Assoc. Prof. SEMA RAKICI


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı


Research Areas: Medicine, Internal Medicine Sciences, Radiation Oncology, Health Sciences


Names in Publications: Sema Yılmaz Rakıcı, Sema Rakıcı, Sema Yilmaz Rakici, Sema Rakici

Email: sema.rakici@erdogan.edu.tr
Office Phone: +90 464 217 0369 Extension: 3672
Office Phone: +90 464 212 3010 Extension: 3006
Fax Phone: +90 464 217 0364
Web: https://avesis.erdogan.edu.tr/sema.rakici
Office: Onkoloji Binasi kat -3
Address: İslampaşa mah. Şehitlik Sok.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Binası Rize

Metrics

Publication

162

Citation (WoS)

70

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

83

H-Index (Scopus)

5

Project

8

Open Access

25
UN Sustainable Development Goals

Biography

Sema Yilmaz Rakici, MD. She is head department of Radiation Oncology, Recep Tayyip Erdogan University, faculty of medicine. Her research interests in the areas of radiation oncology and oncology.


Education Information

2003 - 2009

2003 - 2009

Expertise In Medicine

Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Radyasyon Onkolojisi, Turkey

1993 - 1999

1993 - 1999

Postgraduate

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

2009

2009

Expertise In Medicine

RADYOTERAPİNİN SEBEP OLDUĞU KARDİYAK HASARI BELİRLEMEDE TROPONİN I

Ondokuz Mayis University, Tıp Fakultesi, Radyasyon Onkolojisi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Medicine

Internal Medicine Sciences

Radiation Oncology

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2018 - 2020

2018 - 2020

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2013 - 2018

2013 - 2018

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2013 - Continues

2013 - Continues

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Ürogenital Sistem Kanserlerinde Radyoterapi

Postgraduate

Postgraduate

Jinekolojik Tümörlerde Radyoterapi Ve Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Kemik Ve Yumuşak Doku Tümörlerinde Radyoterapi

Postgraduate

Postgraduate

Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Ve Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Beyin Tümörlerinde Radyoterapi

Undergraduate

Undergraduate

Pediatrik Tümörlede Radyoterapi Ve Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Gastrointestinal Sistem Kanserlerinde Radyoterapi

Postgraduate

Postgraduate

Gastrointestinal Tümörlerde Radyoterapi Ve Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi

Undergraduate

Undergraduate

Radyoterapiye Giriş Ve Radyoterapinin Temelleri

Undergraduate

Undergraduate

Radyasyon Kirliliği, Radyasyon Güvenliği Ve Halkın Radyasyondan Korunması

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Onkoloji Hastalarında Evde ve hastanede Mortaliteyi etkileyen Faktörler ve Yaşın İncelenmesi

Gül S., Rakıcı S.

Hacettepe Üniversitesi XV. Bilim Günleri, Ankara, Turkey, 29 - 30 December 2023, pp.1-2 Creative Commons License

2023

2023

ONKOLOJİ HASTALARINDA MORTALİTE ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: HAFTA SONU VE YAZ TATİLİ ETKİSİ

Rakıcı S., Terzi Ö.

Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongre, Antalya, Turkey, 6 - 10 December 2023, vol.1, no.1, pp.1-2

2023

2023

COVİD-19 PANDEMİSİ VE KANSER

Rakıcı S., Kart B. K.

2. Karadeniz Aile Hekimliği Günleri, Samsun, Turkey, 17 - 19 May 2023, vol.1, pp.1-2

2021

2021

MASTEKTOMİ SONRASI ANJİOSARKOMUN SEBEBİ RADYASYON MU? LENFÖDEM Mİ?

Rakıcı S., Uzunibrahimoğlu B., Akçay Çelik M., Küçük H., Hanedan Uslu G. D.

XIV. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2021, vol.1, no.62, pp.99 Creative Commons License

2021

2021

ONKOLOJİ HASTALARINDA SARS-COV-2 AŞISI SONRASI IGM VE IGG STATÜSÜ

Rakıcı S., Hanedan Uslu G. D., Çopur Çiçek A.

XIV. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2021, vol.1, no.91, pp.113-114 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

COVİD -19 PANDEMİSİ VE RADYOTERAPİ: RADYASYON ONKOLOJİSİ DEPARTMANLARINDA BİR YILDA NELER OLDU ?

Hanedan Uslu G. D., Küçüktülü E., Rakıcı S.

XIV. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2021, vol.1, no.218, pp.190-191 Creative Commons License

2021

2021

GÖZLER KALBİN AYNASIDIR; ONKOLOJİ HASTALARINDA BİR ÇALIŞMA

Rakıcı S.

XIV. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2021, vol.1, no.219, pp.191-192 Creative Commons License

2021

2021

Investigation of Protective effect of Korean Red Ginseng Against X-Ray Irradıation- induced Ovary Damage in Rats'

Tümkaya L., Çelik Samancı T., Mercantepe T., Yılmaz H., Kılıç Yılmaz H., Sevinç H., et al.

IV. International Health Science and Life Congress (IHSLC 2021), Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021, vol.1, pp.55-63

2019

2019

Metastatik Meme Kanserinde Nadir Prezentasyon: Frontal Lob Sendromu

ustabaş K. N., çelik e., RAKICI S., UYAR T.

1. Ulusal Nöroonkoloji Kongresi, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, pp.35 Sustainable Development

2019

2019

Küçük Hücre Dışı Akciğer Karsinomunda Tümör Lokalizasyonun Sağkalım Üzerine Etkisi

KARAMAN E., RAKICI S.

6. Karadeniz Onkoloji Günleri, Trabzon, Turkey, 19 September 2019, pp.24-25

2019

2019

Mentörlerle Onkolojide Yeni Tedavilere Bakış Sempozyumu

RAKICI S.

6. Karadeniz Onkoloji Günleri, Trabzon, Turkey, 19 - 21 September 2019

2019

2019

Erken Evre Larinks Kanserlerinde Radyoterapinin Rolü

KAYA Ş., ÇELEBİ ERDİVANLI Ö., RAKICI S., DEMİR E., ÇELİKER M., TERZİ S., et al.

11.UlusalLarengoloji• Kongresi, Rize, Turkey, 28 - 30 June 2019, vol.1, pp.43 Sustainable Development

2019

2019

Radyasyon Onkolojisi Kliniğine Başvuran Mastektomi Yapılmış Meme Kanseri Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

RAKICI S.

KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Giresun, Turkey, 15 - 17 March 2019, vol.1, no.1, pp.1 Sustainable Development

2018

2018

The Analysis of The Patients Who Had Breast Conserving Surgery

RAKICI S.

MAS International European Congresson Mathematics, Engineering, Natural and Medical Sciences-II, 22 December 2018, vol.1

2018

2018

THE ANALYSİS OF THE PATİENTS WHO HAD BREAST CONSERVİNG SURGERY

RAKICI S.

MAS INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES-II December 22, 2018 MARDIN - TURKEY, Mardin, Turkey, 22 - 23 December 2018, pp.146-147

2018

2018

The Effects of N-Acetylcysteine Against Ionizing radiation-induced Testicular Damage

TOPCU A., MERCANTEPE F., RAKICI S., TÜMKAYA L., UYDU H. A., MERCANTEPE T.

1st International Mediterranean Anatomy Congress, Konya, Turkey, 6 - 09 September 2018, vol.12, pp.130

2018

2018

Hasta Gözüyle Radyoterapinin Resme Yansıtılması

RAKICI S.

Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 25 - 26 August 2018, vol.1

2018

2018

HASTA GÖZÜYLE RADYOTERAPİNİN RESME YANSITILMASI

RAKICI S.

