Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Ekonomik Kriz Dönemlerinde ÖTV İndirimlerinin Etkileri: Otomobil Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.2, pp.1369-1393, 2020 (Other Refereed National Journals)

Ekonomik Krizlerin Sosyal Etkileri: Türkiye ÜzerineBir Uygulama (1980-2016)

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.33, no.2, pp.415-434, 2019 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE’DE ENFLASYON, TÜKETİM VE TASARRUF İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.7, pp.13-41, 2018 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Real Effective Exchange Rate and Real Effective Exchange Rate Volatility of Turkey’s Fig Export to the European Union

International Journal of Academic Value Studies, vol.3, no.12, pp.120-128, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

INCOME EXPENSE RELATIONSHIP WITH DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AN APPLICATION ON STUDENTS OF RECEP TAYYIP ERDOĞAN UNIVERSITY

BALKAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES BALKAN SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2016 (Other Refereed National Journals)

FİNANSAL KRİZLERİN KOBİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ RİZE İLİ AYAKKABI SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.3, pp.22-44, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Relationship Between Short Term Investments and Real Exchange Rate in Turkey

EKEV Akademi Dergisi, vol.18, no.60, pp.197-209, 2014 (National Refreed University Journal)

Economic Growth and Research-Development Costs

Magnt Research Report, vol.2, no.3, pp.31-47, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Gravity Model: An Application Turkeys Export

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, pp.297-299, 2011 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

MIGRATION-TRADE RELATIONS: AN APPROACH CONSUMPTION GOODS EXPORT of TURKEY

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, no.4, pp.65-75, 2011 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Employment Effects of Sectors in Turkey Economy: an application with Input-Output approach

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, pp.155-163, 2011 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

PROBLEMS OF HASELNUT MANUFACTURER IN TURKEY : AN APPLICATION IN SAMSUN PROVINCE

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.24, no.4, pp.79-98, 2010 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Hierarchical Clustering the European Union Countries and Turkey Using the Knowledge Economy Indicators

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.45, no.22, pp.51-67, 2008 (Other Refereed National Journals)

Structural connection in Turkish Economy : AN APPLICATION WITH INPUT-OUTPUT METHOD

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.22, no.2, pp.17-31, 2008 (National Refreed University Journal)

The Effects on Export and Import of Real Exchange Rate Changes in Turkey

EKEV Akademi Dergisi, vol.12, no.36, pp.423-444, 2008 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

EFFECT OF CUSTOMS UNION on foreign trade between the EU and Turkey

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.22, no.1, pp.83-99, 2008 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Analysis of Economic Relations Between Turkey and Other Turkish Republics

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.35, pp.285-310, 2007 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Ranking of Regions Socio-Economic Development in Turkey: Principal Component Analysis

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.55-66, 2007 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

-

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.2, pp.269-286, 2007 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İTHALATA BAĞIMLILIĞIN GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, pp.267-278, 2007 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

ARIMA Tipi Parametrik İfadeli Modeller ile 2006 Yılı İhracat ve İthalat Öngörüsü

EKEV Akademi Dergisi, vol.27, pp.297-306, 2006 (Other Refereed National Journals)

THE TURKISH ECONOMY CHANGE IN THE EFFECT OF SECTORS ON EMPLOYMENT: An Application with an Input-Output Approach-

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, no.2, pp.31-47, 2005 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

ECONOMIC CRISIS THEORIES, FINANCIAL GLOBALIZATION AND MONEY CRISES

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.24, pp.77-96, 2005 (National Refreed University Journal)

AN OVERVIEW OF THE EUROPEAN UNION'S COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, no.1, pp.201-215, 2005 (National Refreed University Journal)

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindeki KOBİ lerin Sorunları Üzerine Bir Uygulama

EKEV Akademi Dergisi, no.22, pp.325-340, 2005 (Other Refereed National Journals)

Gelir Dağılımında Değişmeler ve Erzurum Örneği

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.665-674, 2005 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determinants of Foreign Direct Investments in Turkish Economy and Economic Crisis Effects

Econder 2020 II. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kastamonu, Turkey, 22 - 24 July 2020, pp.16-24 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye’de Ötv İndirimlerinin Makroekonomik Etkileri: Otomobil Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme

International Congress of Management, Economy and Policy., İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2019

TÜRKİYE’DE ENFLASYON, TÜKETİM VE TASARRUF İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECİLİK KONGRESi, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.1446-1452

Otonom tüketim İle Marjinal tüketim Eğiliminin Ölçülmesi: Recep Tayyip Erdoğan Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

inaInternational Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017

Türkiye`de Banka Kredi Kanalının Çalışmasının VAR Modeli Yardımıyla İncelenmesi

ICPESS 2017, 19-22 May, 2017, Sarajevo / Bosnia HerzegovinaInternational Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.104

Küresel Pazarda Türkiye’nin Ticari Gücü: D8 Ülkeleri Örneği"

Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 17 - 20 October 2012, pp.1-2

Küresel Pazarda Türkiye’nin Ticari Gücü: D8 Ülkeleri Örneği"

Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 17 - 20 October 2012, pp.1-2

Türkiye-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Arasındaki Potansiyel Ticaret: Çekim Modeli Yaklaşımı

11.Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 28 - 30 May 2010, pp.395-412

Türkiye-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Arasındaki Potansiyel Ticaret: Çekim Modeli Yaklaşımı

11.Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 28 - 30 May 2010, pp.395-412

Books & Book Chapters

IMPACT OF TURKEY’S REAL EFFECTIVEEXCHANGE RATE AND ITS VOLATILITY ONTURKEY’S AGRICULTURAL EXPORT TO THEEUROPEAN UNION

in: Studies on Economics Sciences, Dr. Yuksel Akay Unvan, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.41-61, 2020

12.,13.,14.Bölümler

in: İktisada Giriş, , Editor, Atatürk Üniversitesi, 2011