Education Information

Education Information

 • 2016 - Continues Expertise In Medicine

  Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği, Turkey

Dissertations

 • 2005 Expertise In Medicine

  DİYABETİK HASTALARDA HBA1C DÜZEYİ İLE MAKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR ARASINDA İLİŞKİ Sustainable Development

  Recep Tayyip Erdogan University, Aile Hekimliği, Aile Hekimliği

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020“Simülasyona dayalı eğitimin planlanması ve uygulaması”

  Health&Medicine , XI. Ulusal Tıp Eğitimi

 • 2017EURACT LEVEL 1

  Health&Medicine , EURACT

 • 2013iş yeri hekimliği

  Occupational Health and Safety , ÇSGB