Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Views Of Social Sciences and Science Teachers on Gender Equality-Based Education

10. International Symposium on Social Studies Education, Rize, Turkey, 9 - 11 June 2022, pp.172-193 Creative Commons License

Ters Yüz Sınıflarda Mühendislik Tasarım: Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar Ve ÇözümÖnerileri

3nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 30 September - 03 October 2021, pp.472-482 Creative Commons License

Okul Yöneticilerinin Girişimcilik Özellikleri Ile Karar Verme Stillerinin Incelenmesi

3nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 30 September - 03 October 2021, pp.220-221

Dürüstlük Kök Değeri Temelli Youtube Dijital Öyküleri Üzerinden Bir Analiz

3nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 30 September 2021

Okul Yöneticilerinin Girişimcilik Özellikleri İle Karar Verme Stillerinin İncelenmesi

3. International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Turkey, 30 September - 03 October 2021, pp.489-496

STEM Eğitimi Almış Hizmet-İçi Öğretmenlerinin Görüşleri

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (E-Kongre), Turkey, 19 - 22 December 2020, pp.288-289

Fen Bilgisi Lisans Öğrencilerinin Öğretim Materyali Olarak Robotik Teknoloji Hakkındaki Düşünceleri

XII. International Congress of Educational Research, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.190

OKULÖNCESİ DÖNEMDE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ

OKULÖNCESİ DÖNEMDE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ, Rize, Turkey, 25 April 2019 - 28 April 2109

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Robota Karşı Tutumu

II. INTERNATIONAL TEACHER EDUCATION ANDACCREDITATION CONGRESS, 27 - 29 October 2018

Okul Öncesinde Mühendislik Eğitimi

International Congress on Science and Education 2018, 23 - 25 March 2018

Heppner ve Petersen Tarafından Geliştirilen Problem Çözme Envanteri’nin Betimsel Analizi

International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), 23 - 25 March 2018

Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen ve Matematik Eğitimine Mühendislik Eğitiminin EntegrasyonuHakkındaki Düşünceleri

International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), 23 March - 25 August 2018 Sustainable Development

Ortaokul Öğrencilerinin Stem Disiplinleri Arasındaki İlişkiyi Fark Etmelerine Yönelik Bir Durum Çalışması

International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018

Disiplinler Arası Öğrenme Aracı Olarak: Robotik

nternational Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018) Abstract Proceedings, Afyon, Turkey, 23 - 25 March 2018

Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretim teknolojisi olarak rotbotik teknoloji kullanımı hakkındaki

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.85-0 Sustainable Development

Fen Ve Doğa Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme Çalışmalarının İçerik Analizi

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.811-812 Sustainable Development

Fen Bilimleri Öğretmenleri ve Orta Okul Öğrencilerinin STEM Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri

7. International Congress of Research in Eduation, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.280-286

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin STEM Eğitiminin Fen Bilimleri Dersine Entegrasyonu Hakkındaki Görüşleri

7. International Congress of Research in Eduation, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.296-300

STEM Yaklaşımına Dayalı Etkinliklerin Ortaokul Öğrencilerinin Mühendislik Algısına Etkisi

VI. International Conference in Research in Education, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.24

Bilim İnsanı İmajının Ortaokul Öğrencilerinin STEM Kariyerlerine İlgisine Etkisi

VI. International Conference in Research in Education, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.26

STEM YAKLAŞIMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜHENDİSLİK ALGISINA ETKİSİ

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.24

BİLİM İNSANI İMAJININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM KARİYERLERİNE İLGİSİNE ETKİSİ

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.26

fen Bilgisi Öğretmenlerinin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında Karşılaştıkları Sorunlar Neleredir

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.143

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.248

FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE STEM YAKLAŞIMI VE STEM ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.269 Sustainable Development

Disiplinler Arası Stem Yaklaşımına Yönelik Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi

ULUSLARARASI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.1031-1038 Sustainable Development

An Evaluation of Hands on Physics Activities based on pre-service Science Teachers Views

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, pp.1

Tendencies In Studies Done With Science Teacher Candidates In Turkey

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, pp.2

STEM yaklaşımına dayalı öğretim etkinlikleri

2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015, pp.154-155

Views of Science and Mathematics Preservice Teachers Regarding STEM

ERPA International Congresses on Education, Atina, Greece, 4 - 07 June 2015, vol.0, no.0

Views of Science and Mathematics Preservice Teachers Regarding STEM

ERPA International Congresses on Education, Athens, Greece, 4 - 07 June 2015, pp.1-6

High School Student’s Perception about the Black Body Radiation Phenomena

ERPA International Congresses on Education, Athens, Greece, 4 - 07 June 2015, pp.1-6

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 23 - 25 April 2015

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUVAR KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Antalya, Turkey, 23 - 25 April 2015, pp.365-374 Creative Commons License Sustainable Development

Metrics

Publication

81

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

21

H-Index (Scopus)

1

Project

18

Thesis Advisory

8

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals