Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FACTORS AFFECTING MIDDLE SCHOOL SIXTH GRADE STUDENTS’ PROBLEM-POSING PROCESSES

Proceedings of the 44rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Kangshan, Taiwan, 19 - 22 July 2021, pp.1-8 Creative Commons License

Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Kurdukları Problemlerin Matematiksel Zorlukları ile Problem Kurma Sırası Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.1

INDICATORS OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ SUCCESS IN PROBLEM SOLVING: THE CASE OF CREATIVITY IN PROBLEM-POSING

(Eds.). Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Proteria, South Africa, 7 - 12 July 2019, vol.2, pp.456-463

Ortaokul 5 ve 6. Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Örüntü Problemlerinin Analizi

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.1

Kesirlerde Çarpma ve Bölme İşlemine Yönelik Problem Kurmada Yapılan Hatalar

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.1 Creative Commons License

Sınıf Öğretmenlerinin Sözel Bir Problemi Öğrenci Seviyesinde Çözme Anlayışlarının İncelenmesi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, vol.1, no.1, pp.295

Gifted Students’ Problem Posing Abilities In The Context Of Creativity: Fluency AndFlexibility

27th International Conference on Educational Sciences, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.2740-2742

Sınıf öğretmeni adaylarının doğal sayılarla çıkarma işlemine yönelik alan bilgisinin incelenmesi

IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, pp.237-238

İlkokul Matematik Ders Kitaplarının Kesirlerle Sıralama Bağlamında İncelenmesi

16th International PrimaryTeacher Education Symposium, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017

Kavramsal HatalarıFark Etmede Geogebranın Kullanımı

16th International Primary Teacher Education Symposium, 8 - 11 May 2017

ÖğretmenAdaylarının Matematikçi İmajlarının İncelenmesi

16th International Primary Teacher Education Symposium, 8 - 11 May 2017

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılı Bölme İşlemine Yönelik Alan Bilgisinin İncelenmesi

16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017

Öğretmen adaylarının matematikçi imajlarının incelenmesi

16th International Primary Teacher Education Symposium, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.220

Prospective Classroom Teachers’ Knowledge of Ordering Fractions

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCESIN NATURAL AND APPLIED SCIENCESICANAS 2017, 18 - 21 April 2017

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRÜNTÜLER KONUSUNDAKİ YARATICILIK BECERİLERİNİN PROBLEM KURMA BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

TÜRK VE AMERİKAN DERS KİTAPLARINDA ORAN ORANTI KONUSUNDA KULLANILAN PROBLEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Turkey, 28 - 30 September 2016

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Örüntüler KonusundakiYaratıcılık Becerilerinin Problem Kurma Bağlamında İncelenmesi

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİKEĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.1, pp.43

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Örüntüler KonusundakiYaratıcılık Becerilerinin Problem Kurma Bağlamında İncelenmesi

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİKEĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.1, pp.43

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Örüntüler KonusundakiYaratıcılık Becerilerinin Problem Kurma Bağlamında İncelenmesi

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİKEĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.1, pp.43

The Analysis of Written Exam Questions Based on Certain Variables

ICLEL 2016 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONGEDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Liepaja, Lithuania, 21 - 23 July 2016, vol.1, pp.21

The Analysis of Written Exam Questions Based on Certain Variables

ICLEL 2016 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONGEDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Liepaja, Lithuania, 21 - 23 July 2016, vol.1, pp.21

The Analysis of Written Exam Questions Based on Certain Variables

ICLEL 2016 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONGEDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Liepaja, Lithuania, 21 - 23 July 2016, vol.1, pp.21

The analysis of middle school 5th grade students' problem posing and problem solving abilities

6th World Conference on Learning, Teaching@Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, vol.I, pp.7

The analysis of middle school 8th grade students' pattern generalization skills

6th World Conference on Learning, Teaching@Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, vol.I, pp.7

The Analysis of Middle School 8th Grade Students’ Pattern Generalization Skills

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, France, 29 October - 31 December 2015, pp.1

The Analysis of Middle School 5th Grade Students’ Problem Posing and Problem Solving Abilities

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, France, 29 October - 31 December 2015, pp.1

Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme becerilerinin incelenmesi.

International Conference on New Horizons in Education, Barselona, Spain, 10 - 12 June 2015, pp.1

Sınıf öğretmeni adaylarının kesirlerle çıkarma işlemine yönelik kurdukları problemlerin incelenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 11 - 14 September 2014

Analysis of pre-service elementary teachers’ pedagogical content knowledge in the context of problem posing.

Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8), Antalya, Turkey, 6 - 10 February 2013, pp.1-10

Prospective teachers skills ın problem posing with regard to different problem posing models

3 rd. World Konference on Educational Sciences, 3 February - 07 January 2011, vol.15, pp.485-489

Prospective mathematics teachers difficulties in proof

3 rd. World Konference on Educational Sciences, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.336-340

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL UYGULAMALARINDA BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI DURUMLARIN ANALİZİ

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.1164-1172

The relation between the problem posing and problem solving skills of prospective elementary mathematics teachers

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.1577-1583 identifier identifier

Books & Book Chapters

Problem Kurma Sürecinde Akıl Yürütme

in: Mantıksal Akıl Yürütme, Emrullah ERDEM, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.193-215, 2022

STRATEJİ 13: STEM Öğretim Üniteleri için Wikiler

in: STEM ÖĞRETİMİ İÇİN 20 STRATEJİ - 20 Strategies for STEM Instruction, Soner Durmuş, Ali Sabri İpek, Bahadır Yıldız , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.171-180, 2018

Matematiğin Dili

in: Zorlanan Çocuklar İçin İlköğretim Matematik Öğretimi, MEHMET FATİH ÖÇAL TUĞRUL KAR, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.47-70, 2018