Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Ekonomik Kriz Dönemlerinde ÖTV İndirimlerinin Etkileri: Otomobil Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.1369-1393, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomik Krizlerin Sosyal Etkileri: Türkiye ÜzerineBir Uygulama (1980-2016)

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.33, sa.2, ss.415-434, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE ENFLASYON, TÜKETİM VE TASARRUF İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.7, ss.13-41, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Real Effective Exchange Rate and Real Effective Exchange Rate Volatility of Turkey’s Fig Export to the European Union

International Journal of Academic Value Studies, cilt.3, sa.12, ss.120-128, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

INCOME EXPENSE RELATIONSHIP WITH DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AN APPLICATION ON STUDENTS OF RECEP TAYYIP ERDOĞAN UNIVERSITY

BALKAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES BALKAN SOSYAL BILIMLER DERGISI, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİNANSAL KRİZLERİN KOBİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ RİZE İLİ AYAKKABI SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.3, ss.22-44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE KISA VADELİ YABANCI YATIRIMLAR İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ

EKEV Akademi Dergisi, cilt.18, sa.60, ss.197-209, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Economic Growth and Research-Development Costs

Magnt Research Report, cilt.2, sa.3, ss.31-47, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇEKİM MODELİ: TÜRKİYE’NİN İHRACATI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.297-299, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GÖÇ-TİCARET İLİŞKİSİ: TÜRKİYE’NİN TÜKETİM MALI İHRACATI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.25, sa.4, ss.65-75, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖRLERİN İSTİHDAMA ETKİLERİ: GİRDİ-ÇIKTI YAKLAŞIMIYLA BİR UYGULAMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.155-163, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TÜRKİYE’DE FINDIK SEKTÖRÜNDE ÜRETİCİLERİN SORUNLARI : SAMSUN İLİNDE BİR UYGULAMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.24, sa.4, ss.79-98, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilgi Ekonomisi Göstergelerine göre Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’nin Hiyerarşik Kümeleme Metotlarıyla Kümelenmesi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.45, sa.22, ss.51-67, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖRLERARASI YAPISAL BAĞINLAŞMA-GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.17-31, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TÜRKİYE’DE REEL DÖVİZ KURU DEĞİŞMELERİNİN İHRACAT VE İTHALATA ETKİSİ

EKEV Akademi Dergisi, cilt.12, sa.36, ss.423-444, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İHRACAT VE İTHALATINA ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.83-99, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye İle Diğer Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik İlişkilerinin Analizi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.35, ss.285-310, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Siralamasi: Temel Bileşenler Analizi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.55-66, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de İller Ve Bölgelerin Ekonomik Gelişme Düzeyleri Arasındaki Uzun Dönemli İlişkiler

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.269-286, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İTHALATA BAĞIMLILIĞIN GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.267-278, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ARIMA Tipi Parametrik İfadeli Modeller ile 2006 Yılı İhracat ve İthalat Öngörüsü

EKEV Akademi Dergisi, cilt.27, ss.297-306, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖRLERİN İSTİHDAMA ETKİSİNDEKİ DEĞİŞİM: Girdi-Çıktı Yaklaşımıyla Bir Uygulama-

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.31-47, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sa.24, ss.77-96, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ORTAK DIŞİŞLERİ VE GÜVENLİK POLİTİKASINA BİR BAKIŞ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.201-215, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindeki KOBİ lerin Sorunları Üzerine Bir Uygulama

EKEV Akademi Dergisi, sa.22, ss.325-340, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelir Dağılımında Değişmeler ve Erzurum Örneği

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.665-674, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri ve Ekonomik Kriz Etkileri

Econder 2020 II. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kastamonu, Türkiye, 22 - 24 Temmuz 2020, ss.16-24 Creative Commons License

Türkiye’de Ötv İndirimlerinin Makroekonomik Etkileri: Otomobil Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme

International Congress of Management, Economy and Policy., İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2019

TÜRKİYE’DE ENFLASYON, TÜKETİM VE TASARRUF İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECİLİK KONGRESi, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.1446-1452

Otonom tüketim İle Marjinal tüketim Eğiliminin Ölçülmesi: Recep Tayyip Erdoğan Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

inaInternational Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017

Türkiye`de Banka Kredi Kanalının Çalışmasının VAR Modeli Yardımıyla İncelenmesi

ICPESS 2017, 19-22 May, 2017, Sarajevo / Bosnia HerzegovinaInternational Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.104

Küresel Pazarda Türkiye’nin Ticari Gücü: D8 Ülkeleri Örneği"

Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2012, ss.1-2

Küresel Pazarda Türkiye’nin Ticari Gücü: D8 Ülkeleri Örneği"

Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2012, ss.1-2

Türkiye-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Arasındaki Potansiyel Ticaret: Çekim Modeli Yaklaşımı

11.Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2010, ss.395-412

Türkiye-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Arasındaki Potansiyel Ticaret: Çekim Modeli Yaklaşımı

11.Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2010, ss.395-412

Kitap & Kitap Bölümleri

IMPACT OF TURKEY’S REAL EFFECTIVEEXCHANGE RATE AND ITS VOLATILITY ONTURKEY’S AGRICULTURAL EXPORT TO THEEUROPEAN UNION

Studies on Economics Sciences, Dr. Yuksel Akay Unvan, Editör, Livre de Lyon, Lyon, ss.41-61, 2020

12.,13.,14.Bölümler

İktisada Giriş, , Editör, Atatürk Üniversitesi, 2011