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ GEVAŞ – VAN, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.19

2018

2018

N-Asetilsisteinin Sıçanlarda Radyoterapi ile Oluşturulan İntestinal hasar Üzerine Etkileri

MERCANTEPE F., TOPCU A., RAKICI S., TÜMKAYA L.

1.internation congrees on sports, antropology, nutrition, anatomy and radiolology, 3 - 05 May 2018, pp.190

2018

2018

The Effects of N-Acetylcysteine on Radiotherapy-Induced Small Intestinal Damage in Rats

Mercantepe F., TOPÇU A., Rakici S., Tumkaya L.

1st International Congress on Sports, Antrhropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, Nevşehir, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.190

2018

2018

Hasta Gözüyle Radyoterapinin Resme Yansıması

RAKICI S., UZUNOĞLU M. N.

XII.ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 April - 01 May 2018

2018

2018

Rizede Radyasyon onkolojisi

RAKICI S.

Rize radyasyon Onkolojisi Çalıştayı, Turkey, 30 March 2018, vol.1

2017

2017

Simultane Familyal Glioblastom: İki Kardeş Glioblastom Vakası

RAKICI S., SEVİM NALKIRAN H., ÇETİN B., BEDİR R.

22. ULUSAL KANSER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017, pp.153

2017

2017

Simultane Familyal Glioblastom: İki Kardeş Glioblastom Vakası

RAKICI S., SEVİM NALKIRAN H., ÇETİN B., BEDİR R.

22. ULUSAL KANSER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017, pp.384

2015

2015

Eosinophilic Granuloma Of The Rib: Two Case Report With Long Term Follow-Up.

Mollamehmetoglu B., Okutan B., RAKICI S., Balta H., Erdem H., Gursan N., et al.

Pathology Congress, New York, United States Of America, 3 - 05 July 2015, pp.467

2015

2015

MLC Kalibrasyon Hataları ve Sızdırmazlığa Yansımalarının İncelenmesi

ÇINAR Y., Koca G., AKÇAY N., RAKICI S.

Medikal Fizik Kongresi, Trabzon, Turkey, 16 - 19 May 2015, pp.173

2015

2015

Similator-CT Cihazlarının Kalite Kontrol ve Kabul Testlerinin Klinik Ortamda Yapılması

ÇINAR Y., Koca G., AKÇAY N., RAKICI S.

XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Trabzon, Turkey, 16 - 19 May 2015, vol.1, pp.180

2015

2015

Üç Farklı İyon Odası ile Küçük Alanlarda PDD ve Profil Değerlendirmesi

ÇINAR Y., Koca G., AKÇAY N., RAKICI S.

XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Trabzon, Turkey, 16 - 19 May 2015, pp.169

2015

2015

Similatör CT Cihazlarının Kalite Kontrol ve Kabul Testlerinin Klinik Ortamda Yapılması

ÇINAR Y., Koca G., AKÇAY N., RAKICI S.

15. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Trabzon, Turkey, 16 - 19 May 2015, pp.180

2015

2015

Similatör CT Cihazlarının Kalite Kontrol ve Kabul Testlerinin Klinik Ortamda Yapılması

ÇINAR Y., Koca G., AKÇAY N., RAKICI S.

15. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Trabzon, Turkey, 16 - 19 May 2015, pp.180

2015

2015

Üç Farklı İyon Odası İle Küçük Alanlarda PDD ve Profil Değerlendirmesi

ÇINAR Y., KOCA G., AKÇAY N., RAKICI S.

15. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Trabzon, Turkey, 15 - 19 May 2015, pp.169

2015

2015

Lokol İnvaziv Paratiroid Kanserinde Kemoradyoterapi.

RAKICI S., Bilir C., Tufan G., AYDIN İ.

Ulusal kanser kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015, pp.68 Sustainable Development

2015

2015

Senkron Ve Metakron Beyin Metastazlarının Retrospektif İncelenmesi.

RAKICI S., Tufan G., KANAT A.

