Asst. Prof. DEMET SANCI UZUN


Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Education in Turkish Language and Literature, Education in Turkish Language, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Language

Metrics

Publication

45

Project

2

Thesis Advisory

6

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2010

2003 - 2010

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği/Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilimdalı, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği/Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilimdalı, Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Undergraduate

Ataturk University, Eğitim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

AHMET HAMDİ TANPINAR'IN "SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ" ADLI ESERİNİN SÖZVARLIĞI VE ESERİN SÖZCÜKBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ Sustainable Development

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği/Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilimdalı

2002

2002

Postgraduate

İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL DURUMLARININ OKUMA MOTİVASYONLARINA ETKİSİ

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği/Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilimdalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

Fatih Erdoğan ile Çocuklar için Yazmak

Personal Evolution

Fatih Erdoğan

2021

2021

Lisansüstü Akademik Danışmanlık Eğitimi

Vocational Training

Atatürk Üniversitesi

2021

2021

ARDEB 1001 PROJE YAZMA EĞİTİMİ

Vocational Training

TÜBİTAK ARDEB

2021

2021

Eğiticilerin Eğitimi

Vocational Training

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Education in Turkish Language and Literature

Education in Turkish Language

Philology

Turkish Language and Literature

Modern Turkish Language

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2012 - 2018

2012 - 2018

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2021 - Continues

2021 - Continues

Deputy Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü

Non Academic Experience

2011 - 2012

2011 - 2012

Müdür Yardımcısı

Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum Lisesi

2006 - 2012

2006 - 2012

Öğretmen

Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum Lisesi

2004 - 2006

2004 - 2006

Öğretmen

Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı, Mehmet Akif Ersoy Lisesi

2003 - 2004

2003 - 2004

Öğretmen

Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum Lisesi

2000 - 2003

2000 - 2003

Öğretmen

Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı, Halit Paşa İlköğretim Okulu

1999 - 2000

1999 - 2000

Öğretmen

Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı, Kurtuluş İlköğretim Okulu

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Dil Bilgisi Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Kelime Öğretimi

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi-I

Postgraduate

Postgraduate

Nitel Araştırma Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi-II

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dil Bilgisi-I

Postgraduate

Postgraduate

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN GÜNCEL SORUNLARI

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1

Postgraduate

Postgraduate

OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Undergraduate

Undergraduate

OKUL UYGULAMALARI 1

Undergraduate

Undergraduate

OKUMA EĞİTİMİ

Undergraduate

Undergraduate

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dil Bilgisi I

Undergraduate

Undergraduate

SÖZCÜK ÖĞRETİMİ VE İNCELEMELERİ

Undergraduate

Undergraduate

DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI

Undergraduate

Undergraduate

EĞİTSEL OYUNLAR Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dil Bilgisi 3

Undergraduate

Undergraduate

ANLAMA TEKNİKLERİ I: OKUMA EĞİTİMİ

Postgraduate

Postgraduate

UZMANLIK ALAN DERSİ I

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK DİL BİLGİSİ I: SES BİLGİSİ

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ

Postgraduate

Postgraduate

UZMANLIK ALAN DERSİ II

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

KALİGRAFİ EĞİTİMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MOTOR YAZMA BECERİLERİNE VE YAZMA TUTUMLARINA ETKİSİ

Şen H., Sancı Uzun D.

CUMHURİYET'İN 100. YILINDA BİLGE KAĞAN'DAN ATATÜRK'E ULUSLARARASI TÜRKÇE VE TÜRK EDEBİYATI KURULTAYI , Erzurum, Turkey, 26 - 28 October 2023, pp.1-2

2023

2023

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARININ SES BİLGİSİ KONULARINI KONUŞMA BECERİSİYLE İLİŞKİLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ

Sancı Uzun D.

