Education Information

Education Information

 • 2003 - 2009 Expertise In Medicine

  Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Radyasyon Onkolojisi, Turkey

 • 1993 - 1999 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2009 Expertise In Medicine

  RADYOTERAPİNİN SEBEP OLDUĞU KARDİYAK HASARI BELİRLEMEDE TROPONİN I

  Ondokuz Mayis University, Tıp Fakultesi, Radyasyon Onkolojisi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English