Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Effects of a summer robotics camp on students’ STEM career interest and knowledge structure

Journal of Pedagogical Research, vol.6, no.2, pp.91-109, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Animated Concept Cartoons on Fractions Developed Based on Teachers’ and Students’ Views

Turkish Journal of Teacher Education, vol.10, no.2, pp.125-141, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Electronic Conceptual Change Texts Prepared About Fractions

The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.20, no.4, pp.29-43, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

A Study on Developing a Three-Tier Concept Test on Exponential Expressions

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.10, no.3, pp.1150-1167, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Investigation of 7th Grade Students' Mathematical Modeling Process: Measuring Areas in Geometric Figures

Turkish Studies - Educational Sciences, vol.15, no.6, pp.3971-3988, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Investigation on Algebraic Thinking Processes in Geometry Concepts of High School 4th Grade Students

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), vol.12, no.2, pp.199-227, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

YARATICI PROBLEM ÇÖZME ÖZELLİKLERİ ENVANTERİNİTÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Archivum Immunologiae Et Therapiae Experimentalis, vol.18, no.3, pp.1360-1377, 2018 (National Refreed University Journal)

İlk ve Ortaokul Düzeyindeki Öğrencilerin Eşit İşaretine Yönelik Anlamaları

Turkish Journal of Teacher Education, vol.7, no.1, pp.1-16, 2018 (National Refreed University Journal)

İlköğretim Matematik Dersi Sınav Sorularının MATH TaksonomisineGöre Analizi

TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.62-88, 2016 (National Refreed University Journal)

AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK KARİYERE YÖNELİK TUTUMLARIN İNCELENMESİ

Journal Of Educational and Instructional Studies In The World, vol.2, no.1, pp.96-101, 2012 (Other Refereed National Journals)

Brousseau?nun Matematiksel Öğrenme Ortamları Kuramı ve Adidaktik Ortamın Bir Uygulaması.

American Malacological Bulletin, vol.5, no.1, pp.204-224, 2011 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Digital Transformation of Math Teachers: Reflective Insights on Web 2.0 Tools

5. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2021, pp.1 Sustainable Development

Matematiksel Modellemeye İlişkin Öğretim Modeli Süreçlerinin Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1216-1225 Creative Commons License Sustainable Development

İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Dörtgenlerde Çevre Hesaplamada Cebirsel İfadelerle İşlem Süreçlerinin İncelenmesi

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1018-1026 Creative Commons License Sustainable Development

USING MODELING PERSPECTIVE TO SOLVE REAL-LIFE PHYSICS PROBLEMS VIA MATHEMATICAL MODELING

European Science Education Research Association, Bologna, Italy, 26 - 30 August 2019, pp.1

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğretmeni İmajları

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.236-237 Sustainable Development

ÜSLÜ SAYILARDA KAVRAM YANILGILARININ 3 AŞAMALI TESTLE TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.2 Creative Commons License

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İstatistik Kavramına Yönelik Algıları: Metafor Analizi Örneği

II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.30 Sustainable Development

Secondary School Mathematics Teacher Candidates’ Competence in Mathematical Proof Methods

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Ordu, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.663-664 Sustainable Development

Pre-Service Mathematics Teachers’ Mathematisation Processes In Modelling Activities

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Ordu, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.639-640

An Assessment Of Pre-Service Mathematics Teachers' Knowledge And Opinions About Misconceptions

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Ordu, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.516-517 Creative Commons License

Lise 4. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Kavramlarda Cebirsel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.80-81

Matematik Öğretmenlerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3, Afyon, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.405-406 Sustainable Development

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üslü İfadelerin Öğretimindeki Öğretim Strateji Tercihleri

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3, Afyon, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.95-96 Sustainable Development

Matematiksel Kavramların Müzik Destekli Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşleri

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.2357-2359

8. Sınıf Öğrencilerinin Üslü İfadelere Yönelik Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017

Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Yapmaya Yönelik Görüşleri

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017

Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Yapmaya Yönelik Görüşleri

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017

8. Sınıf Öğrencilerinin Üslü İfadelere Yönelik Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017

Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Süreçlerinin Değerlendirilmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017

The Examination of Pre Service Mathematics Teachers Process of Developing Concept Cartoons

5th Business and Social Science Conference, Paris, France, 20 - 21 December 2016

Sanal Manipulatif Destekli Çalışma Yapraklarının Tasarım, Pedagojik, Matematiksel ve Bilişsel Açıdan Uygunluğu

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.233

Öğrenme Ortamlarında WebQuest Tasarlama Süreçlerinin İncelenmesi

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.234

Yaratıcı Problem Çözme Özellikleri Envanterinin Türkçeye Uyarlanma Çalışması

2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT-2), Turkey, 16 - 18 May 2015

Matematik Öğretmen Adaylarının Alan-Çevre Konusundaki Pedagojik Alan Bilgileri.

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, Adıyaman, Turkey, 16 - 18 May 2015

Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Öğretim Programına Yönelik Hizmet Öncesi Gereksinimlerinin Belirlenmesi.

New Issues On Teacher Education International Symposium-ISNITE, Ankara, Turkey, 9 - 11 May 2013, no.1 Sustainable Development

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Düzeyleri

XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012

İlköğretim Öğrencilerinin Eşit İşaretine Yönelik Anlamaları

XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Temsillerle İlgili Düşünceleri.

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 22 - 24 September 2011, no.5, pp.458-462

Mathematics teachers' views about measurement and evaluation dimension of new Turkish geometry curriculum

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2678-2683 identifier identifier

Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Yeni 9. Sınıf Geometri Programı ile İlgili Görüşleri.

1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 May 2010

Mathematics Teachers? Attitudes and Proficiencies on Computer Assisted Mathematics Education

3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, no.3

Books & Book Chapters

Matematikte Kavram Yanılgılarına Yönelik Öğretmen Adaylarının Bilgi veGörüşlerinin Değerlendirilmesi

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE ÖRNEK ARAŞTIRMALAR, Prof. Dr. Adem İşcan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.419-438, 2018 Creative Commons License