CUMHURİYET'İN 100. YILINDA BİLGE KAĞAN'DAN ATATÜRK'E ULUSLARARASI TÜRKÇE VE TÜRK EDEBİYATI KURULTAYI, Erzurum, Turkey, 26 - 28 October 2023

2022

2022

Türkçe Dersi Biçimbilgisi Öğretiminin Dilbilimsel İlkeler Açısından İncelenmesi

Sancı Uzun D.

XVII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 - 28 September 2022, pp.1

2019

2019

FEN EĞİTİMİNDE HİKÂYELEŞTİRME

SANCI UZUN D., BALAYDIN H. T.

ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.1

2018

2018

DİL ÖĞRETİMİNDE (ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE) ÇOK UYARANLI ORTAMKULLANIMI VE BİR ÖRNEK SINIF TASARIMI: ÇUTÜS

SANCI UZUN D., KİBAR FURTUN M. H., FURTUN S.

II. Internatıonal Teacher Educatıon and Accredıtatıon Congress, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.75

2018

2018

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Hakkında Örnek Bir HikayeleştirmeSüreci

BALAYDIN H. T., SANCI UZUN D.

II. International Congress on Science and Education, Afyonkarahisar, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.246

2018

2018

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Okuma Kazanımlarının (1-4. Sınıflar)Değerlendirilmesi

KİBAR FURTUN M. H., FURTUN S., SANCI UZUN D.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.246-247

2017

2017

6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuduğunu Anlama Sorularının Basit, Yorumlayıcı Ve Sorgulayıcı Anlama Kategorilerine Göre İncelenmesi

Sancı Uzun D., Kibar Furtun M. H., Furtun S.

Milli İrade Bilinci ve Katılımcı Demokrasi icin Eğitim ve Eğitim Araştırmaları, Ordu, Turkey, 11 May 2017 - 14 January 2018

2017

2017

Fen Kavramlarının Öğretiminde Hikayeleştirme Tekniği Kullanımı ve Bir Hikayeleştirme Örneği

BALAYDIN H. T., SANCI UZUN D.

9. International Congress of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.183

2016

2016

Türkçe Dersine Yönelik Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Türkçe Dil Bilgisi ve Eğlence İlkeleri Açısındanİncelenmesi

SANCI UZUN D., ATALAY H.

10. ULUSLARASI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, Rize, Turkey, 16 May 2016 - 18 May 2011, pp.263

2016

2016

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA (1-4) YER ALAN ŞİİRLERİN BİÇİM ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SANCI UZUN D., KİBAR FURTUN M. H.

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, vol.1, pp.450

2016

2016

İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ATASÖZLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİK ÖNERİLERİ

FURTUN S., KİBAR FURTUN M. H., SANCI UZUN D.

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.458

2015

2015

İnternet Ortamında Yayımlanan TDK Sözlüklerinin Eğitim Öğretim Ortamında Kullanımı: Öğretmen Görüşleri

SANCI UZUN D., ÇELEBİ S.

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu UDES 2015, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.11

2015

2015

TÜRKÇEYİ OKULDA ÖĞRENEN ÇOCUKLARIN SESLİ OKUMA HATALARI

SANCI UZUN D., PİRCİOĞLU A.

ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015, vol.2, pp.400-410

2015

2015

TÜRKÇE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTSEL OYUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SANCI UZUN D., ATALAY H.

9TH INTERNETİONAL COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2015, vol.1, pp.60

2014

2014

Türkçe Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Eğitsel Oyunlara Yönelik Algıları

SANCI UZUN D., ATALAY H.

International Conference On New Horizons İn Education INTE,, Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.1, no.1, pp.1406

2014

2014

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Duygu Değeri Taşıyan Ünlemlerin İşlevlerini Algılama Düzeyleri

SANCI UZUN D., KİBAR FURTUN M. H., ÇELEBİ S.

7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Muğla, Turkey, 19 - 21 June 2014, vol.1, no.1, pp.88

2013

2013

Dünya Atasözlerinden Örneklerle Doğal Afetlerin Halk Kültürüne Yansımalar

TURAN İ., SANCI UZUN D.

VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2013, vol.1, no.1, pp.20

2013

2013

Atasözleri Işığında Türk Kültüründe Değişim Algısı

SANCI UZUN D., GÖKÇE B.

VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2013, no.1, pp.116 Creative Commons License

2013

2013

Öğretmen Adaylarının Yazımı Karıştırılan Sözcükleri Tanıyabilme Düzeyleri

GÖKÇE B., SANCI UZUN D., KARAKAYALI T.

6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Niğde, Turkey, 4 - 06 July 2013, vol.1, no.1, pp.28 Creative Commons License

2013

2013

Mustafa Kutlu'nun "Uzun Hikâye" Adlı Eserinde Türkçenin Söz Varlığı

SANCI UZUN D.

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 19 May 2013, pp.127

2013

2013

Refik Halit Karay'ın 'Eskici' Hikâyesinin Söz Dizimi Açısından İncelenmesi ve Etkinlik Örnekleri

GÖKÇE B., SANCI UZUN D.

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 19 May 2013, vol.1, no.1, pp.128 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2023

2023

Türkçe Konuşma Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

Sancı Uzun D.

in: Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı, Bahadır GÜLBAHAR,Mesut GÜN,İlhami KAYA, Editor, Eğitim Kitabevi, Ankara, pp.1-2, 2023

2022

2022

Türkçenin Şekil Yönünden Temel Özellikleri ve Öğretimi

Sancı Uzun D.

in: Dil Bilgisi Öğretimi, Kardaş Mehmet Nuri,Kardaş Naif, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.97-116, 2022

2021

2021

İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretiminde Türk Kültür ve Edebiyatının Yeri

Sancı Uzun D.

in: İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi, Ahmet KARABULUT,Muhammet TUNAGÜR, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.229-248, 2021 Creative Commons License

2021

2021

MEHMET AKİF ERSOY'UN TEZLERDE İNCELENEN ESERLERİNİN TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA UYGUNLUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİK ÖNERİLERİ

SANCI UZUN D., FURTUN S.

in: YUNUS EMRE MEHMET AKİF ARMAĞANI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARI, HASAN ALİ ESİR, DEMET SANCI UZUN, BEKİR GÖKÇE, MERVE HÜLYA KİBAR FURTUN, SALİHA TUNÇ, Editor, AKÇAĞ YAYINEVİ, Ankara, pp.151-167, 2021

2014

2014

Öğretmen Adaylarının Yazımı Karıştırılan Sözcükleri Tanıyabilme Düzeyleri

GÖKÇE B., SANCI UZUN D., KARAKAYALI T.

in: Türkçe Eğitiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar, İşeri K. Çetinkaya G. Çelik T. Demirgüneş S. Daşöz T. Gençer Y., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.537-547, 2014 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

2013

2013

AHMET ŞEMSETTİN MARMARAVÎ

Sancı Uzun D.

YESEVİ EDU TR, pp.1-3, 2013

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

REFAD

Assistant Editor/Section Editor

Student Project

2021 - 2022

2021 - 2022

KALİGRAFİ EĞİTİMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MOTOR YAZMA BECERİLERİNE VE YAZMA TUTUMLARINA ETKİSİ

Other

Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

Scientific Refereeing

June 2021

June 2021

Değerler Eğitimi Dergisi

Other Indexed Journal

August 2020

August 2020

Değerler Eğitimi Dergisi

Other Indexed JournalArtworks

March 2017

March 2017

Compilation Performing Arts

Scene-HAYATI ŞİİR, ŞİİRİ HAYAT OLAN ŞAİR: MEHMET AKİF ERSOY VE İSTİKLÂL MARŞI

Congress and Symposium Activities

14 October 2021 - 16 October 2021

14 October 2021 - 16 October 2021

14. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Attendee

Rize-Turkey

14 October 2021 - 16 October 2021

14 October 2021 - 16 October 2021

14. dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Attendee

Rize-Turkey

01 September 2019 - 01 September 2019

01 September 2019 - 01 September 2019

XIV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı

Attendee

Baku-Azerbaijan