Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effect of Online Coupons and the Ease of One Click Payment Process on Online Impulse Buying

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.33, pp.19-36, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

COVID-19 Sürecinde Online Yemek Siparişlerinde Teknolojinin Kabulü

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.56, no.3, pp.1313-1332, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The Effect of Emotional Benefit of Cute Products on Impulsive Buying Behavior

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.3, pp.2975-2991, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The Effect of Retail Store Ambient Olfactory on Consumer Purchase Intention

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.31, no.3, pp.1261-1272, 2021 (National Refreed University Journal)

Tüketici Sosyal İhtiyaçlarının Marka Sadakati Oluşturma Üzerine Etkisi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.12, no.2, pp.586-599, 2021 (Other Refereed National Journals)

Tüketici Boykot Davranışının Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma: Ağızdan Ağıza İletişimin Aracılık Rolü

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.78, pp.660-687, 2021 (Other Refereed National Journals)

Reklam Müziğinin Marka Bilinirliği ve Satın Alma Niyetine Etkisi

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.5, no.1, pp.136-155, 2021 (Other Refereed National Journals)

Validity and Reliability of Turkish Adaptation of the Store Personality Scale

BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.8, no.5, pp.4273-4299, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Tüketicilerin Anneler Gününde Hediye Satın Alma Davranışlarının Sebepli Davranış Teorisi Bağlamında İncelenmesi

Sosyal Bilimler Ekev Akdemi Dergisi, no.76, pp.37-56, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Materyalizm - Moda Giyim İlgilenimi - Plansız Satına Alma İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.3, pp.45-55, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN POLİTİK TÜKETİME KATILIM

Global Journal of Economics and Business Studies, vol.5, no.9, pp.62-73, 2016 (International Refereed University Journal)

Tüketicilerin Helal Tüketim Davranışlarının Belirleyicileri: Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Bir Araştırma

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, vol.1, no.2, pp.141-160, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kargo Hizmet Kalite Algısının E- Wom Üzerine Etkisi

Selçuk Zirvesi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 24 - 25 July 2021, pp.40-42

The Effects of Covid-19 Process on Consumer Digital Service Usage

ATLAS 8TH INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS June 11- 13, 2021 / Ankara, TURKEY, Ankara, Turkey, 11 - 13 June 2021, pp.1-13 Sustainable Development

Effectiveness of Social Responsibility Advertising: AIDA Model

VI. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Kyyiv, Ukraine, 4 - 06 June 2021, pp.369-378 Sustainable Development

THE POLITICS OF PURCHASING: ETHICAL CONSUMERISM IN TURKEY

7th International Conference on Governance, Fraud, Ethic and Social Responsibility, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2016, pp.72-80

MATERYALİZM VE PLANSIZ SATINA ALMA DAVRANIŞINDA MODA GİYİM İLGİLENİMİNİN ARACILIK ROLÜ

1.ULUSLARARASI KARADENİZ İŞLETMECİLİK SEMPOZYUMU, Giresun, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.89-98

Books & Book Chapters

Legacy of the COVID- 19 Pandemic: The Increasing Importance of Hybrid Marketing

in: New Normal and New Rules in International Trade, Economics and Marketing, Burak Darici,Fatih AYHAN,Candy Lim CHIU, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.209-220, 2021

Circular Economy from the Point of Consumption Relations: Consumer’s Role in Maintaning Circular Process

in: Contemporary Issues in Social Science Vol: 106, Simon Grima, Ercan Özen, Hakan Boz, Editor, Emerald Publishing Limited, Bingley, Bingley, pp.67-79, 2021

Changes in Consumer Behavior After the Covid-19 Pandemic

in: Inferences from The Covid- 19 Pandemic: A Multidisciplinary Research, Muhammed Ali Yetgin,Osman Kurter,Volkan Temizkan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.137-151, 2020

Dijital Çağda Politik Tüketicilik: Çevreci Yaklaşım Üzerine Bir Uygulama

in: Etik Pazarlama Dijital Çağın Getirdikleri, Dr. Emre Yıldırım, Editor, Gazi Kitabevi, pp.71-92, 2020

Pazarlama Alanında Yetenek 4.0

in: Çalışma Yaşamında Yetenek 4.0, Senem Nart, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., pp.69-88, 2020

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNE YÖNELİK NİCEL ARAŞTIRMA

in: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI, KARTAL,B., Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.53-100, 2019

The Politics of Purchasing: Ethical Consumerism in Turkey

in: Ethics, Social Responsibility and Sustainability in Marketing, Ipek Altinbasak-Farina ve Sebnem Burnaz, Editor, Springer, Gateway East, pp.3-18, 2019

Tüketici Olarak Gücümüzden Ne Kadar Haberdarız? Bilinçli Tüketim ve Tüketici Aktivizmi

in: Tüketimin 1001 Hali, Altunışık, Remzi, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., pp.239-256, 2019