Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Remedying science student teachers' misconceptions of force and motion using worksheets based on constructivist learning theory

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.3, sa.4, ss.653-668, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Zihinsel Alanda Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Eğitimindeki Durumları: Bilim Sanat Merkezleri Örneklemi.

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.3, sa.1, ss.101-124, 2003 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Adaptation of the readability formulas into the Turkish science textbooks

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.10, sa.1, ss.49-58, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yükseköğretimde Performansa Dayalı Akademik Teşvik Uygulamasının İncelenmesi

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD , cilt.8, sa.3, ss.831-864, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Adequacy of Undergraduate Classroom Teaching Programmes for Fostering Professional Values: A Case Study

International Journal of Psycho-Educational Sciences, cilt.9, sa.1, ss.7-20, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation of the Nature of Science Studies in Turkey Through Meta-Synthesis

Turkish Journal of Teacher Education, cilt.8, sa.2, ss.46-85, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Elementary Teachers’s Value Perceptions: A Sample of Rize

International Journal of Progressive Education, cilt.15, sa.4, ss.260-279, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

An Investigation of Elementary School Teacher Undergraduate Curriculum Related to Professional Value

Turkish Journal of Teacher Education, cilt.7, sa.1, ss.61-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of the Self-Life Stories of Scientists in the Curious Mind Book

Turkish Journal of Teacher Education, cilt.7, sa.2, ss.87-101, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preservice Science Teachers' Practices of Critiquing and Revising 5E Lesson Plans

JOURNAL OF SCIENCE TEACHER EDUCATION, cilt.29, sa.6, ss.468-484, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Türk Yüksek Öğretiminde Akademik Teşvik Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme

Turkish Journal of Teacher Education, cilt.6, sa.2, ss.124-157, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Fen Bilimleri Laboratuvar İmajları

Route Educational Social Science Journal, cilt.4, sa.2, ss.271-286, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of Implementation and Output Process of a Pilot Study in a School in the Context of FATİH Project

Turkish Journal of Teacher Education, cilt.5, sa.2, ss.97-126, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of History of Science-Based Light Unit on the 7th Grade Students' Nature of Science Views

Turkish Journal of Teacher Education, cilt.5, sa.1, ss.1-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primary School Teachers Professional Values from the Perspective of Teaching Experts

Turkish Journal of Teacher Education, cilt.4, sa.2, ss.1-20, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Qualitative Study to Explain Middle School Student’s Understandings of Nature of Science

Journal of Turkish Science Education, cilt.12, sa.3, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teaching Chemical Equilibrium by Analogy-Based Worksheets

Turkish Journal of Teacher Education, cilt.3, sa.2, ss.1-14, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish elementary school teacher candidates’ technology metaphors

Turkish Journal of Teacher Education, cilt.3, sa.1, ss.53-63, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizik laboratuvarlarına yönelik hazırlanan bir hizmet içieğitim programının değerlendirilmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.89-103, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi: Rize İli Örneklemi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, sa.1, ss.45-70, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Students’ views of the change about concentration and volume in the system at equilibrium.

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.5, sa.2, ss.889-902, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmenlerinin fen öğretimi özyeterlik inançlarının incelenmesi Rize ili örneklemi

Amasya Eğitim Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.45-70, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish primary school principals’ transformative leadership styles perceived by teachers

Turkish Journal of Teacher Education, cilt.1, sa.2, ss.90-101, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajlarının Karşılaştırılması

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.25, ss.125-138, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Turkish primary science teachers’ perceptions of the nature and value of educational research

Journal of Science Education, cilt.2, sa.7, ss.122-125, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish primary school students’ alternative conceptions about work, power, and energy

Journal of Physics Teacher Education Online, cilt.3, sa.2, ss.1, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fizik Öğretmenlerinin Laboratuarlara Yönelik Hizmet İçi İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.1, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Fen Bilgisi Laboratuarlarının Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Milli Eğitim, cilt.32, sa.165, ss.150-161, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizik Öğretmenlerinin Laboratuarlara Yönelik Hizmetİçi Eğitimİhtiyaçlarının Belirlenmesi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.181-194, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of different learning levels of students and student science teachers concepts about gravity

Journal of Turkish Science Education, cilt.2, sa.1, ss.23-28, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Difficulties of Turkish Science Gifted Teachers: Institutions of Science and Art Centers

E-Journal of Educational Research, Assessment and Evaluation, cilt.11, sa.1, ss.1, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Implementation of an action research course program forscience teachers A case for Turkey

The Qualitative Report, cilt.10, sa.2, ss.190-207, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Measurement and Assessment for Science Education in the Turkish Educational Context: Problems and Reflections

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, cilt.5, sa.3, ss.1, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizik Laboratuarlarına Yönelik Hazırlanan Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.89-100, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğitim Teknolojilerinin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Eğitiminde Kullanımı Üzerine Bir Çalışma: Bilim Sanat Merkezleri Örneklemi

Turkish On Line Journal Of Educational Technology (TOJET), cilt.3, sa.2, ss.1, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üstün Yetenekli Çocukların Karşılaştıkları Temel Problemler

ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ, cilt.29, sa.313, ss.23-32, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizik Öğretmenleri İçin Üniversite Destekli Bir Hizmet İçi Eğitim Model Önerisi

The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), cilt.3, sa.1, ss.1, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinin Fotosentez ve Solunum Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi: Trabzon Örneklemi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.17, ss.67-80, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fizik Öğretmenlerinin Laboratuarlara Yönelik Hizmet İçi İhtiyaçları İçin Bir Program Geliştirme Çalışması

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.41-56, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The fundamental problems of the gifted children

Çağdaş Eğitim Dergisi, cilt.29, sa.313, ss.23-32, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim teknolojilerinin üstün yetenekli öğrencilerin feneğitiminde kullanımı üzerine bir çalişma bilim sanat merkezleri örneklemi

The Turkish Online Journalof Educational Technology – TOJET, cilt.3, sa.2, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gifted Science Education in Turkey: Gifted Teachers’ Selection, Perspectives and Needs

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, cilt.4, sa.2, ss.1, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Birinci Kademedeki Fen Bilgisi Programının Uygulanması Üzerine Bir Çalışma

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.131-145, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fen Eğitiminin Amaçlarında Değişen Değerler: Fen–Teknoloji–Toplum

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.7-24, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim birinci kademedeki fen bilgisi programının uygulanması uzerine bir calışma

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.131-145, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni üniversite sınav sisteminin liselerde fizik öğretimine etkileri

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.22, ss.16-20, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FEN BİLGİSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTIKARARLARININ İÇERİK ANALİZİ

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.1230-1237

ISI VE SICAKLIK KONUSUNA YÖNELİK HAZIRLANAN KAVRAMKARİKATÜRLERİNİN UYGULANMASI

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.1238-1251

İlkokulda Aile Katılımı Çalışmalarının Öğrenci Deneyimleri Temelinde İncelenmesi

I. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.114-124

Kimyanın Eğlenceli Dünyası

1. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, cilt.-, ss.10

TÜRKİYE’DE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINAYÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİKANALİZİ

X. International Congress on Research in Education(ICRE), Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, cilt.1, ss.502-510

FEN BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININSÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİ AÇISINDANİNCELENMESİ

X. International Congress on Research in Education(ICRE), Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, cilt.1, ss.526-532

TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARINA YÖNELİK YAPILANÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ

X. International Congress on Research in Education(ICRE), Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, cilt.1, ss.518-525

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik (STEM) Mesleklerine Yönelik

2nd International Conference on Education, Technology and Science, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 11 - 14 Nisan 2019, cilt.1, ss.43

Üstün Yetenekli Öğrencilerin “Alternatif Enerji Kaynakları” Kavramına Yönelik Zihinsel Modelleri

2nd International Conference on Education, Technology and Science, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 11 - 14 Nisan 2019, cilt.1, ss.42

Evaluation of a Summer Science School For 7th Grade Students’ Nature of Science Views

2nd International Conference on Education, Technology and Science, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 11 - 14 Nisan 2019, cilt.1, ss.54

Investigation of Academic Incentives of Black Sea Regional Universities For 2016-2019 In Terms of Urap Rankin

VI th INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2019, ss.2375-2377

Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Okul Yöneticilerinin Karşılaştığı Güçlükler

International Conference on New Horizons In Education, Prag, Çek Cumhuriyeti, 3 - 05 Temmuz 2019, ss.448-456

Investigation of Academic Incentives of Black Sea Regional Universities For 2016-2019 In Terms of Urap Ranking

VI th INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.2375-2377

İlkokulda Aile Katılımı Çalışmalarının Öğretmen Deneyimleri Temelinde İncelenmesi

VI. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.1805-1814

Isı ve Sıcaklık Konusuna Yönelik Hazırlanan Kavram Karikatürlerinin Uygulanması

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.180

Fen Bilgisi Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Kararlarının İçerik Analizi

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.179

Türkiye’de Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi

10. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.52

Fen Bilimleri Öğretim Programının Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından İncelenmesi

10. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.2-1

Tübitak 4006 Bilim Fuarlarına Yönelik Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi

10. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.53

Rize İlinde Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Okul Dışı Fen Öğrenme Uygulamaları

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, ss.1

Türk Yüksek Öğretiminde 2016 Yılı Akademik Teşvik Uygulaması Analizi: Doğu Karadeniz Bölge Üniversiteleri Karşılaştırması

4th International Conference On Advences In Education And Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2018, cilt.1, ss.841-850

Teachers’ Opinions On Performance Evaluation

4th International Conference On Advences In Education And Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2018, cilt.1, ss.711-720

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU 2017 YILI AKADEMİK TEŞVİK PUANLARININÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE), Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.1079-1085

Assessment of the 6-11 aged Syrian Refugee Children’s Educational Needs: A Multidimentional Analysis

XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.19-27

Bilimsel Çalışma Sürecine Katılan Ortaokul Öğrencilerinin Bilimin Doğasıyla İlgili Görüşlerinin Kalıcılığı

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, cilt.1, ss.450

Teachers’ Opinions On Performance Evaluation in Turkey

4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2018, ss.711-720

Türk Yüksek Öğretiminde 2016 Yılı Akademik Teşvik Uygulaması Analizi: Doğu Karadeniz Bölge Üniversiteleri Karşılaştırması

4th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2018, ss.711-720

Investigation Of Students Science Teachers’ Nature Of Science Views With Concept Maps

VIII. International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, cilt.1, ss.666-671

Is Working With Scientists Effective In Learning The Nature Of Science?

VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE), Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, cilt.1, ss.653-659

A Meta-Synthesis On The Studies Related To Acquasiation Teachers Professional Values Through In-Service Training

VIII. International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, cilt.1, ss.916-922

The Attitudes Of Student Science Teachers For Education Research

VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE), Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, cilt.1, ss.660-665

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 17. Dönem Mezunlarının Öğretmenlik Öz Yeterlik Algıları

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 27 - 30 Haziran 2018

Bilimsel Çalışma Sürecine Katılan Ortaokul Öğrencilerinin Bilimin Doğasıyla İlgili Kavramları

V th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.865-866

Educational Needs Assessment of 6-11 aged Syrian Refugee Children: A Multidimentional Case Study in Turkey

XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Kosova, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.54-55

Yükseköğretim Kurumu 2017 Yılı Akademik Teşvik Puanlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ulead 2018- VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.1079-1084

Bilim İnsanlarıyla Birlikte Çalışmak Bilimin Doğasını Öğrenmede Etkili Mi?

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.653-659

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumları

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.660-665

Hizmetiçi Eğitimde Öğretmenlik Mesleğinin Değerlerini Kazandırmaya Yönelik Çalışmalar Üzerine Bir Meta Sentez

Ulead 2018- VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.881-887

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Saygı Değerine Bakış Algısının İncelenmesi

VIII. International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, cilt.1, ss.22

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Araştırma Proje Önerilerinin İncelenmesi

X. International Congress of Educational Research, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, cilt.1

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN KAVRAM HARİTALARIYLA BELİRLENMESİ

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Değerlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma

4. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1162-1164

İlkokullarda Öncelikli Değerler Ölçeği 1- (İÖDÖ-1)’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

4.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1310-1311

Yüksek Öğretimde 2016 Yılı Akademik Teşvik Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme.

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Kongresi., Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.12

İlkokullarda Öncelikli Değerler Ölçeği 1- (İÖDÖ-1)’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

4.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1310-1311

İlkokullarda Öncelikli Değerler Ölçeği 1- (İÖDÖ-1)’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

4. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1310-1311

Yüksek Öğretimde 2016 Yılı Akademik Teşvik Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme.

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Kongresi., Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.12

Yüksek Öğretimde 2016 Yılı Akademik Teşvik Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme.

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Kongresi., Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.12

Tübitak 4006- Bilim Fuarı Proje Yürütücülerinin Proje Özyeterlikleri Üzerine Bir Çalışma

4. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, ss.777-778

Sivil Toplum Kuruluşlarının Bilime ve Bilimsel Çalışmalara Bakış Açısı Üzerine Bir Çalışma: Rize Örneği

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, ss.988-989

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri

VII. International Congress on Research in Education (ICRE), Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, cilt.1, ss.298

Ortaokul Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerinin Kavram Haritalarıyla Belirlenmesi

VII. International Congress on Research in Education (ICRE), Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, cilt.1, ss.180

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarının Mesleki Değerler Açısından İncelenmesi -I

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi., Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, cilt.1, ss.416

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarının Mesleki Değerler Açısından İncelenmesi - II

VII. International Congress on Research in Education (ICRE), Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, cilt.1, ss.417

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Mesleki Değerlerinin İncelenmesi

VII. International Congress on Research in Education (ICRE), Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, cilt.1, ss.415

Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

VII. International Congress on Research in Education (ICRE), Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, cilt.1, ss.180

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA PİLOT UYGULAMANIN YAPILDIĞI BİR OKULDA UYGULAMA SÜRECİNİN VE ÇIKTILARININ ANALİZİ

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.527-530

Examination of the Process of Classroom Teachers Possesing Professional Values from the Views of Expe

4th International Conference on Curriculum and Instruction, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, cilt.1, ss.463-465

Examination of the Process of Classroom Teachers' Possesing Professional Values from the Views of Experts

4th International Conference on Curriculum and Instruction, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.463-465

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Lisansüstü Adaylarının Değer Yansımalarının İncelenmesi

VI. International Cangress on Research in Education (ICRE), Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.56

Yükseköğretimde Akademik Teşvik Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme

VI. International Cangress on Research in Education (ICRE), Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.257

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Lisansüstü Adaylarının Değer Yansımalarının İncelenmesi

VI. International Cangress on Research in Education (ICRE), Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.56

IŞIKLA İLGİLİ KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YANILGILARI ÜZERİNE ETKİSİ

VI. International Cangress on Research in Education (ICRE), Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.145

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETME STİLLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

VI. International Cangress on Research in Education (ICRE), Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.167

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİNİN BİLİM İNSANI İMAJLARI

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, cilt.1, sa.1, ss.288

BİLİM TARİHİ İLLÜSTRASYONLARININ 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINIF İÇİ ÖĞRENME SÜRECİNE YANSIMALARI

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, cilt.1, sa.1, ss.287

Bilimin Doğasının Bağlam İçinde veya Dışında Öğretilmesinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimin Doğasıyla İlgili Görüşlerine Etkisi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, cilt.1, sa.1, ss.288

Fatih Projesi Kapsamında Pilot Uygulamanın Yapıldığı Bir Okulda Uygulama Sürecinin ve Çıktılarının Analizi

International Conference on New Horizons in Education, Viana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, cilt.1, sa.1, ss.5

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ DEĞER YANSIMALAR

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.65

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER YANSIMALARININ İNCELENMESİ

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.65

BİLİMİN DOĞASININ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARIN META-SENTEZ YOLUYLA İNCELENMESİ

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.168

BİLİMİN DOĞASININ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARIN META-SENTEZ YOLUYLA İNCELENMESİ

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.168

BİLİM İNSANLARININ ÇOCUKLUK HİKÂYELERİNİN KARİYER SEÇİMLERİNE ETKİSİ

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.166-167

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER YANSIMALARININ İNCELENMESİ

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.65

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ DEĞER YANSIMALARI

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

Primary School Teachers Professional Values from the Perspective of Teaching Experts

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Adana, 22 - 24 Ekim 2015

An Analysis on Primary School Teachers' Values by Metaphors

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.48

Bir Bilim Kampı Uygulamasının Değerlendirmesi: YBO Öğrencileri Bilimin Doğasını Öğreniyor

5th International Conference on Research in Education -ICRE, Edirne, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, ss.112

Sınıf Öğretmenlerinin Değer Algıları: Rize İli Örneği

5th International Conference on Research in Education -ICRE, Edirne, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, ss.111

Sınıf öğretmeni adaylarının çoklu zekâ alanları ve akademik başarıları ile KPSS başarıları arasındaki ilişki

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.3

4-5 yaş grubu çocukların okul hakkındaki görüşleri

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Çizgi filmlerin 5. Sınıf öğrencilerinin bilim insanı imajlarına etkisi

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

TÜBİTAK BİLİM ÇOCUK DERGİLERİNDE YER ALAN BİLİM İNSANI İMAJLARI

14. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Bartın, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.141

Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Neden Araştırılabilir Soru Soramıyor?

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.1129

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Eğitimle İlgili Temel Kavramlar Hakkındaki Anlayışları

International Conference on Education Leadership in the Light of Science, Siirt, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2014, cilt.1, sa.1, ss.89-90

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirilerinin İncelenmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, ss.193-194

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Elektrik Devrelerine Yönelik Anlama Düzeylerinin İncelenmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012

. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Bilim İnsanı İmajlarının Tanımlanması

11. Ulusal sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, ss.383

Primary School Student Teachers’ Attitudes Towards Environmental Education In Turkey.

European Association of Geographers – EUROGEO Seminar and Annual Meeting: Geography, Atina, Yunanistan, 2 - 05 Haziran 2011, ss.1-30

4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajlarının Karşılaştırılması

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011, ss.104

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FELSEFESİ AKIMLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011, ss.105

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sera Etkisiyle İlgili Yanılgıları

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011, ss.1

İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırılması

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011, ss.1

Is New Teaching Programs Successful to Develop Turkish Elementary Students’ Attitudes Towards Environment?,

European Association of Geographers – EUROGEO Seminar and Annual Meeting, Prague, Çek Cumhuriyeti, 08 Mayıs 2010, ss.1-19

Fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitimle ilgili bazı kavramları anlama seviyeleri

XIII. Ulusal Eğitim BilimleriKurultayı, Malatya, Türkiye, 6 - 09 Temmuz 2004, cilt.1

Öğrenci merkezli öğretim programının uygulanması üzerine bir durum tespit çalışması

XII. UlusalEğitim Bilimleri Kongresi, Kars, Türkiye, 5 - 09 Temmuz 2004, cilt.1, ss.1

İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine karşı ilgilerinin belirlenmes

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2004, cilt.1, ss.258-265

Science teachers learning in a collaborative actionresearch group

First International Conference on Education: Changing Times,Changing Needs, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 8 - 10 Mayıs 2002, cilt.1, ss.1

Hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarındakiaraştırmalara yönelik derslerin incelenmesi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 7 Ağustos - 08 Eylül 2002, ss.283-284

Fen bilgisi öğretmenlerinin eğitim araştırmaları hakkındaki düşünceleri

V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002

Fen bilgisi öğretiminde zihinde yapılanmakuramına uygun 7E modeline göre örnek etkinlik geliştirme

Yeni Binyılın BaşlangıcındaTürkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2001, ss.83-92

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyolojide Temel Kuramlar

Eğitim Sosyolojisi, Doç. Dr. Rıdvan Küçükali, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.169-202, 2020

Fen Bilimleriyle İlgili Temel Kavramlar ve Paradigmalar

İlkokulda Temel Fen Bilimleri, Ayvacı, H.Ş., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.18-42, 2018

Assessment of the 6-11 aged Syrian Refugee Children’s Educational Needs: A Multidimentional Analysis

Research and Development on Social Sciences, Dorczak, R., Lenart-Gansiniec, R., Ruggiero, C., & Icbay, M. A. , Editör, Peterlang, Prizren, 2018

Okulların Sosyal Sorumlulukları Ve Toplumsal Değerler

Öğretmenliğin Mesleki Değerleri ve Etik, ERGÜN, MUSTAFA KARABACAK, NERMİN KORKMAZ, İSA KÜÇÜK, MEHMET, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.275-288, 2018

Etik İkilemler-Sorunlar ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Analiz

Öğretmenliğin Mesleki Değerleri ve Etik, ERGUN, MUSTAFA KARABACAK, NERMİN KORKMAZ, İSA KÜÇÜK, MEHMET, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.347-386, 2018

Öğretim Araç ve Gereçleri

Öğretim İlke ve Yöntemleri, MEHMET KÜÇÜK, SELAMİ YANGIN, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.149-166, 2018

Öğretim Teknikleri

Öğretim İlke ve Yöntemleri, MEHMET KÜÇÜK, SELAMİ YANGIN, Editör, Nobel Akademik Yayınevi, Ankara, ss.135-148, 2018

Eğitim Biliminde Araştırma Yöntemleri

Eğitim Bilimine Giriş, Akdeniz, Ali Rıza Küçük, M., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.217-240, 2016

Türk Eğitim Sistemindeki Öğretmenlik Mesleğinin Mesleki Değerlerine Doğru Bir Sentez

Değerler Bilançocu Beyaz Kitap, Bircan, Hasan Hüseyin; Dilmaç, Bülent, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.219-248, 2016

Öğrenme ve öğretme süreçleri

Öğretim İlke ve Yöntemleri, Küçük M., Yangın S , Editör, Nobel Akademik Kitle Yayıncılık, Ankara, ss.1, 2012

Alternatif ölçme-değerlendirme araç ve yöntemleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Küçük M., Geçit Y , Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1, 2012

Temel istatistik Kavramları ve Uygulamaları

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Küçük M.,Geçit Y, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.53-85, 2012

Bilgisayarlar ve eğitimde kullanılması

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Küçük M., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.93-117, 2011

İletişim teknolojileri

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Küçük M., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.73-92, 2011