Ulusal kanser kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 26 April 2015, pp.465

2014

2014

Colorectal Carcinoma in A Patient Under Etanercept

RAKICI S., tufan g.

4th-international-gastrointestinal-cancer-conference, İstanbul, Turkey, 12 - 14 December 2014

2014

2014

Colorektal Carsinoma İn A Patient Under Etanercept

Tufan G., Karyagar S. S., Denizalp C., RAKICI S.

International Gastrointestinal Canser Conference 2014., İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2014, pp.35

2014

2014

Memenin Primer Adenoid Kistik Karsinomu

RAKICI S., tufan g.

XI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 24 April 2014, pp.138

2014

2014

Mide Kanserli Hastada Wernicke Ensefalopatisi: Olgu Sunumu

RAKICI S., Erdemli S. D., Cengiz e., Günay Acar ö.

11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014, vol.1, pp.190 Sustainable Development

2014

2014

Splenik Radyoterapinin Primer Tedavi Üzerin Etkisi

RAKICI S., Metin Y., Morcalı H., AKDOĞAN E.

11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014, vol.1, pp.233

2014

2014

Akciğerin Primer Malign Fibroz Histiyositomunda Radyoterapi ve Prognostik Faktörler

RAKICI S., mollamehmetoğlu b., cengiz e.

XI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2014, vol.1, pp.230

2014

2014

Akciğerin Primer Maling Fibroz Histiyositomunda Radyoterapi Ve Prognostik Faktörler.

RAKICI S., Mollamehmetoglu B., Cengiz E.

Ulusal Radyason Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 27 April 2014, pp.238

2014

2014

Meme Kanserinde Nadir Prezentasyon: Total Oftalmopleji.

RAKICI S., Sayici Y., Karyagar S.

Ulusal Radyason Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 27 April 2014, pp.27 Sustainable Development

2014

2014

Splenik Radyoterapinin Primer Tedavi Üzerine Etkisi.

RAKICI S., METİN Y., Morcali H., AKDOĞAN E.

Ulusal Radyason Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 27 April 2014, vol.1, no.1, pp.244

2014

2014

Memenin Primer Adenoid Karsinomu

RAKICI S., Tufan G.

IX. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 27 April 2014, pp.138

2014

2014

Mide kanserli hastada Wernicke Ensefalopatisi: Olgu Sunumu. P151; Türk Onkoloji Dergisi

RAKICI S., Erdemli S. D., Cengiz E., Acar O. G.

Ulusal Radyason Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 27 April 2014, vol.1, no.1, pp.151 Sustainable Development

2014

2014

Videolaryngostroboscopic findings in early glottic cancer patients following radiation therapy

ÇELEBİ ERDİVANLI Ö., DURSUN E., ÖZGÜR A., ÖZERGİN COŞKUN Z., BAHAT Z., RAKICI S., et al.

10th Congress of the European Laryngological Society 2nd Joint Meeting of ABE and ALA, 9 - 12 April 2014 Sustainable Development

2005

2005

Radyoterapi Alan Hastalarda Kardiak Hasarı Belirlemede Erken Bir Marker Olarak Troponin I Bakılması

RAKICI S., Gursel B., Bedir A., Ural F., Celenk C., Meydan A., et al.

Ulusal Radyason Onkolojisi Kongresi 2007, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2005, vol.1, no.1, pp.53

Books & Book Chapters

2022

2022

RADYASYON MARUZİYETİ

Eren M., Rakıcı S. (Editor)

Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, 2022

2022

2022

RADYASYON MARUZİYETİ

Rakıcı S. (Editor)

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

VİDEOTERAPİ

Rakıcı S.

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

Sanatın Tıpla Entegrasyonu: Sanat Terapi

Rakıcı S.

in: Tıpta İnsani Bilimler, Cengiz Yakıncı, Editor, Üsküdar Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.255-261, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Radyasyon Maruziyeti Farkındalığı ve Son Sınıf Tıp Öğrencileri Üzerinden Oluşturulması

Rakıcı S., Uzunibrahimoğlu B.

in: RADYASYON MARUZİYETİ, Sema Yılmaz RAKICI, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.3-17, 2022 Creative Commons License

2021

2021

Tıp ve Sanat

Rakıcı S. (Editor)

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Tıp ve Sanata Giriş, Farklı Bir Bakış açısıyla Teknolojinin Sanata Dönüşümü

Rakıcı S.

in: TIP ve SANAT, Sema Yılmaz RAKICI, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.1-16, 2021 Creative Commons License

2021

2021

JİNEKOLOJİK KANSERLERDE RADYOTERAPİ

RAKICI S.

in: TEMEL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM, İdris KOÇAK, Davut GÜVEN, Yeşim BAYOĞLU TEKİN, Kadir BAKAY, Ayşe Zehra ÖZDEMİR, Pervin KARLI, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.627-643, 2021

2019

2019

Dünden Bugüne Onkoloji Hastalarının Bilgilendirilmesinde Değişiklikler

RAKICI S.

in: ONKOLOJİDE DESTEK TEDAVİLER, Fatih KÖSE, Hüseyin MERTSOYLU, Ali Murat SEDEF, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.217-227, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Tükrük Bezi Kanserlerinin Tedavisi

RAKICI S.

in: ONKOLOJİDE GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 1, Fatih KÖSE, Hüseyin MERTSOYLU, Ali Murat SEDEF, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.165-176, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Tükrük Bezi Kanserlerinin Tedavisi

Rakıcı S.

in: ONKOLOJİDE GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 1, Fatih KÖSE,Hüseyin MERTSOYLU,Ali Murat SEDEF, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.165-176, 2019 Creative Commons License

2017

2017

Body CT Secrets

Rakıcı S.

in: Body CT Secrets, Çetin Çelenk, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-405, 2017


Citations

Total Citations (WOS): 93

h-index (WOS): 5

Jury Memberships

July-2019

July 2019

Post Graduate

BEYİN METASTAZLARINDA ÜÇ FARKLI EKSTERNAL TÜM BEYİN IŞINLAMA TEKNİĞİNİN DOZİMETRİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI - ONDOKUZ MAYIS UNİVERSİTESİ

September-2018

September 2018

Post Graduate

SOL YERLEŞİMLİ MEME KANSERİ RADYOTERAPİSİNDE DERİN İNSPİRİUMDA NEFES TUTMANIN DOZİMETRİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - ONDOKUZ MAYIS UNİVERSİTESİ

September-2018

September 2018

Post Graduate

MEME KANSERİ RADYOTERAPİSİNDE SET-UP HATALAR ÜZERİNE ETKİLİ G-FAKTÖRLER - ONDOKUZ MAYIS UNİVERSİTESİ

June-2015

June 2015

Expertise In Medicine

UZMANLIK ÖĞRENCİSİ UZMANLIK SINAVI - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ

April-2015

April 2015

Expertise In Medicine

UZMANLIK ÖĞRENCİSİ TEZ SAVUNMASI - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ

March-2015

March 2015

Expertise In Medicine

UZMANLIK ÖĞRENCİSİ UZMANLIK SINAVI - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ

January-2015

January 2015

Expertise In Medicine

UZMANLIK ÖĞRENCİSİ TEZ SAVUNMASI - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ

December-2014

December 2014

Expertise In Medicine

UZMANLIK SINAVI JÜRİSİ - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ

November-2014

November 2014

Expertise In Medicine

UZMANLIK ÖĞRENCİSİ TEZ SAVUNMASI - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ

October-2014

October 2014

Expertise In Medicine

UZMANLIK SINAVI JURİ ÜYESİ - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ

September-2014

September 2014

Expertise In Medicine

UZMANLIK ÖĞRENCİSİ TEZ SAVUNMASI - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ

Visual Activities

2014 - 2014

2014 - 2014

TV Show

RAKICI S.