek Altinbasak-Farina ve Sebnem Burnaz, Editor, Springer, Singapore, pp.3-18, 2019

Tüketici Olarak Gücümüzden Ne Kadar Haberdarız? Bilinçli Tüketim ve Tüketici Aktivizmi

in: Tüketimin 1001 Hali, Altunışık, Remzi, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., pp.239-256, 2019

Perakendecilikte Fiyatlandırma

in: Perakende Yönetimi Stratejik Bir Yaklasım, Ustaahmetoğlu Erol, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.407-438, 2018

Metrics

Publication

49

H-Index (WoS)

1

Project

2

Thesis Advisory

4

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals